Als iedere seconde telt…

Zoals velen al weten, beschikt onze kerk sinds kort overeen z.g. A.E.D.- apparaat.
A.E.D. staat voor ‘Automatische Externe Defibrilator’. Het is een levensreddend apparaat dat wanneer iemand is getroffen door een hartinfarct of een acute hartstilstand het hart weer opgang kan brengen.
Om dit goed te kunnen doen hebben twaalf medeparochianen op 15 maart een cursus gevolgd. In deze cursus werd duidelijk gemaakt, wanneer dit apparaat te gebruiken en ook hoe de werking hiervan is. Ook werd uitgebreid stilgestaan bij de omstandigheden wanneer de A.E.D. gebruikt word, wie er 112 gaat bellen  de eventuele ruimte die men nodig heeft, en wie b.v. de ambulance gaat opvangen.
Het is maar te hopen dat we het apparaat niet nodig zullen hebben, maar als er iets aan de hand is, moeten we er op een goede manier gebruik van kunnen maken.
Het apparaat is  opgehangen in de gang tussen de pastorie en de kerk. Deze plek is gekozen door een aantal cursisten en ook met advies van de cursusleider. Het is een witte kast met stickers duidelijk zichtbaar.
Nogmaals, we hopen dat het niet nodig zal zijn, maar in geval van… als iedere seconde telt.

 

Richard Hulmer