Palmpasen

Palmpaasstokken vertellen hun verhaal .

Trots zullen aan het begin van de gezinsviering de zelf gemaakte
en versierde palmpaasstokken in een processie door kinderen
de kerk worden rondgedragen. Maar niet nadat deze zijn gezegend door de voorganger. Iedereen kan ze bewonderen, die stukjes huisvlijt, terwijl het kinderkoor De Vrolijke Noot o.a. ‘Hosanna’ zingt. En wat gebeurt er na afloop met deze schitterende palmpaasstokken? Kom op Palmpasen, zondag 9 april om 9.30 uur naar onze kerk en u kunt meegenieten, -zingen, -bidden en u komt ook het antwoord op deze laatste vraag te weten.

Gezinsviering

Aan het begin van de Goede Week zal kapelaan Boris Plavcic in deze gezinsviering voorgaan. En natuurlijk zijn in deze gezinsviering, waar ook de werkgroep kinderwoorddienst en de werkgroep eerste communie hun medewerking aan hebben verleend, de heldere en muzikale klanken van kinderkoor De Vrolijke Noot te beluisteren. Winnaar in 2012 en 2013 van het Nationale Kinderkorenfestival in Rijsbergen is het puur genieten om hen diverse liederen te horen vertolken. Zo zingen deze kinderen ‘Voor wie gelooft’ en als slotlied voor wat komen gaat ‘Wat is er goed aan de Goede Week?’.

Palmpaasstokken bekennen kleur

Ze bestaan uit twee stokken in de vorm van een kruis.
Na afloop worden ze gebracht naar hen die een steuntje in de rug nodig hebben. Elke palmpaasstok vertelt een verhaal.
Het kruis staat symbool voor het kruis waarop Jezus stierf.
De aanwezige palmtakjes staan symbool voor de intocht in Jeruzalem op palmzondag. Hier kennen we een waardige vervanger, namelijk de buxustakjes. Het broodhaantje staat symbool voor het breken en verdelen door Jezus van het brood bij het laatste avondmaal op Witte Donderdag.
De haan staat ook symbool voor de haan die één keer kraaide nadat Jezus’ leerling Petrus drie keer had gezegd dat hij Hem niet kende. De eitjes die er vaak aan hangen staan voor het nieuwe leven wat op paaszondag wordt gevierd. De geregen dertig rozijnen zijn de dertig zilverlingen waarvoor zijn leerling Judas Jezus verried. En het veel gebruikte gele en groene crêpepapier, om de ‘stokken in te pakken’, duidt in alles op de lente en het ontluikende nieuwe leven.

Van harte welkom

Eenieder is van harte welkom bij deze gezinsviering in onze kerk. En de palmpaasstokken, die worden na de viering om 10.30 uur naar parochianen en andere bekenden gebracht die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Na afloop is er ook koffiedrinken in ‘de kleine JOANNES’.  

Als u een palmpaasstok ontvangt zondag 9 april, wilt u het houten kruis dan bewaren? Een lid van de bezoekersgroep komt later bij u langs om dit kruis op te halen zodat het duurzaam meervoudig gebruikt kan worden.

Gerard Bol