Gouden Duimen uitgereikt bij De Vrolijke Noot

Donderdag 2 juli was de laatste repetitie van kinderkoor De Vrolijke Noot vóór de zomervakantie. Vanwege de Corona-maatregelen is dit koor o.l.v. dirigente Agnes Bol en muzikaal begeleider Niek van der Meij na de meivakantie gaan repeteren in de grote Willibrordhal van basisschool De Horizon, gelegen naast de r.-k kerk waar normaliter wordt geoefend. Omdat er vanaf half maart natuurlijk geen vieringen of optredens op het programma stonden, werd dit koorseizoen afgesloten met een afsluitend concertje in de Willibrordhal voor alle ouders. Aansluitend aan hun laatste koorrepetitie lieten de kinderen in hun felgroene polo nog eens horen en zien hoe ze vele luisteraars weten te raken met hun vertolking van de meest uiteenlopende liederen.

[Lees meer…]

Taizéviering in de Katwijkse r.-k kerk

Wat leven we met elkaar in een bijzondere en roerige tijd. Het is daarom goed om een moment van stilte en bezinning te zoeken in het drukke leven van alle dagen op die veilige anderhalve meter. U kunt dat ook vinden in de Taizéviering zaterdag 11 juli om 19.00 uur in de r.-k kerk van de H. Joannes de Doper aan de Kerkstraat 70 in Katwijk aan den Rijn. De kerkdeuren staan vanaf 18.30 uur open en iedereen is van harte welkom

[Lees meer…]

Update 28: Livestream viering zondag 5 juli om 9.30 uur vanuit Katwijk

We zijn met onze parochiekern weer aan de beurt op deze zondagen van 5 en 12 juli om de livestream viering te verzorgen en hoe. Lees er in deze uitgave maar over want met geavanceerde apparatuur wordt alles nog beter en mooier in beeld en geluid weergegeven naar de kijkers thuis. Want met de afmetingen van ons kerkgebouw is er berekend dat er maximaal 85 kerkgangers aanwezig mogen zijn. Niet getreurd, want middels de inzet van de werkgroep beamervieringen kunt u alles thuis volgen, ook van de vieringen op zaterdagavond. U kunt de livestream zondag 5 juli, op de veertiende zondag door het jaar, thuis volgen via deze link: https://www.youtube.com/watch?v=HNQsQg7jgfA.

[Lees meer…]

Parochiekern H. Joannes de Doper maakt kerk-tv een stuk interessanter

De parochiekern van de H. Joannes de doper biedt al vanaf 2012 kerkvieringen aan via internet. Aanvankelijk werd het systeem aangekocht om louter vieringen op te nemen. Dit gebeurde voorheen met cassettebanden. De kerk was toe aan iets nieuws, het liefst digitaal zonder ruis of mislukte opnames waarbij cassettebanden vast liepen en uiteindelijk de spelers vol band zaten.

[Lees meer…]

Katwijkse r.-k kerk start campagne in Coronatijd

H. Joannes de Doperkerk

Nu kerken niet kunnen samenkomen zoals ze gewend zijn, laten ze een ongekende creativiteit en veerkracht zien. Op allerlei manieren wordt digitaal contact gezocht met kerkleden om ze pastoraal en waar nodig ook diaconaal te steunen. Actie Kerkbalans wil parochies en gemeenten helpen om deze manieren van ‘omzien naar elkaar’ te blijven ondersteunen en financieel te kunnen bekostigen. De parochiekern H. Joannes de Doper uit Katwijk doet ook hieraan mee.

[Lees meer…]

Nationale Bedevaart: Vier mee via de livestream

Ook dit jaar bent u uitgenodigd voor de Nationale Bedevaart Brielle. Normaliter komen er bij de Nationale Bedevaart meer dan duizend pelgrims naar Brielle om te bidden bij de relieken van de heilige Martelaren van Gorcum. Door het coronavirus is dat dit jaar niet mogelijk. Maar de organisatie zorgt ervoor dat iedereen deze bijzondere dag mee kan maken. De eucharistieviering van de Nationale Bedevaart wordt live gestreamd. Zo is het toch mogelijk om samen te bidden op voorspraak van de heilige martelaren en samen stil te staan bij hun geloofsgetuigenis.

[Lees meer…]

Update 27: Aangepaste Coronamaatregelen per 1 juli in de r.-k kerk

Aanpassing Coronamaatregelen in R.-K. Kerk: bij vieren na 1 juli kan het aantal deelnemers variëren naar gelang ruimte in kerkgebouw, dus daar waar dit kan mogen meer dan 100 mensen meevieren. “Dit vraagt van de parochies dat zij de capaciteit van hun kerkgebouw in een anderhalve meter-opstelling moeten bepalen, dus dat zij meten en tellen hoeveel kerkleden er op anderhalve meter van elkaar in hun kerk kunnen samenkomen. Meten en tellen geldt ook wanneer er gevierd wordt in de open lucht.”

Check ook het aangepaste protocol:
https://www.rkkerk.nl/vieren-na-1-juli-aantal-deelnemers-kan-varieren-naar-gelang-ruimte-in-kerkgebouw/

Richtlijnen tijdens de viering als u aanwezig bent

Dit protocol van de bisschoppen is voor iedereen die naar de kerk komt om een viering bij te wonen of op een andere manier van het kerkgebouw gebruik te maken. Van u wordt gevraagd deze richtlijnen op te volgen zodat alle aanwezigen waardig en veilig samen kunnen vieren. Meer informatie over de start van de publieke vieringen in de parochie van de H. Augustinus vindt u in dit document. De doordeweekse vieringen starten mogelijk op dinsdag 9 juni en de eerste weekendviering, met communie-uitreiking, is op zondag 14 juni (Sacramentsdag). Voor alle publieke vieringen moet u reserveren. Lees in het volgende stuk op deze website hoe dat moet.

[Lees meer…]

Pastorale presentie in tijden van corona

Het is ook goed om in deze tijden van opgelegde regelgeving over hoe we ons moeten gedragen in het maatschappelijk leven, waar er ook al gedeeltelijke versoepeling is opgetreden, eens een opiniestuk langs de meetlat van ons dagelijkse bestaan te leggen.

In dit geval gaat het om de meetlat die langs de katholieke kerk in de Coronatijd is gelegd in een artikel door Marieke Drent van 19 juni 2020 in het Katholiek Nieuwsblad. Goed om te lezen, goed om over na te denken en ook om erover met elkaar in gesprek te gaan. Wat vindt u / vind jij van onderstaand artikel?

Gerard Bol
(De bijbehorende illustraties komen niet uit het artikel van het Katholiek Nieuwsblad)

[Lees meer…]

Update 26: Livestream viering zondag 28 juni om 9.30 uur vanuit Wassenaar

Deze eucharistieviering van zondagochtend 28 juni om 9.30 uur komt uit de Sint Willibrorduskerk van de parochiekern Wassenaar en kan via onderstaande link gevolgd worden. Kapelaan Plavcic is voorganger en hij wordt bijgestaan door diaken Brink. U kunt de livestream thuis volgen via deze link: https://youtu.be/ZF-UXkN3Qnc

[Lees meer…]