Vacature Dirigent

Enthousiast dirigent m/v gezocht voor RK Middenkoor Vocalis uit Katwijk.

Dit koor heeft 39 leden (waarvan 10 mannen). Het is een bijzonder enthousiast koor dat altijd op zoek is naar nieuwe uitdagingen (zoals de passiecantate “Who is this King” die dit jaar is uitgevoerd) Het koor bestaat in 2018 al 25 jaar.

Repertoire: divers: van Albert Arens tot  Oosterhuis/Oomen maar ook John Rutter. [Lees meer…]

Kazuifels (oud-)pastoor Ammerlaan onderdeel van tentoonstelling in Naaldwijk.

Tijdens de jaarlijkse Westland Reünie wordt ook dit jaar een tentoonstelling met een demonstratie restaureren van kazuifels georganiseerd in de Naaldwijkse RK Adrianuskerk. Het thema van de tentoonstelling is Kazuifels, Vaandels en Kerksieraden. Het restaureren van oude kazuifels staat dit jaar centraal als oude ambacht.
[Lees meer…]

Reisgebed voor zoekers

 

Voor wie op reis gaat naar bekende- of onbekende oorden ergens op deze wereldbol in deze zomerperiode kan onderstaand reisgebed mogelijk de inspiratie geven om met andere ogen te kijken en je te verwonderen over wat je ziet en wat je gaat beleven. En natuurlijk voor wie weg gaat… een veilige en behouden thuiskomst. 

Gerard Bol. 

  

Altijd Aanwezige,
nu ik op reis ga bid ik U
om een gezegende reis en een behouden thuiskomst.

Moge mijn ecologische voetafdruk minimaal zijn
moge mijn voetspoor een zegen zijn voor hen die ik bezoek
moge mijn geest helder en open zijn
in respect voor de culturen en mensen die ik ontmoet
en voor de natuur
en een oog voor de schoonheid die zich soms openlijk toont
maar zich soms verborgen houdt op onwaarschijnlijke plekken. [Lees meer…]

Digitale nieuwsbrief en parochieblad De Augustinus beter in beeld

Wil je de laatste drie digitale nieuwsbrieven bekijken, nalezen of nog iets opzoeken?

Dat kan want kijk maar links onderin onder het kopje ‘Recente nieuwsbrieven’. Daar kan je ook doorklikken naar ‘Bibliotheek’ waar je alle ruim tweehonderd tot op heden uitgegeven digitale nieuwsbrieven kan nalezen. En wil jij ook bij de volgers van deze digitale nieuwsbrief horen (tot op heden zijn dat er 162)? Op deze website vind je links onderin ook het digitale aanmeldformulier wat zo is ingevuld. Ben je / bent u niet zo van de digitale snelweg, achterin de kerk liggen ook aanmeldstrookjes om in te vullen. [Lees meer…]

Samen uit, samen thuis ook als vrijwilliger

Nadat in de Sint Jansviering eerst hun kleinzoon werd gedoopt door kapelaan Boris Plavcic waren het daarna de grootouders Kees en Margriet Heijkoop die in het parochiële zonnetje werden gezet door dezelfde kapelaan. Voor al hun verdiensten als vrijwilliger in de parochiekern van de H. Joannes de Doper in Katwijk werden zij zondag 25 juni beiden benoemd tot ‘Vrijwilliger van het jaar’. Onder een dankbaar en klaterend applaus kwamen ze dan ook uit de kerkbank naar voren voor de huldiging.

 

Daar mochten ze uit handen van Plavcic en lectrice Anneke Noordermeer – Karremans de speciale kaars van de parochiekern zo ook ieder een eigen oorkonde ontvangen. En natuurlijk werden ze nog feestelijk ‘gestruikt’ om het helemaal af te maken. Na afloop van deze Sint Jansviering was er voor de aanwezige parochianen dan ook de gelegenheid om de Heijkoopjes te feliciteren, de hand te schudden en te knuffelen om ze zo te bedanken voor alle genoemde vrijwilligerswerkzaamheden.

[Lees meer…]

De Vrolijke Noot duimt nog wat af in groep 8

Het is niet wat je als lezer denkt met deze titel.
Want aan het einde van de viering van Sint Jansdag zondag 25 juni in de parochiekern van de H. Joannes de Doper werden tien koorleden van kinderkoor ‘De Vrolijke Noot’ verblijd met de enige echte ‘Gouden Duim’. Die kan je zingende verdienen als je tot en met groep acht van de basisschool blijft meezingen en… dat hebben deze tien kanjers dan ook gedaan.
 

Een tiental keer klonk er een klaterend applaus in de volle kerk toen dirigente en oprichtster van dit koor Agnes Bol deze trofee, na eerst wat algemeen waarderende woorden, uitreikte aan de koorleden Wendy van Scheijndel, Isabella Haasbroek, Sanne Bruin, Thomas de Mol, Mies van der Waay, Anna-Dirkje Moll, Tessa van der Boon, Rebecca Duinstee, Amber Vooys en Daphne van Beele.

[Lees meer…]

Parochiële website nog beter in beeld.

De webbouwer van de website www.parochie-augustinus.nl meldde dat deze aangepast is en dat hij nu ook op een tablet en mobiele telefoon goed leesbaar is geworden. Via deze algemene website kunt u ook doorklikken naar alle parochiekernen. Dus op vakantie, waar dan ook op deze aardkloot, heeft u altijd onze kleurrijke en informatieve parochiekernsite bij de hand! Check het maar eens zelf op uw eigen mobiele telefoon! 

De webredactie van de digitale nieuwsbrief.  

Sint Jansdag zondag 25 juni 2017

Geachte medeparochianen, 

Over een kleine vijf weken is die er weer, de Sint Jansdag van onze enige echte parochiekern H. Joannes de Doper in Katwijk op zondag 25 juni. Weet u dat er parochianen zijn die nog nooit de activiteiten bij een georganiseerde Sint Jansdag hebben overgeslagen? Weet u dat er ook parochianen zijn die elke keer twijfelen, maar nog niet eerder aanwezig zijn geweest? Voor beide doelgroepen in het bijzonder, maar natuurlijk voor alle medeparochianen, geldt deze uitnodigingsbrief.
Als evenementencommissie hebben we na de viering van 9.30 uur waar alle koren aan deelnemen en aansluitend de koffie-plus van 12.00 – 15.00 uur in en om ‘de kleine JOANNES’ een onwijs leuk thema bedacht.

[Lees meer…]

Zeven rode pinksterkaarsen aangestoken en twee witte…

Deze pinksterkaarsen werden ontstoken bij het begin van de viering op eerste pinksterdag zondag 4 juni en bij elke kaars werd een toelichting gegeven over de vruchten van de Heilige Geest. Dat zijn de vruchten die ons veranderen mogen om een beter mens te worden. De negen vruchten van de Geest zijn:

·         De vrucht van de liefde
·         De vrucht van de vreugde
·         De vrucht van de vrede
·         De vrucht van het geduld
·         De vrucht van de vriendelijkheid
·         De vrucht van de goedheid
·         De vrucht van de trouw
·         De vrucht van de zachtmoedigheid
·         De vrucht van de zelfbeheersing

 

Dit gebed werd aan het einde van deze pinksterviering met elkaar gebeden:
  [Lees meer…]

Speciale viering bij de Hervormde gemeente De Rank op 25 mei

Hemelvaartsdag, dat betekent voor de leden van De Rank en alle andere belangstellenden natuurlijk de dag starten met een duinwandeling en aansluitend een inspirerende meditatieve dienst.

Zoals gebruikelijk willen we ook dit jaar weer gaan wandelen in de duinen. De start zal zijn om 9.00 uur vanaf de parkeerplaats van Overduin aan de Nachtegaallaan in Katwijk aan Zee.

Aansluitend komen we om 10.00 uur bijeen in de kapel van Overduin voor een meditatieve dienst. Ook wanneer u niet meewandelt, bent u van harte welkom in de dienst.

Daarna is er gelegenheid om koffie te drinken in de Sjanshoek. We hopen velen van u te ontmoeten tijdens de wandeling en/of in de dienst. Opgave vooraf is niet nodig.

 

Thea Sterk