Sint Jansdag zondag 23 juni 2024, honderd jaar katholiek onderwijs,met het grootste schoolkoor van Katwijk!

Ja, u leest het goed de Sint Jansdag van zondag 23 juni krijgt dit jaar een hele unieke invulling. Want de evenementencommissie organiseert samen met de pastoraatgroep een parochiefeest waar honderd jaar katholiek onderwijs in Katwijk wordt gevierd. Op 1 maart 1924 werd de St. Jozefschool geopend door de deken van Leiden, dhr. P.L. Dessens in aanwezigheid van o.a. het eerste hoofd der school dhr. Castenmiller en pastoor Maas (1921-1925). Een eeuw later staat op diezelfde plek een bloeiende RKBS de Horizon waar de parochie een prachtige band mee heeft op vele terreinen. De viering van 9.30 uur met de drie koren en het samenzijn na afloop tot 14.00 uur staat dan ook in het teken van dit jubileum. Dat zal zich allemaal afspelen op het schoolplein en in het schoolgebouw van De Horizon. In deze brief leest u er alles over, onderaan deze brief vindt u ook een aanmeldstrook, digitaal aanmelden kan ook hier vindt de informatie en het aanmeldformulier. Aanmelden kan t/m 9 juni. Lees hieronder verder voor nog meer informatie.

[Lees meer…]

Update 257: Livestream vanuit Katwijk

De parochiële livestream van de communieviering van Sint Jansdag met honderd jaar katholiek onderwijs in Katwijk op de twaalfde zondag door het jaar op zondag 23 juni komt om 9.30 uur uit onze eigen parochiekern van de H. Joannes de Doper. Leden van de beamerwerkgroep zullen alles in beeld brengen. Door de rustperiode van pastor van Vliet zijn de voorgangers gebedsleider Noordermeer – Karremans en pastoraal werker Zuidersma. En de muzikale medewerking komt van de drie koren De Vrolijke Noot, Vocalis en Cantemus.
Na afloop wordt de parochiekernfoto gemaakt en is er de viering van Sint Jansdag van 10.30 – 14.00 uur op het schoolplein van De Horizon met o.a. de recordpoging ‘Grootste schoolkoor van Katwijk’. Deze viering is thuis te volgen via deze link.

Wat is dat ook alweer (deel 8)?

In deze achtste aflevering verlaten we even de voorwerpen in ons kerkgebouw. We beschrijven deze week namelijk een aantal bijzondere voorwerpen uit onze kerncollectie, zorgvuldig opgeborgen in de kluis in de sacristie. Dan weet je ook dat het voorwerp niet bijzonder groot is, maar wel waardevol want anders wordt het niet zorgvuldig in een kluis bewaard. Deze keer is het namelijk een bijzondere kelk, een pateen en lepeltje en alles bewaard in een mooie foedraal. Met de beschrijving ‘Kerkcollectie digitaal’ van het Museum Catharijneconvent uit 2020 wordt in deze achtste aflevering het onbekende uit ons kerkgebouw nu ook meer bekend. Belangrijk, want het is goed om te weten als parochiekern over welke prachtstukken, o.a. op liturgisch gebied, we beschikken.    

[Lees meer…]

Update 256: Livestream vanuit Katwijk

De parochiële livestream van de communieviering op de elfde zondag door het jaar op zondag 16 juni komt om 9.30 uur uit onze eigen parochiekern van de H. Joannes de Doper. Door de rustperiode van pastor van Vliet is de voorganger pastoraal werker Zuidersma en de muzikale medewerking komt van Cantemus. Er is een kinderwoorddienst en na afloop is er koffiedrinken in ‘de kleine JOANNES’.
Deze viering is thuis te volgen via deze link.

Wat is dat ook alweer (deel 7)?

In deze zevende aflevering verlaten we even de eerder beschreven beelden van het priesterkoor. We beschrijven deze week namelijk een gewoon voorwerp uit onze kerk, we zien het allemaal bij elke viering staan voorin de kerk op het priesterkoor. Deze keer is het namelijk het processiekruis en deze is een stuk jonger dan de eerder beschreven grote beelden die uit de kerk in de Grote Steeg zijn meegekomen naar ons huidige kerkgebouw. Met de beschrijving ‘Kerkcollectie digitaal’ van het Museum Catharijneconvent uit 2020 wordt het bekende uit ons kerkgebouw ook nu nog veel bekender. Belangrijk, want dit processiekruis is zo bekend in ons kerkgebouw.      

[Lees meer…]

Denkend aan vroeger… een bloeiende RKBS de Horizon!

Zo zijn we met de katholieke scholen aangekomen in de jaren tachtig van de vorige eeuw. Katwijk is dan immers twee katholieke  lagere- en kleuterscholen rijk te weten de Sint Jozefschool en de Sint Bernadette-kleuterschool in Katwijk aan den Rijn en de Mgr. Bekkersschool en De Kindermolen-kleuterschool aan de van Lierestraat in de Hoornes. Een prachtig resultaat en parochianen zijn blij dat hun kinderen katholiek onderwijs kunnen krijgen in hun eigen woonplaats en niet naar andere dorpen hoeven te gaan. Maar dan wordt het 1985 en er is een nieuwe onderwijswet van kracht geworden. Er bestaan dan geen kleuter- en lagere scholen meer, maar basisscholen.

[Lees meer…]

Pastor Kees van Vliet met ziekteverlof!

Pastor Kees van Vliet meldde donderdag 6 juni dat zijn arts hem gevraagd heeft een periode rust te nemen. In die periode zal hij geen parochiewerk doen. Wij wensen hem van harte beterschap en vragen u als parochiaan om daarvoor te bidden.
We hebben geprobeerd priesters van buiten te vinden die hem kunnen vervangen. Deze zijn door het priestertekort niet meer beschikbaar. Het rooster van vieringen zoals dat in de nieuwe De Augustinus staat, klopt hierdoor niet meer.
De vieringen zullen, doorgaan op de gebruikelijke tijdstippen. Het zullen echter niet allemaal eucharistievieringen zijn. Kijkt u op de website voor het nieuwe rooster van vieringen. De aanbidding op de laatste vrijdag van de maand in de St. Willibrordus in Wassenaar zal in juni niet doorgaan.
Wilt u hem persoonlijk een kaartje sturen dan kunt u dat sturen naar de pastorie van Oegstgeest t.a.v. pastor Kees van Vliet.

Met vriendelijke groet,

Pastoor Franken.

Update 255: Livestream vanuit Voorschoten

De parochiële livestream van de eucharistieviering op de tiende zondag door het jaar op zondag 9 juni komt om 11.00 uur uit de parochiekern van de H. Laurentius en De Moeder Gods in Voorschoten. De voorganger is pastoor Franken geassisteerd door diaken Winnubst en de muzikale medewerking komt van het Laurentiuskoor.
Deze viering is thuis te volgen via deze link.

Wat is dat ook alweer (deel 6)?

In deze zesde aflevering komen de zeer vermaarde schilder Jan Toorop en onze parochie van de H. Joannes de Doper te Katwijk samen. We beschrijven namelijk net als vorige week niet een gewoon voorwerp uit onze kerk, sacristie of pastorie maar een waar historisch pronkstuk. Deze keer is het namelijk het beeld van de H. Jeroen uit Noordwijk. Ook dit beeld heeft haar eerste ‘meters gemaakt’ in het vroegere zaalkerkje in de Groote Steeg. Maar dit kerkgebouw deed haar deuren voor het eerst open in 1846 en op dit beeld staat geen jaartal geschilderd. Wat is het dan het verhaal achter dit beeld van de H. Jeroen? Ook geschonken door de familie L.H. van der Valk zoals zij ook deden met het Jozefbeeld? Met de beschrijving ‘Kerkcollectie digitaal’ van het Museum Catharijneconvent uit 2020 wordt het bekende uit ons kerkgebouw nu nog veel bekender. Belangrijk, want dit beeld van de H. Jeroen maakt immers ook deel uit van de kerncollectie van ons kerkgebouw.      

[Lees meer…]

Denkend aan vroeger… ook in De Hoornes katholiek onderwijs!

Eind jaren vijftig was men in Katwijk drukdoende met de uitbreiding van het ‘oude dorp’. Er moest een hele nieuwe wijk komen aan de noordkant van de Oude Rijn. De nieuwe wijk werd genoemd naar de polder die daar tot voorkort was. De inwoners van Katwijk noemden deze wijk al gauw Het Over Jordaanse’. Maar de wijk groeide gestaag en er was ruimte voor hoogbouw, laagbouw, een winkelcentrum en natuurlijk ook scholen. Er kwamen protestantse-, openbare- en katholieke scholen. In 1973 was het dan zover. De bouw was gereed en er stonden twee katholieke scholen.

[Lees meer…]