Oud en jong luidden Actie Kerkbalans in

Middels het indrukken van twee knoppen lieten parochiaan Truus Willemse en Donna van Dijk van kinderkoor De Vrolijke Noot in de kerk van de H. Joannes de Doper in Katwijk zaterdag 20 januari om 13.00 uur de feestelijk luidden. Dat was het teken dat de Actie Kerkbalans 2018 officieel van start ging. Aan deze start werd zo een feestelijk tintje gegeven waarna ook het glas werd geheven op een goede financiële afloop. De kerkbalanslopers konden na afloop de enveloppen voor hun wijk meenemen. Deze Actie Kerkbalans loopt tot en met zaterdag 3 februari.

Anneke van der Valk, coördinator Actie Kerkbalans: ,,Met op maat gemaakte persoonlijke brieven voor de parochianen en inluidmoment januari 2017 haalden we zelfs € 4.000,- meer op dan de begrote € 78.000,-. Deze opbrengst maakt voor een derde de begroting van onze parochiekern uit. In die persoonlijke brief leggen we ook dit jaar weer het belang van deze actie uit. Bijvoorbeeld, van één euro gaat € 0,33 naar de kosten voor pastoraal werk en de vieringen, een € 0,45  naar het onderhoud van alle gebouwen en het kerkhof en € 0,22 wordt besteed aan communicatie. We moeten het met z’n allen doen van oud(er) tot jong(er) en het thema van deze Actie Kerkbalans is dan ook ‘Geef voor je kerk’.”

 

Twee ambassadeurs voor de actie

Leen de Best, voorzitter van de beheercommissie van deze parochiekern, was de spreekstalmeester deze middag en dat deed hij met verve en inspirerend. Na zijn woord van welkom voor alle aanwezigen kondigde hij kinderkoor De Vrolijke Noot aan. Een achttal  koorleden zong, getooid met speciale ballonnen van de Actie Kerkbalans, eerst nog een door dirigente Agnes Bol speciaal geschreven actielied. De Best vertelde ook waarom de Actie Kerkbalans elk jaar zo belangrijk is. Maar het werd persoonlijk door wat Willemse vertelde over het belang van deze kerk voor haar en haar familieleden gedurende tientallen jaren. Om dat te laten zien en horen luidde zij met Van Dijk, leerling van groep 4 van R.K.B.S. ‘De Horizon’, ook de schoolbel

Mooie start van de Actie Kerkbalans

Na deze warme woorden werden de klokken geluid, diaken Peter Winnubst sprak een gebed uit voor een goede afloop van deze actie, de groepsfoto werd buiten gemaakt, het glas werd aansluitend binnen geheven op een goede beloftevolle financiële afloop, de pakketten van de  Actie Kerkbalans werden uitgedeeld en zo kwam er om 13.30 uur een einde aan een betrokken en sfeervol verlopen uurtje van samen kerk zijn.

 

Foto’s en filmpjes van het inluidmoment (fotografe Astrid van der Valk) vindt u in de rubriek ‘Fotogalerij’ op deze website.