Bestuursleden parochiebestuur gezocht… kan Katwijk hier nog wat in doen?

Op deze website onder de kop van ‘Parochie H. Augustinus’ bovenin de taakbalk is op de parochiële website te lezen dat er zes leden voor het parochiebestuur worden gezocht en daar is ook te lezen welke vacatures dit betreft. Mogelijk zijn er in onze parochiekern van de H. Joannes de Doper mensen die hier iets in kunnen betekenen of juist ook iemand weten die hier iets in kan betekenen. Want met elkaar zoeken we (te) vaak in de vijver van parochiële vrijwilligers die al het nodige betekenen / doen voor onze eigen parochiekern. Maar zit er in Katwijk ook niet iemand die u kent die u mogelijk uitermate geschikt lijkt om zo’n vacature te gaan invullen? Daarom aan u allen de vraag om even hardop kamerbreed mee te denken als u deze vacatures op het websitebericht van de parochie ziet. Informatie over het parochiebestuur en de vacatures, met ook voor elke vacature een profielschets, kunt u daar lezen. [Lees meer…]

Zingen en zoeken op eerste paasdag in r.-k kerk

‘Een ei is geen ei, twee ei is een half ei, drie ei is een paasei’ is de tekst van een bekend kinderliedje dat vroeger in de viering van Pasen in de Katwijkse r.-k kerk werd gezongen. Bij de viering van eerste paasdag werd er nu ook zeker gezongen door kinderkoor De Vrolijke Noot en het koor Cantemus. Maar echt gezocht werd er door vele kinderen na de viering in de naastgelegen pastorietuin naar echte paaseieren die wachtten op de verlossing uit het warme zonnetje. En dat is perfect gelukt gezien de vele blije kindergezichten na afloop..

[Lees meer…]

Het leek wel een religieus corso in de r.-k kerk

Met het brengen van de meest uiteenlopende en kleurrijke bloemen bij de kinderkruisweg en de viering van Goede Vrijdag in de Katwijkse parochiekerk van d H. Joannes de Doper lag er weer een mooie uitdaging op Stille Zaterdag voor vrijwilliger Wil van Rijn. Hij maakt al jaren met de meegebrachte bloemen het grote ruwhouten kruis op dat in de paaswake ‘gebloemd’ vol in het (kunst)licht komt te staan als passend bloemrijk teken dat Jezus is opgestaan. Van Rijn: ,,Opvallend was dit jaar het geringe aantal narcissen waar ik vroeger bijna een 80% gele bloemen kon benutten, maar het resultaat was er ook dit jaar niet minder om.” [Lees meer…]

Demonteren, verplaatsen, opbouwen en bespelen van het Reil-orgel

De geschiedenis leg je vast in woorden en vaak ook in beelden. Om te voorkomen dat we in een geheel technisch verhaal met vele orgeldetails zouden vervallen heeft Peter Mens van de Technische Commissie van onze parochiekern het gehele proces van het demonteren van het Reil-orgel in de Voorschotense Moeder Gods-kerk, het verplaatsen naar en opbouwen in onze Katwijkse r.-k kerk laten vastleggen in vele foto’s. [Lees meer…]

Wie ontving er een palmpaasstok zondag 14 april?

Nadat een dertig kinderen in de viering van zondag 7 april hun palmpaasstok hadden aangekleed konden ze na de processie in de viering van Palmpasen deze bezorgen bij een parochiaan die een steuntje in de rug wel kon gebruiken.

[Lees meer…]

Hoe begroeten kinderen van De Vrolijke Noot de kerkgangers met Palmpasen?

De leden van de werkgroepen ‘Gezinsvieringen’ en ‘Eerste communie’ hadden er weer een machtig mooie viering van Palmpasen van gemaakt die zondag 14 april. Een driehonderd paar ogen volgden gespannen wat er vanaf 9.30 uur gebeurde en dat begon al bij de binnenkomst in de kerk. Twee kinderen van kinderkoor De Vrolijke Noot begroeten de kerkgangers met de overhandiging van een buxustakje dat later in de viering door pastoor Hagen bij zijn rondgang door de kerk werd gezegend. Kinderkoor De Vrolijke Noot zong weer heerlijke liederen, met briljante teksten van o.a. Elly en Rikkert om naar te luisteren, maar ook om mee te zingen zoals het openingslied. De lector Marit Noordermeer las geweldig en begeleidde de jongere lezertjes alsof zij dat al jaren doet, zo goed. En ongeveer dertig palmpaasstokken werden in processie door de trots kijkende makers en makertjes de kerk ingedragen om na afloop van deze viering bij parochianen langs te brengen. [Lees meer…]

Wat gebeurt er in de Goede Week?

De Goede Week (ook wel Stille Week, Heilige Week, Grote Week of lijdensweek genoemd en in het Latijn: Hebdomas Sancta of Hebdomas Maior) is in het christendom de naam voor de week vanaf Palmzondag tot Stille Zaterdag. Het zijn de laatste zeven dagen van de Vasten of Veertigdagentijd en is het hoogtepunt van het kerkelijk jaar. In deze week worden Witte Donderdag en Goede Vrijdag gevierd. [Lees meer…]

Vocalis pakt uit met prachtige passiecantate

,,De wegblijvers hebben wat gemist bij deze schitterend gezongen passiecantate ‘Who is this King?’ van Vocalis’. De zorgvuldige opbouw van het programma met eerst het orgelconcert van Niek van der Meij op het Reil-orgel, een muzikale klasbak trouwens die man, de liederen uit ‘The Jerusalem Passion’ en afsluitend de tien liederen uit die passiecantate met pakkende illustrerende beelden en fraai gelezen teksten maakten het voor mij tot een prachtige en inspirerende avond. Ik kan alleen maar zeggen dat we met de aanwezigen enorm hebben genoten en dat de wegblijvers iets moois en passievol gezongen hebben gemist”, aldus de zeer enthousiaste bezoeker vrijdagavond 12 april in de Katwijkse r.-k kerk. [Lees meer…]

Samen op weg naar Pasen, ja gezellig!

In de r.-k kerk aan de Kerkstraat 70 in Katwijk aan den Rijn kunt u de vieringen tot en met eerste paasdag meebeleven en –vieren. In deze Goede Week en met Pasen heeft elke viering een eigen kleur, een eigen verhaal wat door teksten, liederen van de meewerkende koren en rituelen verder inhoud krijgt. De deuren van deze kerk staan bij genoemde vieringen wijd voor u open. [Lees meer…]

Vieringen van de Hervormde Gemeente De Rank in de Stille Week voor Pasen

De vieringen op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag, aanvang om 19.30 uur, vormen samen één doorlopende viering. Zo ontbreekt de zegen aan het eind van de dienst op donderdag en vrijdag, de dienst is immers nog niet afgelopen.

Het centrale thema van deze vieringen is ‘Een nieuw begin’. [Lees meer…]