Interesse in een compleet verzorgde bedevaart naar Banneux?

Het Banneux-Comité-Bisdom-Rotterdam organiseert in mei en juni een eendaagse-, tweedaagse- en vijfdaagse bedevaart naar Banneux. Dat is een bekend Mariabedevaartsoord in de Belgische Ardennen. Het ontstond nadat de twaalfjarige Mariette Beco verklaarde dat Maria haar tussen 15 januari en 2 maart 1933 acht keer was verschenen en dat Maria zich toen de Vierge des Pauvres (‘Maagd van de Armen’) had genoemd. Banneux groeide uit tot een drukbezocht bedevaartsoord. Het wordt jaarlijks door zo’n 700.000 pelgrims bezocht. Elke dag kan men er terecht voor de mis, de ziekenzegening, stille aanbidding, biecht en het rozenkransgebed. Er worden ook activiteiten georganiseerd voor kinderen en jongeren. Dit is de link naar meer informatie, o.a. over hoe u aan de brochure kunt komen.

Welke muziek mag bij uitvaarten worden gespeeld?

Maart 2020 werd ik benoemd tot pastoor in de parochie H. Augustinus. Sindsdien hoor ik af en toe verhalen dat nabestaanden afzien van een kerkelijke uitvaart. In plaats van een dienst uit één van onze parochiekernen wijkt men uit naar een crematorium of de ruimte van een uitvaartondernemer. De reden is soms dat hun dierbare bepaalde wensen had t.a.v. de dienst. Vaak gaat het over bepaalde muzieknummers die voor de overledene een bijzondere betekenis hadden. Op de één of andere manier is het idee ontstaan dat deze muziekopnamen niet tijdens een uitvaart in onze kerken afgespeeld kunnen worden.

[Lees meer…]

Diaconale deurcollecte zondag 5 februari lokaal belangrijk dus…

Zaterdag 4 en zondag 5 februari wordt aan het einde van de vieringen in alle parochiekernen een diaconale deurcollecte gehouden voor de Stichting Leergeld. U kan hieraan deelnemen door klinkende munt of ritselend bankpapier in de collecteschaal van de gardeleden te laten verdwijnen. Maar u kan ook meedoen middels de speciaal aangemaakte tweede collecte in de Givt-app. In Nederland groeien ruim 300.000 kinderen op in armoede. Dat is één op de twaalf kinderen en twee tot drie  kinderen per schoolklas. Deze kinderen kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Vanuit Leergeld willen wij deze kinderen laten meedoen!

[Lees meer…]

Update 187: Livestream vanuit Katwijk op 5 februari

De parochiële livestream van de gezinsviering op de vijfde zondag van het jaar, Maria Lichtmis, om 9.30 uur, komt uit onze eigen parochiekern. De voorgangers op deze gezinscatechesedag zijn pastoor Franken, pastoraal werker Zuidersma en diaken Winnubst.
Kinderkoor De Vrolijke Noot verzorgt de muzikale medewerking. Leden van de beamerwerkgroep zullen de parochiële livestream verzorgen.
U kunt voor deze viering natuurlijk ook meedoen met de twee collectes via de Givt-app.
Deze livestream is thuis te volgen via deze link:
https://www.parochie-augustinus.nl/parochiele-livestream/.

[Lees meer…]

Radio Maria Nederland viert vijftienjarig bestaan

Al vijftien jaar klinkt op de Nederlandse radio het katholieke geluid van Radio Maria Nederland. En dat mag gerust een wonder worden genoemd. Graag laat het team van Radio Maria zoveel mogelijk mensen delen in de vreugde om dit vijftienjarig bestaan tijdens de jubileumviering op zaterdag 4 februari 2023. Ooit op AM begonnen, zendt de nationale radiozender al enkele jaren uit via DAB+ en via internet. Vaste onderdelen vormen het getijdengebed en de rozenkrans, de dagelijkse eucharistieviering en een ruim aanbod aan programma’s die luisteraars ondersteunen in hun geloofsleven. Zo ontvangt Radio Maria dagelijks gebedsintenties en ook dankbetuigingen voor verhoorde gebeden.

[Lees meer…]

Blasiuszegen na de vieringen van 2 en 5 februari

De Blasiuszegen wordt in katholieke kerken ieder jaar gegeven op
3 februari. Volgens een middeleeuwse traditie is dit ritueel vooral bedoeld ter voorkoming van keelaandoeningen en andere kwalen. In onze parochiekern wordt na de vieringen van donderdag 2 en zondag 5 februari deze zegen door de voorganger gegeven aan wie deze wil ontvangen. De Blasiuszegen is vernoemd naar de heilige Blasius. Historisch bekeken is er nagenoeg niets over hem bekend, behalve dan dat hij in de vierde eeuw geleefd moet hebben. Volgens diverse legenden was hij een arts die tot bisschop van de Armeense stad Sebaste werd gekozen. Omdat hij getuigde van zijn geloof in Christus zou hij na vele gruwelijke martelingen zijn onthoofd. Zijn verering is wellicht pas door de kruisvaarders naar West-Europa overgebracht.

[Lees meer…]

‘De lijnen staan open… de Actie Kerkbalans 2023 is gestart’

Zaterdag 14 januari 2023 was landelijk het inluidmoment voor de start van de traditionele Actie Kerkbalans. Voor het eerst sinds jaren hebben we een laagdrempelig inluidmoment mogen beleven in onze parochiekern. De roodwitte loper lag uit bij de pastorie en de lopers konden hierover om hun bezorgpakket met enveloppen op te komen halen. Maar er waren ook al wat loperspakketten eerder uitgedeeld en de rest kon deze week bij het parochiekernsecretariaat worden afgehaald. Iedere deelnemer ontvangt ook de speciale, kleurrijke en informatieve kerkbalansfolder welke u hier ook kunt bekijken. Deze actie loopt tot en met zaterdag 28 januari en gaat het lukken om met elkaar de begrote € 83.000,- binnen te halen?

[Lees meer…]

Update 186: Livestream vanuit Voorschoten op 29 januari

De parochiële livestream op de vierde zondag van het jaar om 11.00 uur, komt uit de parochiekern van de H. Laurentius en De Moeder Gods uit Voorschoten met als voorganger Mgr. Van Luyn SDB en diaken Winnubst.
U kunt voor deze viering natuurlijk ook meedoen met de collecte via de Givt-app.
Deze livestream is thuis te volgen via deze link:
https://www.parochie-augustinus.nl/parochiele-livestream/.

[Lees meer…]

Update 185: Livestream vanuit Wassenaar op 22 januari

De parochiële livestream op de derde zondag van het jaar om 9.30 uur, komt uit de parochiekern van de St. Willibrordus en St. Jozef uit Wassenaar met als voorganger Mgr. Van Luyn SDB en diaken Winnubst. De muzikale medewerking komt van de ‘Magnificat Cantorij’.
U kunt voor deze viering natuurlijk ook meedoen met de collecte via de Givt-app.

Deze livestream is thuis te volgen via deze link:
https://www.parochie-augustinus.nl/parochiele-livestream/.

[Lees meer…]

Week van gebed voor eenheid van christenen

De Week van gebed voor eenheid van christenen 2023 moedigt kerken aan om goed te doen en recht te zoeken. Bijzondere aandacht is er voor de verdeeldheid die veroorzaakt wordt door het onrecht van ongelijkheid en racisme. Normaliter vieren we deze week samen in een oecumenische viering met de Hervormde Gemeente De Rank. Maar door ziekte van de voorgangers ds. Padmos en pastor van Vliet in de afgelopen periode is besloten om deze viering uit te stellen naar een later moment. Toch willen we, gezien het belang van de oecumene in Katwijk, de lezer de informatie over het thema van 2023 in deze mooie week niet onthouden. Tot slot wordt ook beschreven wanneer en waar deze bijzondere week is ontstaan.

[Lees meer…]