Digitaal collecteren, doet u ook mee vanaf zondag 5 april?

Wilt u ook horen bij de club van honderd komende dagen? Lees dan zeker verder.

We hebben in onze parochiekern van de H. Joannes de Doper ook ons kerkgebouw vanaf zaterdag 14 maart moeten sluiten voor kerkgangers in de weekendvieringen. Dit volgde later ook voor alle doordeweekse vieringen in de periode tot maandag 1 juni, tweede pinksterdag. Maar het gevoel van samen kerk zijn is gelukkig gebleven. Dat zien we ook in onze parochiekern terug met vele initiatieven om elkaar te helpen en bij te staan waar nodig. Daarbij kunnen we vandaag de dag gelukkig op vele manieren gebruik maken van de mogelijkheden die de digitale snelweg ons allemaal biedt. Om iedereen voortdurend zo optimaal mogelijk te kunnen informeren, benutten we bijvoorbeeld ook onze website zo ook onze wekelijkse digitale nieuwsbrief. [Lees meer…]

‘Digitaal collecteren doe ik voorlopig lekker vanuit mijn luie stoel thuis’

De pilot van het digitaal collecteren in onze parochiekern, enige tijd geleden stapje voor stapje opgezet en tot op heden begeleid door Astrid van der Valk en Margreet van Nobelen als coördinatoren van de collectanten, komt nu heel goed van pas nu zeker t/m tweede paasdag in de r.-k kerken geen publieke weekendvieringen worden gehouden. Dat betekent ook, wetende dat ook de kachel van onze Katwijkse parochiekern moet roken, dat bij het wegvallen van de gewone collecte in de vieringen en een mogelijke deurcollecte er nu vaste inkomsten dreigen weg te vallen. En voor hoelang dat zal zijn, dat kan echt nog niemand voorspellen. [Lees meer…]

Ter bemoediging. Preek van pastoor Franken op zondag 29 maart 2020.

De coronacrisis. Hoe lang gaat dit allemaal duren? Het is een en al onzekerheid.

Er is een tekenfilmpje, een cartoon die circuleert. Een aantal mensen zit in een vliegtuig. Ze zijn op weg naar hun bestemming. Alles onder controle. Een stem klinkt over de intercom. “Mijn naam is Janssen . Ik ben uw gezagvoerder. Ik werk vandaag vanuit huis.”

Iedereen springt in paniek overeind. Er is geen piloot in de cockpit. [Lees meer…]

Informeer jezelf over wat Welzijnskwartier onderneemt

Beste mensen uit de kerken van KRV,

“Naar aanleiding van de laatste richtlijnen staakt Welzijnskwartier per direct alle activiteiten. De alarmeringsdienst en de maaltijdservice blijven wel actief..” Dit bericht was vorige week op Facebook te lezen. Toch zitten we niet stil en zijn er mooie initiatieven ontstaan om in deze roerige tijd onze naasten bij te staan. Graag wil ik jullie attenderen op de ‘Boodschappenservice’ en ‘Telefoonservice’, een samenwerking met boodschappenservice Katwijk. [Lees meer…]

Update 8: Persbericht voor de parochie H. Augustinus n.a.v. de nieuwe richtlijnen van de bisschoppen van 24 maart 2020.

Op 23 maart hebben de bisschoppen, alle publieke liturgievieringen, ook die in kleine kring door de week, voor de gehele Paastijd, tot en met Pinksteren (op 31 mei) afgelast.

Dit heeft de volgende concrete gevolgen voor onze parochie.

  1. a) Liturgische vieringen in het weekeinde en in de Goede Week.

De bisschoppen schrijven: “Besloten vieringen zijn alleen nog mogelijk in aanwezigheid van de daarvoor strikt noodzakelijke bedienaren en zonder de deelname van andere gelovigen. De kerken kunnen wel open blijven voor individuele bezoekers, die komen voor gebed of om een kaars aan te steken en/of een gave voor de voedselbank te brengen. Zij moeten alle maatregelen van de overheid daarbij in acht nemen op het gebied van aantal, afstand, hygiëne en gezondheid.” [Lees meer…]

Update 9: Bisschoppen: ‘We nemen onze verantwoordelijkheid serieus’

Naar aanleiding van de maatregelen die de Rooms-Katholieke Kerk op 23 maart heeft aangekondigd, stonden er nog enkele vragen open. Daar hebben de Nederlandse bisschoppen op 26 maart een besluit over genomen, na een gesprek van de kerken met de burgerlijke overheid en in lijn met het aangescherpte Vaticaanse decreet ‘Ten tijde van Covid-19 (II)’. ‘We nemen onze verantwoordelijkheid in het voorkomen van het verspreiden van corona zeer serieus’, zeggen de bisschoppen. [Lees meer…]

Update 10: Zondag 29 maart viering volgen op internet (live stream)

Aanstaande zondag 29 maart kunt u de H. Mis met beeld en geluid volgen via internet.
Dit kan via het youtube kanaal: https://youtu.be/NxePO6tbSis of via Facebook: https://www.facebook.com/H.Augustinusparochie/

Het aanvangstijdstip van de viering is 10.00 uur.

[Lees meer…]

Update 7 door technische problemen is de viering van zondag 22 maart uit Katwijk niet terug bekijken en te beluisteren!

Soms zit het wat mee en soms zit het enorm tegen. Dit laatste was afgelopen zondag het geval. Ondanks zeer vele voorbereidingen de dagen voorafgaand aan de viering van zondag 22 maart en ook keihard werken op deze zondagmorgen door alle betrokken vrijwilligers van de werkgroep beamervieringen, en zeker ook door Gijsbert Schrijvers, is het toch niet gelukt een live stream te verzorgen van de viering van 10.00 uur vanuit de H. Joannes de Doper kerk in Katwijk. Het blijft techniek, toch? Maar door een onverwachte storing is de wel opgenomen prachtige viering helaas ook niet meer terug bekijken en beluisteren. Zo jammer om niet te kunnen delen hoe mooi zo’n opname kan zijn om te bekijken vanuit huis.   [Lees meer…]

Update 6 viering volgen via internet (live stream), kerk open en de Voedselbank

Op de zondagen 22 en 29 maart kunt u om 10.00 uur de viering (zonder kerkgangers)  met beeld en geluid vanuit ons kerkgebouw volgen op https://www.joannesdedoper.nl/live-tv-uitzending/. Deze vieringen zullen door de gehele parochie kunnen worden bekeken en beluisterd waar het pastorale team voorgaat. Komende zondag is Ron Noordermeer de cantor en Niek van der Meij de muzikaal begeleider waarbij er ook liederen van Vocalis te beluisteren zijn. Met dank aan de werkgroep ‘beamervieringen’ en Gijsbert Schrijvers voor alle voorbereidingen om dit alles mogelijk te maken zo ook voor het verzorgen van de presentatie. Denkt u ook nog aan de mogelijkheid van het digitaal collecteren (zie het volgende bericht)?

Vanaf zaterdag 21 maart tot nader order zijn alle kerken van onze parochie van de H. Augustinus open. Ons kerkgebouw is open van zaterdag t/m vrijdag van 11.00 – 12.00 uur en zondag 22 en 29 maart van 11.30 – 12.30 uur (vanwege de viering van 10.00 uur) voor gebed, om een moment tot bezinning te komen en / of om een kaarsje op te steken voor een dierbare of iets. Achterin de kerk ligt ook het intentieboek waar u iets kunt schrijven zoals bij reguliere vieringen. Bij de beamervieringen (zonder kerkgangers) kunnen deze intenties worden benut.

Komt u in de kerk op één van deze momenten, denkt u dan ook nog aan de manden voor de Voedselbank Katwijk? Ze staan bij binnenkomst achterin de kerk, klaar om gevuld te worden.  De voedselbanken krijgen in deze moeilijke tijden geen aanvoer van nieuwe spullen. Daarom is er deze oproep in alle kerken van het bisdom Rotterdam. Door gelovigen te vragen te delen, hopen de bisschoppen de solidariteit met kwetsbare groepen te verstevigen. Meer dan van harte aanbevolen!

Gerard Bol,

PR parochiekern H. Joannes de Doper.

Update 5 Corona-maatregelen met brief van het crisisteam aan de parochianen

Beste parochianen van de parochie H. Augustinus,
Op vrijdag 13 maart maakten de Nederlandse bisschoppen bekend dat alle publieke liturgische vieringen op zaterdagavonden en zondagen tot 31 maart worden afgelast.

Maandagavond 16 maart sprak premier Rutte het land op televisie toe over de coronacrisis. Duidelijk wordt dat een reële kans aanwezig is dat de crisis langer gaat duren. Inmiddels is bekend geworden dat ook de publieke liturgische vieringen met Palmzondag, de andere dagen in de Goede Week (het paastriduüm) en met Pasen, dit jaar worden afgelast.

[Lees meer…]