Kinderwoorddienst knutselt kerkbalanskerkjes

In de oecumenische viering van zondag 21 januari mochten de kinderen van de kinderwoorddienst o.a. aan ‘de knutsel’. Met veel elan werden de kerkjes van de Actie Kerkbalans in elkaar gefröbeld. Deze dienen dan als een soort van spaarpotje voor de  kinderen. Zo kunnen zij, op hun manier een bijdrage leveren aan deze jaarlijkse actie. En elke eurocent telt!

De kinderen van kinderkoor De Vrolijke Noot die zaterdag 20 januari bij het inluiden het actielied hadden gezongen, kregen naast een speciale actieballon ook nog een ‘kerkje’ mee naar huis. Dit was een mooi actiemoment in de pastorie getuige deze foto’s.