Ik hoor orgelmuziek, vast een huwelijk!

Dit was de mooiste reactie van twee van de bijna tweehonderd bezoekers op Open Monumentendag zaterdag 14 september aan de parochiekerk van de H. Joannes de Doper in Katwijk aan den Rijn. Wat een muzikaal lokaas had organist Niek van der Meij, spelende op het schitterende Reil-orgel, uitgelegd om met de kerkdeuren kerkwijd open door het prachtige weer tussen 10.00 en 17.00 uur zo vele oorschelpen te verwennen met heerlijke orgelklanken. Het werd zo een echte plek van (muzikaal) plezier in deze r.-k kerk.

  [Lees meer…]

‘Zingen is twee keer bidden’

Met deze beroemde uitspraak van de kerkvader de H. Augustinus was het ook niet meer dan logisch dat het koor Vocalis in de viering van Augustinuszondag 8 september aan het einde het alom bekende Augustinuslied zong. En na afloop werd onder luid gezang met de kerkgangers voor de kerk van de H. Joannes de Doper in Katwijk de traditionele Augustinusfoto gemaakt. Ook in de andere parochiekernen van de parochie H. Augustinus, in Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar werd er deze week vanaf 8 september aandacht besteed aan hun patroonheilige. [Lees meer…]

RKBS de Horizon gaat ervoor

Het nieuwe schooljaar is inmiddels weer gestart. En natuurlijk is ook de Katwijkse basisschool De Horizon vanaf maandag 2 september weer volop in beweging. Op de allereerste schooldag werden alle kinderen en ouders op het schoolplein verwelkomd door de directeur, meester Herbert van Elteren. Met het hijsen van de vlag en het speciaal begroeten van alle groepen die apart werden benoemd door Van Elteren werd de start gemaakt van wat vast en zeker weer een mooi schooljaar gaat worden. Toch wel met kloppend hart gingen vele kinderen na deze ontvangst naar hun nieuwe groep en hun nieuwe juf of meester. [Lees meer…]

Kinderkoor De Vrolijke Noot heeft open repetitie

Donderdag 12 september zet kinderkoor De Vrolijke Noot voor haar open repetitie van 15.45 – 16.30 uur de deur open. Heb jij plezier in het zingen van mooie en leuke liedjes? Dan ben je bij dit koor aan het goede adres. Want nu er kinderen na afgelopen schooljaar van het koor zijn gegaan, is er weer plek voor nieuwe enthousiaste kinderen die genieten van het samen zingen. Kom gewoon langs, neem gerust je ouders of grootouders mee, en zing direct lekker mee op deze o zo leuke open repetitie. Je moet zijn in de r.-k kerk aan de Kerkstraat 70 in Katwijk aan den Rijn. [Lees meer…]

Katwijkse r.-k kerk toont plekken van plezier

Zaterdag 14 september kunt u in de r.-k kerk aan de Kerkstraat 70 in Katwijk aan den Rijn van 10.00 – 17.00 uur diverse plekken van plezier beleven. Dat is immers ook het thema van de jaarlijkse Open Monumentendag. Kom gerust dus binnenlopen in deze prachtige kerk uit 1911. Richard Hulmer en zijn collega’s zullen u graag op verzoek rondleiden en al uw vragen beantwoorden. Hulmer: ,,Er zijn zoveel plekken in onze kerk die we met plezier en trots laten zien, maar u moet ook zeker komen luisteren naar het schitterende Reil-orgel dat deze zaterdag een paar keer wordt bespeeld door de vaste organist Niek van der Meij.” [Lees meer…]

Zeer geslaagd kooruitje Vocalis zondag 1 september naar De Lier

Waar in 2018 b.g.v. het 25-jarig koorjubileum leden van Vocalis en ook de ‘kouwe kant’ van 7 t/m 10 september een muzikale trip beleefden naar Trier, bleef men voor dit jaar wat dichter bij huis. De Lier in de gemeente Westland was nu ‘the place to be’. Vooraf was er contact gelegd met de parochiekern van H.H. Martelaren van Gorcum in dat dorp. Met tien andere kernen maakt men daar deel uit van de parochiefederatie Sint Franciscus (tussen duin en tuin). En zondag 1 september kon Vocalis al om 9.00 uur aan de bak in de viering die door verrassend veel kerkgangers werd bezocht. Bij het weekendthema ‘Doe maar gewoon’ voelde Vocalis zich meer dan thuis. [Lees meer…]

DrieKerkenLunch smaakt naar meer

,,Wat is het leuk zeg om zo met elkaar bij deze drie kerken binnen te mogen lopen en uitleg over van alles te krijgen!” ,,Zo mooi om te zien en te horen bij elke uitleg dat ze zo trots zijn op hun kerk!” ,,Het mooiste vind ik dat deze drie kerken met de Oranje Vereniging Katwijk aan den Rijn het gezamenlijk hebben bedacht en uitgewerkt. Samen is toch veel leuker dan alleen!” Zomaar drie reacties van enkele van de vijftig deelnemers aan de eerste DrieKerkenLunch op een stralende zondagmiddag 25 augustus in het Kattuk Binse Najaarsfeest. [Lees meer…]

Doe jij mee met deze DrieKerkenLunch… een unieke mogelijkheid?

Onderstaand persbericht is in de lokale bladen verschenen en ook in de feestgids en op de website en de Facebookpagina van de Oranjevereniging Katwijk aan den Rijn te lezen.
De kaarten à € 5,- p.p. voor deze DrieKerkenLunch zondagmiddag 25 augustus waren t/m woensdag 21 augustus bij genoemde winkels in het persbericht voor geïnteresseerden en niet- of randkerkelijken te koop. Dat waren immers de doelgroepen waar we met de interkerkelijke werkgroep op mikten bij de organisatie.

Omdat er nu nog kaarten te koop zijn, zal ik dit bij onze parochiekern onder de aandacht brengen en wordt het ook bij de Dorpskerk en de Open Hof Kerk verder bekend gemaakt. Kaarten zijn dus nog steeds bij ‘Bike Totaal Luyten’ en ‘Bakkerij Roodenrijs’ te koop tot de winkelsluiting zaterdagmiddag 24 augustus. Maar… op is op! En kinderen tot tien jaar kunnen natuurlijk gratis deelnemen.

Gerard Bol,
Mede-deelnemer aan deze interkerkelijke werkgroep ‘Walking Lunch’ namens onze parochiekern.
Tel. 06-36316703.

  [Lees meer…]

Kinderwoorddienst ook met vakantie

Deze zondag 28 juli was de laatste kinderwoorddienst voor de zomervakantie.
We mochten tijdens de viering wel tien kinderen verwelkomen in onze kinderwoorddienst.
Wat waren we als leiding van de kinderwoorddienst blij dat ze er waren.

We hebben het verhaal verteld over Martha en Maria en dat Jezus op bezoek kwam. [Lees meer…]

Reisgebed voor zoekers

Altijd Aanwezige,
nu ik op reis ga bid ik U
om een gezegende reis en een behouden thuiskomst.

Moge mijn ecologische voetafdruk minimaal zijn
moge mijn voetspoor een zegen zijn voor hen die ik bezoek
moge mijn geest helder en open zijn
in respect voor de culturen en mensen die ik ontmoet
en voor de natuur
en een oog voor de schoonheid die zich soms openlijk toont
maar zich soms verborgen houdt op onwaarschijnlijke plekken. [Lees meer…]