Ruim duizend euro gequilt voor Moldavië

,,Wat was het een gezellige en drukke verkoopdag van o.a. quilts met een schitterend resultaat. De verkoop zaterdag 10 november heeft in een paar uur tijd het geweldige bedrag van € 1227,70 opgeleverd. Deze opbrengst gaat nu naar Omroep MAX voor het aanleggen van waterleiding en gootstenen bij heel arme ouderen in Moldavië die dat niet zelf kunnen bekostigen. En water moet toch gewoon een basisvoorziening zijn, voor iedereen? Iedereen heel hartelijk bedankt die door het kopen van onze handwerkstukken zo een bijdrage geleverd heeft aan dit goede doel”, aldus de trotse Ibolyka Meijer van quiltgroep ‘de Bonnette’ in Katwijk.

[Lees meer…]

Verrassend veelzijdig Vocalis viert, kom ook!

Middenkoor Vocalis van parochiekern H. Joannes de Doper uit Katwijk bestaat dit jaar 25 jaar en viert dat muzikaal met wie wil. Kom dus vrijdagavond 16 november om 20.00 uur naar de r.-k kerk aan de Kerkstraat 70 voor een gratis jubileumconcert met vele verrassingen, muzikaal, in beelden en in woord en daden. Kom niet alleen, maar neem zeker twee andere muziekliefhebbers mee! Het jubileumconcert kent ook twee gastkoren, kinderkoor De Vrolijke Noot, vertederend om een 35 kids muzikaal te zien stralen, en ouderenkoor Cantemus. Na afloop, zo rond 21.45 uur, is er voor wie wil ook de zeer geliefde ‘derde helft’ in de grote zaal van ‘de kleine Joannes’.

  [Lees meer…]

Wij zijn trots op Javed Masih…

Velen van ons zullen zich nog de familie Masih herinneren. Zij waren hier lid van onze parochiekern van 2015 tot 2017, toen ze als asielzoekers in het A.Z.C. van Katwijk verbleven. Begin november behaalde Javed zijn master in theologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.
[Lees meer…]

Drukbezochte viering Allerzielen r.-k kerk

Een vijftiental namen van het afgelopen jaar overleden dierbaren werd in de viering van Allerzielen in de Katwijkse r.-k kerk afgelezen en een foto van hen werd met de beamers geprojecteerd. Nabestaanden ontstaken voorin de kerk een kaars waarmee alle overledenen in het licht werden gezet. Middels uitgesproken teksten, gedichten, stilte, gebed en liederen werd in een viering van woord en gebed, met als voorganger gebedsleider Anneke Noordermeer – Karremans, bij deze overledenen stilgestaan.

  [Lees meer…]

Quiltverkoopdag en uitleg, waar vind je het?

,,Ik had stoffige beelden bij het woordje quilten, maar machtig mooi wat ik hier zag.” ,,Ik heb ook wat gekocht gezien het goede doel dat hieraan was verbonden.” ,,Wat een gave uitleg over hoe ze zoiets maken, nooit geweten.” ,,Wat mij betreft start omroep MAX volgend jaar de nieuwe serie ‘Heel Holland quilt’ en dan mogen deze dames van mij meedoen.” Zomaar vier mogelijke reacties na afloop van het bezoek aan de jaarlijkse verkoopdag van de quiltgroep ‘de Bonnette’. Deze wordt zaterdag 10 november van 10.00 – 14.30 uur georganiseerd in ‘de kleine JOANNES’ aan de Kerkstraat 68 in Katwijk aan den Rijn. 

[Lees meer…]

Gezocht: Kerstengelen en medemensen!

Vorig jaar waren er in de adventstijd, de vier weken voor Kerstmis, geruisloos en bijna onzichtbaar kerstengelen in onze parochiekern aan het werk. Ze brachten warmte, gezelligheid, aandacht, liefde en licht bij mensen die dat goed konden gebruiken, mede-parochianen.

Waarom geruisloos en bijna onzichtbaar? We komen in de bijbel op verschillende plaatsen engelen tegen, boodschappers van God. Vaak kennen we de namen van de engelen in de bijbel niet. Ook werd hun werk niet aan de grote klok gehangen. Hun boodschap was alleen bestemd voor degenen aan wie ze gericht was. Zelfs de engelen in de kerstnacht zongen alleen voor de herders in het veld. Aan de inwoners van Bethlehem ging dit bijzondere concert voorbij. Maar het moet zó mooi en indrukwekkend zijn geweest, dat de herders er, aan wie het maar horen wilde, over vertelden.

[Lees meer…]

Allerzielen… opdat we ze nooit vergeten!

De overledenen van het afgelopen jaar van de parochiekern van de H. Joannes de Doper in Katwijk worden in de gebedsviering van Allerzielen herdacht. Hun namen zullen worden opgelezen terwijl hun foto wordt geprojecteerd, een kaarsje wordt bij elke naam aangestoken en de nabestaanden kunnen het gedachteniskruisje met de naam van de overledene in ontvangst nemen. Na afloop is er nog een kort samenzijn op het naastgelegen kerkhof waar eenieder ook de gelegenheid heeft om een speciaal lichtje voor Allerzielen bij het graf of de nis in de urnenmuur van hun overleden dierbare te ontsteken. Opdat we ze nooit zullen vergeten. Deze viering is vrijdag 2 november in de r.-k kerk aan de Kerkstraat 70 in Katwijk aan den Rijn en begint om 19.30 uur. U bent allen van harte welkom!

[Lees meer…]

Onze vacaturebank… zit er iets voor u / jou bij?

Op deze website gaat u / jou geregeld elke week ook een vaste rubriek ontmoeten, namelijk… deze! Het is de vacaturebank van onze parochiekern. Dit is de lijst van 19 oktober jl. en u / jij kan daar zien welke helpende handen we nodig hebben, bij wie u / jij informatie kunt inwinnen en ook mogelijk zelfs kunt aanmelden als u / jij interesse heeft. En daarom zijn er ook meervoudige contactgegevens van deze personen opgenomen.

[Lees meer…]

Ziekenzalving Topaz Overduin.

Overduin is een in Katwijk een bekende instelling voor patiënten die getroffen zijn door bepaalde ziekten, zoals alzheimer / dementie en de ziekte van Huntington. De bewoners komen uit heel Nederland en soms daarbuiten, zoals ook die Griekse mevrouw en ook een Italiaanse dame.

Elke vierde dinsdag van de maand is er een eucharistieviering verzorgd door onze parochiekern waar een lid van het pastoraal team in voorgaat. Vrijwilligers uit onze parochiekern brengen dan de bewoners, die de eucharistieviering willen bijwonen, naar de grote kapel. De pastoraal werker van Overduin is ds. Binnendijk die ons als vrijwilligers vooraf een lijstje met namen geeft van bewoners die wij kunnen gaan ophalen. [Lees meer…]

Kom jij ook een persoonlijk graflichtje versieren?

Op vrijdag 2 november om 19.30 uur a.s. gedenken we tijdens een woord- en gebedsviering in onze kerk alle overledenen. Vanuit de traditie van ons geloof noemen we deze dag Allerzielen.

Namens de werkgroep Kinderwoorddienst nodigen we alle kinderen om voor deze viering een graflicht te versieren. Je kunt een lichtje komen versieren vanaf 18.45 uur. En je hoeft niks mee te nemen, alleen je creativiteit en enthousiasme.

Na de Allerzielenviering kunnen de kinderen hun eigen graflichtje aansteken en plaatsen op het graf of bij de urn van hun mogelijk overleden vader of moeder of grootvader of grootmoeder of een ander familielid of overleden dierbare.

Een mooie en eenvoudige manier om de overledene kleurrijk te gedenken en in het licht te plaatsen.

 

Groetjes namens de werkgroep Kinderwoorddienst,

Mariska Hogewoning.