Uitnodiging Sobere Maaltijd.

Om het vasten kracht bij te zetten houden we ook dit jaar weer een Sobere Maaltijd samen met onze zusters en broeders van De Rank. Deze maaltijd bestaat uit soep (zonder vlees) en brood. Zo geven wij vorm aan onze solidariteit met mensen, die onze broeders en zusters zijn in onze wereld.
De hoogte van uw bijdrage hiervoor staat u vrij en u bent zeer welkom.

Dit jaar vervolgen we met het vastenproject, dat we vorig jaar begonnen zijn.
In Togo (West Afrika) zijn de broeders van St. Jan een project gestart om werkloze  jongeren te scholen en aan duurzaam werk te helpen. Het is de bedoeling dat daar in het noorden van Togo een ‘vallei van licht’ tot stand komt: het Lumen-Valley-project. [Lees meer…]

Werkgroep kinderwoorddienst en de palmpaasstokken

Hallo allemaal (neen, ik ben niet juffrouw Ank),

We gaan alweer richting Pasen. Dit jaar draaien we geen paasproject. Voordat het Pasen is vieren we Palmpasen. Jezus wordt dan als een koning ingehaald. De mensen staan met palmtakken langs de kant van de weg te juichen.
Op zondag 25 maart vieren we dit feest in de kerk. We zouden het leuk vinden als jij mee doet. Voor iedereen die dit leuk vindt, hebben wij de mogelijkheid om op zondagochtend 18 maart tijdens de kerkdienst om 9.30 uur een palmpaassstok te maken.

Wil je meedoen? Lees helemaal onderaan dit bericht hoe je je kan aanmelden en tot wanneer. [Lees meer…]

Stille Omgang 17 en 18 maart 2018, het Mirakel van Amsterdam

Traditiegetrouw vertrekt er op zaterdagavond 17 maart 2018 een bus naar de O.L.V.-kerk, Keizersgracht 220 in Amsterdam waar wij deelnemen aan de heilige mis als voorbereiding op de Stille Omgang. Hierna starten  we vanaf het Spui de eeuwenoude route die de pastoor van de Oude Kerk in 1345 liep nadat hij getuige was geweest van een eucharistisch wonder dat aan een zieke geschiedde: het Mirakel van Amsterdam.

De Stille Omgang duurt ongeveer zestig minuten. De bus terug vertrekt rond 1.00 uur weer uit Amsterdam. Deze reis kost € 15,- retour p.p.

Betaling op rekeningnummer NL89 ABNA 0507099729 ten name van Parochie H. Augustinus onder vermelding van ‘Stille Omgang 2018’. [Lees meer…]

Zing jij mee op korenfestival in Katwijk?

Het jaar 2018 wordt voor middenkoor
Vocalis van de parochiekern H. Joannes de Doper uit Katwijk een bijzonder jaar vanwege haar 25-jarig jubileum. Ter gelegenheid daarvan organiseert dit koor op zaterdag 26 mei een korenfestival in de H. Joannes de Doperkerk in Katwijk aan den Rijn. Dit korenfestival is bestemd voor alle soorten kerkelijke koren in Katwijk en de regio. De deelname van koren van andere geloofsgemeenschappen wordt zeer op prijs gesteld. In totaal kunnen er zestien koren deelnemen waarvan drie kinderkoren. [Lees meer…]

Actie Kerkbalans in beeld op You Tube

Dit jaar liet een aantal parochies een eigen kerkbalansfilmpje maken. Maar er is ook een YouTube-filmpje voor alle parochies in het bisdom Rotterdam, om over te nemen op de parochiewebsites en de social media. Het filmpje legt uit waarom de actie Kerkbalans belangrijk is en roept op: ‘Geef voor je kerk!’.

[Lees meer…]

Bedankt voor de bloemen’ in de r.-k kerk

In zijn laatste viering als koorlid en voorzitter van het kerkkoor Cantemus werd Han van der Geer door de voorganger, diaken Peter Winnubst, voor al zijn inzet gedurende vele jaren bedankt. Dat gebeurde middels uitgesproken woorden van dank, de parochiekaars en een prachtige ‘struik’. Deze laatste werd Van der Geer in deze viering van zondag 28 januari van parochiekern H. Joannes de Doper uit Katwijk overhandigd door Leen de Best, voorzitter van de beheercommissie.

Natuurlijk benutte Van der Geer het moment om zelf ook nog in het jubileumjaar van ‘zijn koor’ enige dankwoorden uit te spreken. Namens dit koor zat hij ook vele, vele jaren in de stuurgroep ‘Liturgie’ waar hij de rol van secretaris vervulde. Als voorzitter van Cantemus wordt hij nu opgevolgd door het koorlid Koos van Laarhoven. En met zijn verhuizing, samen met zijn vrouw Nel, naar Voorhout zal er vast en zeker geen einde komen aan zijn plezier in het zingen in een kerkkoor. Wilt u meer van Van der Geer horen, dan is binnenkort vast en zeker de r.-k kerk in Voorhout ‘the place to be’.

Deze foto’s van Astrid van der Valk en Marloes Jongeneel zijn in de rubriek ‘Fotogalerij’ van onze website geplaatst.

 

Bedankt…

Han van de Geer, wie kent hem niet? Sowieso heeft iedereen hem weleens gehoord, dat kan niet anders! Han is nog niet helemaal ‘uit beeld’ maar afgelopen zondag werd hij door diaken Peter Winnubst alvast in het zonnetje gezet en kreeg hij een mooie kaars en een mooie bos bloemen overhandigd als dank voor zijn vele jaren vol mooie noten die die ons heeft laten horen  en zijn inzet binnen het koor Cantemus! Bedankt Han!

Aswoensdag, 14 februari,  kunnen we nog even naar Han komen luisteren tijdens de viering en dan gaat Han samen met zijn lieve vrouw een nieuwe toekomst tegemoet in Voorschoten! Han nogmaals bedankt voor alle jaren ‘trouwe dienst’ en wij wensen jou en je gezin alle goeds voor de toekomst!

Namens iedereen!

Marloes Jongeneel

 

Verenigd in gebed voor de vrede:

Een jaar lang samen met de bisschoppen de rozenkrans bidden voor de vrede.

De Nederlandse bisschoppen willen in het jaar 2018 samen met alle katholieken elke maand op een speciale dag de rozenkrans bidden met als intentie de vrede in de wereld. Iedere maand wordt in één van de bisdommen tijdens een bijzondere gelegenheid hiervoor gebeden en de bisschoppen roepen gelovigen op om mee te doen, ieder op zijn of haar eigen plek, alleen of met anderen tezamen. [Lees meer…]

Kinderwoorddienst knutselt kerkbalanskerkjes

In de oecumenische viering van zondag 21 januari mochten de kinderen van de kinderwoorddienst o.a. aan ‘de knutsel’. Met veel elan werden de kerkjes van de Actie Kerkbalans in elkaar gefröbeld. Deze dienen dan als een soort van spaarpotje voor de  kinderen. Zo kunnen zij, op hun manier een bijdrage leveren aan deze jaarlijkse actie. En elke eurocent telt! [Lees meer…]

Oud en jong luidden Actie Kerkbalans in

Middels het indrukken van twee knoppen lieten parochiaan Truus Willemse en Donna van Dijk van kinderkoor De Vrolijke Noot in de kerk van de H. Joannes de Doper in Katwijk zaterdag 20 januari om 13.00 uur de feestelijk luidden. Dat was het teken dat de Actie Kerkbalans 2018 officieel van start ging. Aan deze start werd zo een feestelijk tintje gegeven waarna ook het glas werd geheven op een goede financiële afloop. De kerkbalanslopers konden na afloop de enveloppen voor hun wijk meenemen. Deze Actie Kerkbalans loopt tot en met zaterdag 3 februari.

[Lees meer…]