Hoe begroeten kinderen van De Vrolijke Noot de kerkgangers met Palmpasen?

De leden van de werkgroepen ‘Gezinsvieringen’ en ‘Eerste communie’ hadden er weer een machtig mooie viering van Palmpasen van gemaakt die zondag 14 april. Een driehonderd paar ogen volgden gespannen wat er vanaf 9.30 uur gebeurde en dat begon al bij de binnenkomst in de kerk. Twee kinderen van kinderkoor De Vrolijke Noot begroeten de kerkgangers met de overhandiging van een buxustakje dat later in de viering door pastoor Hagen bij zijn rondgang door de kerk werd gezegend. Kinderkoor De Vrolijke Noot zong weer heerlijke liederen, met briljante teksten van o.a. Elly en Rikkert om naar te luisteren, maar ook om mee te zingen zoals het openingslied. De lector Marit Noordermeer las geweldig en begeleidde de jongere lezertjes alsof zij dat al jaren doet, zo goed. En ongeveer dertig palmpaasstokken werden in processie door de trots kijkende makers en makertjes de kerk ingedragen om na afloop van deze viering bij parochianen langs te brengen. [Lees meer…]

Wat gebeurt er in de Goede Week?

De Goede Week (ook wel Stille Week, Heilige Week, Grote Week of lijdensweek genoemd en in het Latijn: Hebdomas Sancta of Hebdomas Maior) is in het christendom de naam voor de week vanaf Palmzondag tot Stille Zaterdag. Het zijn de laatste zeven dagen van de Vasten of Veertigdagentijd en is het hoogtepunt van het kerkelijk jaar. In deze week worden Witte Donderdag en Goede Vrijdag gevierd. [Lees meer…]

Vocalis pakt uit met prachtige passiecantate

,,De wegblijvers hebben wat gemist bij deze schitterend gezongen passiecantate ‘Who is this King?’ van Vocalis’. De zorgvuldige opbouw van het programma met eerst het orgelconcert van Niek van der Meij op het Reil-orgel, een muzikale klasbak trouwens die man, de liederen uit ‘The Jerusalem Passion’ en afsluitend de tien liederen uit die passiecantate met pakkende illustrerende beelden en fraai gelezen teksten maakten het voor mij tot een prachtige en inspirerende avond. Ik kan alleen maar zeggen dat we met de aanwezigen enorm hebben genoten en dat de wegblijvers iets moois en passievol gezongen hebben gemist”, aldus de zeer enthousiaste bezoeker vrijdagavond 12 april in de Katwijkse r.-k kerk. [Lees meer…]

Samen op weg naar Pasen, ja gezellig!

In de r.-k kerk aan de Kerkstraat 70 in Katwijk aan den Rijn kunt u de vieringen tot en met eerste paasdag meebeleven en –vieren. In deze Goede Week en met Pasen heeft elke viering een eigen kleur, een eigen verhaal wat door teksten, liederen van de meewerkende koren en rituelen verder inhoud krijgt. De deuren van deze kerk staan bij genoemde vieringen wijd voor u open. [Lees meer…]

Vieringen van de Hervormde Gemeente De Rank in de Stille Week voor Pasen

De vieringen op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag, aanvang om 19.30 uur, vormen samen één doorlopende viering. Zo ontbreekt de zegen aan het eind van de dienst op donderdag en vrijdag, de dienst is immers nog niet afgelopen.

Het centrale thema van deze vieringen is ‘Een nieuw begin’. [Lees meer…]

Palmpaasstokken vertellen hun verhaal

Trots zullen aan het begin van de gezinsviering de op 7 april zelf gemaakte en versierde palmpaasstokken in een processie door kinderen de kerk worden rondgedragen. Maar niet nadat deze zijn gezegend door de voorganger. Iedereen kan ze bewonderen, die stukjes huisvlijt, terwijl het kinderkoor De Vrolijke Noot ‘Een bos van zeven bomen’ zingt. En wat gebeurt er na afloop met deze schitterende palmpaasstokken? Kom op Palmpasen, zondag 14 april om 9.30 uur naar de r.-k kerk aan de Kerkstraat 70 in Katwijk en u kunt meegenieten, -zingen, -bidden en u komt ook het antwoord op deze laatste vraag te weten.   [Lees meer…]

Mini-concertje op Reil-orgel en passiecantate voor… € 0,-

U had de uitvoering van de passiecantate ‘Who is this King?’ door het koor Vocalis van de parochiekern van de H. Joannes de Doper vrijdagavond 12 april om 20.00 uur al vast en zeker in uw (digitale) agenda genoteerd? De kerkdeuren gaan om 19.30 uur al voor u open waarna u zelf uw plekje kunt zoeken, want de toegang is gratis. Voor ditzelfde bedrag kunt u om 20.00 uur ook in deze r.-k kerk eerst zicht- en hoorbaar gaan genieten van een mini-concertje van Niek van der Meij op het zondag jl. ingewijde Reil-orgel. [Lees meer…]

Passiecantate ‘Who is this King?’ in de Katwijkse r.-k kerk

‘Ik had dit voor geen goud willen missen’. ‘Niet te geloven dat in deze repetities dit ervaren middenkoor Vocalis deze passiecantate zo heeft kunnen instuderen’. ‘Zo’n inspirerend begin van de Goede Week kan ik me niet meer heugen’. ‘Die Niek van der Meij achter de piano is toch wel een virtuoos! Zomaar vier reacties van verschillende bezoekers aan de passiecantate ‘Who is this King?’ na afloop van de uitvoering vrijdag 12 april om 20.00 uur in de r.-k kerk aan de Kerkstraat 70 in Katwijk aan den Rijn.

[Lees meer…]

Palmpaasstokken werden gemaakt

Tijdens de viering van zondag 7 april leek het in de grote zaal van ‘de kleine JOANNES’ wel een uitzending van ‘Creatief met kurk’ van het vroegere televisieprogramma ‘Theo en Thea’. Onder leiding van de begeleidsters van de kinderwoorddienst en met medewerking van de hulpvaardige handen van wat ouders gingen 29 kinderen aan de slag om een palmpaasstok aan te kleden. In een eerdere uitgave van deze digitale nieuwsbrief heeft u alles kunnen lezen over de symbolische betekenis van de aankleding van de palmpaasstok.

De foto’s worden ook opgeslagen in de rubriek ‘Fotogalerij’ op onze site. [Lees meer…]

Wie is wie bij dit misdienaarsuitje?

Wie helpt er mee om dit zoekplaatje compleet te voorzien van namen? Deze foto is ingestuurd door Til Boskamp en zij, zo ook de webredactie en vast en zeker vele oudere lezers met ons, wil weten wie dit zijn. [Lees meer…]