Vieringen in de Stille Week voor Pasen en paaszondag bij Hervormde Gemeente De Rank

 

De vieringen op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag, allen met aanvang om 19.30 uur, vormen samen één doorlopende viering. Zo ontbreekt de zegen aan het eind van de dienst op donderdag en vrijdag, de dienst is immers nog niet afgelopen.

Op Witte Donderdag zal het thema van de overweging zijn: ‘Als Gij ons thuisbrengt’. Wij vieren deze avond samen de maaltijd van brood en wijn. Ieder is van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen. In deze tafelviering wordt het brood gebroken en gedeeld als herinnering aan het ongedesemde brood dat het volk Israël at in de nacht voor de uittocht.

Op Goede Vrijdag gedenken wij het lijden en sterven van Jezus. Wij waken om bij de Heer te zijn in zijn lijden. De dienst heeft vooral een meditatief karakter: lezingen, gedichten, gebeden en zang. Centraal staan we stil bij de kruisweg om de weg van Christus te volgen. In deze viering maken we gebruik van ‘De Kruisweg’ van René Rosmolen met beelden in krijt: de veertien staties met de teksten stellen ons in staat ons te verbinden met het lijden in de wereld.  De lijdende Christus verwijst naar het mysterie van Gods kracht gevende aanwezigheid in het lijden. De dienst begint in stilte. We verlaten de zaal op deze avond in de verwachting van het komende licht.

Op Stille Zaterdag beginnen we de dienst in deze verwachting. We wachten en waken in het donker en zien uit naar het licht. Gaandeweg deze avond wordt het lichter en vieren wij de opstanding van Jezus uit de dood. Traditiegetrouw werden in deze nacht gelovigen gedoopt. De doop symboliseert de opstanding en de aanvang van een nieuw leven met Christus. Wij staan stil bij onze eigen doop..

De collecteopbrengsten zijn voor Unicef. Er is een inzameling tijdens de dienst op Witte Donderdag. Op de andere dagen staat er voor ditzelfde doel een  schaal bij de uitgang.

Op Witte Donderdag en paaszaterdag gaat ds. E.Oort voor evenals op paaszondag. Die zondag is er dienst om 10.00 uur. Op Goede Vrijdag wordt de dienst verzorgd door leden van de gemeente. Er is muzikale medewerking van de cantorij, piano en orgel en na afloop is er gelegenheid wat na te praten en of wat te drinken.

Belangstellenden zijn welkom aan de Helmbergweg 10, Andreas college, locatie Pieter Groen.

Noot van de redactie:

Het is een goed gebruik om met andere Katwijkse geloofsgemeenschappen relevante informatie op elkaars website te delen. Zo is ons persbericht met foto’s over de Passiecantate van zaterdag 8 april ook gedeeld door De Rank en andere geloofsgemeenschappen in Katwijk aan den Rijn.