RKBS de Horizon opent haar deuren 22 juni

Deze open katholieke basisschool aan de Mgr. Bekkersstraat 1b in Katwijk aan den Rijn heeft al vele jaren veel meer voorzieningen te bieden dan louter onderwijs aan kinderen vanaf vier jaar. Die voorzieningen zijn er nu precies al twintig jaar en dat willen ze vieren met ouders en andere belangstellenden die hen nog niet (voldoende) kennen. Vrijdag 22 juni gaan van 9.00 – 11.00 uur de schooldeuren open om iedereen te ontvangen en te tonen waar ze al twintig jaar trots op zijn: goed onderwijs op maat, voor-, tussen- en naschoolse opvang door K.O.K. kinderopvang en een peuterspeelzaal voor twee- tot vierjarigen van Stichting Peuterkring. Alles op een karakteristieke plek waar ouders, kinderen en teamleden samen school zijn.  

[Lees meer…]

Plaatsing antennes op kerktoren in de week van 16 – 20 juli

Het is nog ver weg, maar Richard Hulmer van de Technische Commissie van onze parochiekern doet er alvast melding van via deze digitale nieuwsbrief en u kunt het later ook nog nalezen in De Augustinus zo ook op de website van onze parochiekern, het plaatsen van antennes op de kerktoren in de week van maandag 16 t/m vrijdag 20 juli.

Van maandag 16 tot en met 18 juli, de eerste schoolvakantieweek, zal de Kerkstraat hierdoor afgesloten zijn voor autoverkeer, maar is deze wel open voor fietsers en voetgangers (kijk wel goed uit). Dat is omdat de grote hijskraan alle materialen naar de top van de kerktoren moet hijsen. Het uitvoerend bedrijf in deze is de fa. Heijmans. Tijdig worden passanten hierop attent gemaakt door het plaatsen van  waarschuwingsborden.

Met de keuze voor deze vakantieweek hopen we minder (school)overlast te veroorzaken en de andere gebruikers zoals de Binders en Het afscheidshuis worden tijdig door de T.C. geïnformeerd. [Lees meer…]

In gesprek met u en met jou..

De beheercommissie (BC) en de pastoraatsgroep (PG) willen u graag uitnodigen.
Natuurlijk, we zien elkaar geregeld in de Kleine Joannes bij een kop koffie. Dat is ook de plek waar aan ons vragen worden gesteld betreffende onze vieringen in de kerk. Deze vragen geven wij door aan ons pastoraal team, maar de antwoorden moeten wij u vaak schuldig blijven. Door het drukke rooster op de zondag zijn onze pastoor en onze locatiereferent niet altijd bij machte om bij die koffiemomenten te zijn.

De pastoor hecht er aan om u wél de kans te geven deze vragen te bespreken. Op dinsdag 19 juni bent u van harte welkom in basisschool De Horizon, om samen met medeparochianen van de Joannes de Doper van gedachten te wisselen met pastoor Hagen en diaken Peter Winnubst. De avond begint om 20:00 uur en zal rondom 22:00 uur zeker afgelopen zijn. We willen in een ontspannen sfeer van gedachten wisselen over zaken die u bezig houden.

Paul van Houwelingen
(secretaris BC)

    PAROCHIE-AVOND

  dinsdag 19juni van 20:00 tot 22.00 uur
aula basisschool De Horizon

Korenfestival Vocalis één muzikaal feest

Het dak van de r.-k kerk in Katwijk ging er (gelukkig) niet vanaf, maar de muzikale vreugde was er niet minder om deze zaterdag 26 mei. Jubilerend middenkoor Vocalis van de parochiekern van de H. Joannes de Doper had een korenfestival georganiseerd met acht zeer enthousiast zingende koren van jong tot oud(er). Alle koren kregen direct na afloop het juryrapport mee en natuurlijk waren er ook twee winnaars. Bij de kinderkoren was dat De Vrolijke Noot van genoemde parochiekern en bij de volwassenkoren was het Vocaal ensemble Caprice. Deze laatste ontving ook de publieksprijs van de publieksjury, bestaande uit vertegenwoordigers van alle koren. [Lees meer…]

Brief voor aanmelding Sint Jansdag zondag 24 juni 2018

Heeft u / heb jij De Augustinus niet? Dan heb je de bij de uitgave van deze week de ingevouwen brief van de evenementencommissie gemist. Deze is vrijdag 1 juni ook als bijlage met de digitale nieuwsbrief meegestuurd. En bent u daar ook geen vaste lezer van dan kunt u / kan jij met deze brief van de evenementencommissie alles weten over het Sint Jansfeest van zondag 24 juni a.s. Dan organiseren we van 12.00 – 15.00 uur voor jong en oud(er) weer een hele leuke activiteit waar iedereen aan kan deelnemen. [Lees meer…]

‘Volharden in het Gebed’ is een mooi en ook belangrijk thema

‘Volharden in het Gebed’ is het thema van de Nationale Bedevaart op 7 juli 2018. De Bisschoppelijke Brielse Commissie (BBC) sluit met dit thema aan bij het diocesane Jaar van Gebed. “Bidden is precies wat die negentien mannen, die we nu kennen als de Martelaren van Gorcum, deden in afwachting van hun lot”, vertelt de voorzitter van de BBC, pastoor Jack Glas.  [Lees meer…]

KORENFESTIVAL KATWIJK 26 MEI 2018


Hier vind je nog wat beknopte, praktische informatie m.b.t. het korenfestival dat middenkoor Vocalis van de parochiekern H. Joannes de Doper organiseert vanwege hun 25-jarig jubileum. En zijn er vragen morgen op deze heerlijke muzikale zonnige zaterdag, klamp maar één van de organisatoren aan. Zij zijn makkelijk herkenbaar. Vocalis heeft er heel veel zin in en hoopt naast de koren ook vele supporters en muzikale liefhebbers te mogen begroeten in de r.-k kerk aan de Kerkstraat 70 te Katwijk aan den Rijn. Laat het festivalthema ‘Feest’ hier ook handen en voeten krijgen met veel koorplezier voor deelnemers en luisteraars.

De organisatie.

 

PROGRAMMA

11.30                              Opening korenfestival

11.35 – 11.55          1.       Cantate Deo

11.55 – 12.15          2.       Maria ter Zeekoor

12.15 – 12.35         3.       Vocaalensemble Caprice

12.35 – 12.55         4.       Cantemus

13.00 – 13.30                  Pauze

13.30 – 13.50         5.       De Vrolijke Noot (kinderkoor)

13.50 – 14.10         6.       Mare Canto

14.10 – 14.30         7.       ZEP (kinderkoor)

14.30 – 14.50         8.       Vocalis

14.50 – 15.10         9.       Voice of Joy

15.15 – 15.45                  Juryberaad en zingen van gezamenlijk lied

15.45 – 16.15                   Prijsuitreiking, de winnaar zingt een lied en de

uitreiking van alle juryrapporten

[Lees meer…]

Jubilerend Vocalis organiseert korenfestival


Hou jij ook zo van koorzang? Wil je in één keer negen koren uit Katwijk en omgeving, waaronder de kinderkoren De Vrolijke Noot en ZEP, zien en zeker ook horen? Liefhebber van het thema ‘Feest’, Nederlandstalige- en teksten in andere talen? Dan is het korenfestival zaterdag 26 mei van 11.30 – 16.15 uur in de r.-k kerk H. Joannes de Doper aan de Kerkstraat 70 in Katwijk aan den Rijn ‘the place to be’. Middenkoor Vocalis uit deze parochiekern bestaat 25 jaar en viert haar jubileum met vele muzikale vrienden. Vier met ze mee en kom gerust langs, u kunt gewoon binnenlopen!

Vocalis organiseerde eerder in 2011 een korenfestival b.g.v. het honderdjarig bestaan van het kerkgebouw. Dat was één groot muzikaal feest en ‘Feest’ is komende zaterdag ook het thema. Na het inzinglied, om op te warmen en te wennen aan de schitterende akoestiek in de kerk, zingt elk koor een gekozen feestlied, een Nederlandstalig lied en een lied in een andere taal.

Samen zingen… wat een feest!
Een vakjury bestaande uit Serena Jansen, sopraan, muziekleraar en dirigente uit Den Haag, Mijke de Ru, dirigente in Oegstgeest en Jo Koonen, oud-docent Katwijkse muziekschool, zal de muzikale prestaties beoordelen. Na de prijsuitreiking van 15.45 – 16.15 uur ontvangt elk koor een juryrapport. Naast de beoordeling in woorden worden er ook tips gegeven aan het koor, de dirigent(e) en muzikaal begeleider. Voor de zeven volwassenkoren zijn er ook nog drie schitterende bekers, maar ook geldbedragen oplopend tot € 200,-, beschikbaar. Voor de twee kinderkoren is er één beker en een geldbedrag van € 100,- beschikbaar en… alle kinderen krijgen na afloop nog een kleine verrassing. De koorvertegenwoordigers delen ook nog een publieksprijs uit. Het jubilerende middenkoor Vocalis wordt gedirigeerd door Aldert Prast en Niek van der Meij is de muzikaal begeleider. Wilt u weten wie dat zijn bij de andere koren, kom luisteren.

Kom langs en kom genieten!
In ‘de kleine JOANNES’ is er van alles te koop en ook een goede plek om elkaar te ontmoeten. Wilt u alle negen koren tegelijk horen zingen? Dat vindt in de kerk van 15.15 – 15.45 uur plaats tijdens het juryberaad. Ze zingen dan ‘Here I am Lord’. Op de site www.joannesdedoper.nl en de Vocalis’ Facebookpagina vindt u het programma van dit korenfestival en nog meer informatie. Via de knop ‘Live Beamer Uitzending’ van deze site kunt u het korenfestival zelfs thuis ook live volgen.

Met uw geld kan de P.C.I. anderen helpen !

De P.C.I. van de H. Joannes de Doper helpt mensen met acute geldproblemen. U kunt ons daarbij steunen!
Katwijk is een welvarende gemeente, toch leert de praktijk dat er soms schrijnende gevallen van financiële problemen voorkomen. Om ons werk in de P.C.I. nu en in de toekomst mogelijk te maken zijn we afhankelijk van giften en donaties. Wij ontvangen geen gelden uit de collectes in onze kerk en van de jaarlijkse Actie Kerkbalans. Daarom doen we bij deze een beroep op u.
Uw gift is van harte welkom op bankrekeningnummer: NL10 RABO 0331 7146 55
t.n.v. de ‘P.C.I. H. Joannes de Doper, Katwijk.’
Heeft u er ook wel eens aan gedacht een goed doel in uw testament op te nemen ? Al diegenen die door de P.C.I. hiermee kunnen worden geholpen, zullen u zeker geweldig dankbaar zijn.
Daar wij door de fiscus zijn erkend als A.N.B.I. zijn uw giften ook aftrekbaar.
Helpt u de P.C.I. om anderen te helpen ?
Op de website onder het kopje ‘Diaconie’ vindt u meer informatie over ons.

Dank en groet,Ria de Wit, voorzitter van de P.C.I.

Speciale viering Hervormde gemeente De Rank op 10 mei…

Hemelvaartsdag, duinwandeling en meditatieve dienst

Zoals gebruikelijk willen we ook dit jaar weer gaan wandelen in de duinen. De start zal zijn om 9.00 uur vanaf de parkeerplaats van Overduin aan de Nachtegaallaan in Katwijk aan Zee. Aansluitend komen we om 10.00 uur bijeen in de kapel van Overduin voor een meditatieve dienst. Ook wanneer u niet meewandelt, bent u van harte welkom in deze dienst. Daarna is er gelegenheid om met elkaar koffie / thee te drinken in de Sjanshoek. We hopen velen van u te mogen ontmoeten tijdens de wandeling en / of in de aansluitende dienst in de kapel. Opgave vooraf is niet nodig.

Namens de Hervormde gemeente De Rank,

Thea Sterk.