Onze beamers bereikten Peru en vele parochianen.

Waar we november 2015 de ‘geboorte’ van de beamers in onze parochiekern vierden na de woorden van welkom van de voormalige burgemeester Jos Wienen en pastoor Michel Hagen, zijn ze nu niet meer weg te denken uit ons kerkgebouw. Zo presenteerden we in de huwelijksviering zaterdagmiddag 19 juni een filmpje van familieleden uit Peru die het bruidspaar toespraken. Maar ook middels de livestream kon men in Peru en ‘all over the world’ deze prachtige viering volgen. Zo ook alle negen jubileumfelicitaties die na de viering van Sint Jansdag zondag 20 juni door de evenementencommissie werden geprojecteerd, waren voor de kerkgangers en thuisblijvers mee te beleven.

[Lees meer…]

Zingend klussende dé vrijwilliger van het jaar!

Een zoekende camera in de livestream van de Sint Jansviering 20 juni in parochiekern H. Joannes de Doper in Katwijk ging langs alle zestig kerkgangers, maakte onverwachte bewegingen maar… stopte bij Martien van Stijn. Daarmee was hij gezocht en gevonden als de ‘Vrijwilliger van het jaar’. Totaal verrast kwam hij naar voren om na een mooie toespraak van kapelaan Boris Plavcic de parochiekaars en een oorkonde in ontvangst te mogen nemen. Waarbij de bloemen er natuurlijk voor zijn vrouw waren, voor alle uren dat hij wekelijks als bevlogen vrijwilliger op pad is. 

[Lees meer…]

Denkend aan vroeger… we gaan richting 1940!

Pastoor Spoorman (1925 – 1929), maar ook de gehele parochie, moest met lede ogen toezien dat de paters jezuïeten vertrokken uit het Heerenschool op 27 augustus 1928. De leegte was voelbaar in het parochiële leven en kon niet aanstonds worden aangevuld. Na een drukke en weinig rustgevende periode werd pastoor Spoorman op 30 augustus 1929 overgeplaatst naar Halfweg (tussen Haarlem en Amsterdam) en later in 1932 naar Den Hoorn waar hij in 1933 plotseling overleed. De nieuwe herder werd Joannes Jacobus Hendrikus Maria Schiphorst (30 augustus 1929 – 31 maart 1933). Ook hij werd door de parochianen feestelijk ontvangen.

[Lees meer…]

The kinderwoorddienst goes international on Sint Jansday!

Het was op Sint Jansdag van zondag 20 juni de laatste bijeenkomst van de kinderwoorddienst voor de zomervakantie. En de acht aanwezige kinderen hadden er deze zondagochtend echt zin in met alle zomerse temperaturen op deze toch nog stralende dag. En het werd als afsluiter zelfs een unieke laatste bijeenkomst. Want wat er gebeurde was ook de voorbode op het oefenen van vreemde talen als we mogelijk deze zomervakantie weer op vakantie over de Nederlandse grens belanden.

[Lees meer…]

Update 90: Livestream vanuit Katwijk op zondag 20 juni

De parochiële livestream van zondag 20 juni komt om 9.30 uur vanuit onze eigen parochiekern.
Op de twaalfde zondag door het jaar vieren we op Sint Jansdag de geboorte van de H. Johannes de Doper, onze patroonheilige. De voorganger in eucharistieviering is kapelaan Plavcic. Muzikale medewerking komt van een kwartet cantoren o.l.v. organist / pianist Niek van der Meij.
Deze parochiële livestream is voor ieder te volgen via de link:
https://youtu.be/RGsLd9k7fo8


En ook hier kunt u natuurlijk meedoen met de collecte via de Givt-app.

[Lees meer…]

Denkend aan vroeger… een muzikale duizendpoot komt binnen!

In 1989 deed na een geslaagd sollicitatiegesprek een nieuwe organist / pianist zijn intrede in onze parochie. Een geboren Katwijker nog wel, met voor Katwijkers een bekende achternaam… Niek van der Meij. Hij was snel ingeburgerd in onze parochie en werd toen allereerst muzikaal begeleider bij Cantemus en later ook van het middenkoor Vocalis, bestaat dit jaar 28 jaar, en kinderkoor De Vrolijke Noot dat in november dit jaar haar vijftienjarig jubileum viert. Hij ontpopte zich als een muzikale duizendpoot in onze parochie(kern) en dan ga je je toch echt afvragen waar hij heeft gestudeerd en wie hij verder is.

[Lees meer…]

Belangrijk nieuws van de evenementencommissie

Er zijn vier zaken die belangrijk zijn om hier op de website te melden vanuit de evenementencommissie aan de lezers. We hebben het ook al geplaatst in de uitgave van de digitale nieuwsbrief van vrijdag 11 juni. Maar kent u medeparochianen die niet op deze site (kunnen) kijken of die de wekelijkse digitale nieuwsbrief niet ontvangen, praat ze dan kort bij over deze onderstaande nieuwtjes:

[Lees meer…]

Update 89: Livestream vanuit Voorschoten op zondag 13 juni

De parochiële livestream van zondag 13 juni komt om 11.00 uur uit de H. Laurentius en De Moeder Gods in Voorschoten. De voorganger in deze woord- en communieviering is diaken Brink.
Deze parochiële livestream is voor ieder te volgen via de link: https://youtu.be/HSOb_UY5l0w
En ook hier kunt u natuurlijk meedoen met de collecte via de Givt-app.

[Lees meer…]

Denkend aan vroeger … wat een bloeiend verenigingsleven!

Het is 18 november 1921. De nieuwe pastoor Henricus Joannes Maas (18 november 1921 – 18 december 1925) werd door vele parochianen van harte welkom geheten. Hij zag zich geplaatst voor een moeilijke taak, de financiën in de parochie op orde te brengen. Met verlof van de bisschop, Mgr. Callier, trok hij er op uit en bracht hij f 6.000,- bijeen. Ook richtte hij de  ‘Derde orde van St Franciscus’ op.

[Lees meer…]

Update 87: Nieuwe verruiming per zaterdag 5 juni… 60 kerkgangers!

De bisschoppen verruimen de richtlijnen voor kerkgebouwen die meer dan driehonderd reguliere zitplaatsen hebben. In deze kerken mag met ingang van zaterdag 5 juni maximaal vijftien procent van het totale aantal zitplaatsen bezet zijn. In kerkgebouwen met minder dan driehonderd zitplaatsen wordt het aantal gelovigen dat bij een viering aanwezig kan zijn nu vijftig. Voor ons kerkgebouw betekent het vanaf zaterdag 5 juni het maximaal zestig kerkgangers. Alle regels over reserveringen en coronamaatregelen blijven verder gehandhaafd.

[Lees meer…]