Verenigd in gebed voor de vrede:

Een jaar lang samen met de bisschoppen de rozenkrans bidden voor de vrede.

De Nederlandse bisschoppen willen in het jaar 2018 samen met alle katholieken elke maand op een speciale dag de rozenkrans bidden met als intentie de vrede in de wereld. Iedere maand wordt in één van de bisdommen tijdens een bijzondere gelegenheid hiervoor gebeden en de bisschoppen roepen gelovigen op om mee te doen, ieder op zijn of haar eigen plek, alleen of met anderen tezamen.

 Op 13 oktober 2017 werd het honderdjarig jubileum van de verschijningen van de Heilige Maagd Maria in Fatima (Portugal) beëindigd. De oproep van Maria om in het bijzonder de rozenkrans te bidden tot intentie van de vrede, is dat echter niet; deze oproep is zeker ook in de wereld van nu van zeer actuele betekenis.

De bisschoppen schrijven in hun oproep aan de katholieken in hun bisdommen: ‘We willen bidden dat God de vrede in de wereld zal geven en dat Hij – indachtig een gebed van de Heilige Franciscus van Assisi– onszelf tot een instrument van Gods vrede maakt. Het zou bijzonder mooi zijn als gelovigen daarvoor bijeenkomen en – zeker ook als u alleen bent – dat u weet dat u dit gebed bidt in vereniging met velen.’

 

Ook de parochiekern de H. Joannes de Doper wil dit initiatief ondersteunen en samen met de bisschoppen en alle gelovigen in Nederland de rozenkrans bidden. Hieronder volgt een lijstje met data en tijden dat de rozenkrans gebeden met een intentie tot vrede zal worden. Maar houdt u ook het liturgisch rooster iedere maand in de gaten in het parochieblad de Augustinus.

Wanneer?

2 februari – Feest Opdracht van de Heer (Maria Lichtmis) vrijdagavond om 19.00 uur.
19 maart – Hoogfeest Heilige Jozef, Bruidegom van de Heilige Maagd Maria maandagochtend om 9.00 uur.
9 april – Hoogfeest Aankondiging van de Heer (Maria Boodschap).  (In 2018 valt dit hoogfeest niet op 25 maart, omdat het dan Palmzondag is. Het wordt verplaatst naar de eerste dag na het octaaf van Pasen) maandagochtend om 9.00 uur.
31 mei – Feest Bezoek van de Heilige Maagd Maria aan Elisabeth woensdagavond om 19.00 uur meditatieve Maria viering met rozenkransgebed.
9 juni – Gedachtenis Onbevlekt Hart van Maria zaterdagavond 18.45 uur voor de Eucharistie Viering.
7 juli – Gedachtenis Heilige Maagd Maria, Zoete Moeder van Den Bosch zaterdagavond 18.45 uur voor de Eucharistie Viering.
15 augustus – Hoogfeest Maria Tenhemelopneming woensdagochtend 8.45 uur voor de Eucharistie Viering.
8 september – Feest Maria Geboorte zaterdagavond meditatieve viering om 19.00 uur met rozenkransgebed.
7 oktober – Gedachtenis Heilige Maagd Maria van de Rozenkrans zondag om 9.15 uur voor de Eucharistie Viering.
1 november – Hoogfeest Allerheiligen op donderdag om 9.00 uur in de Verliesviering.
8 december – Hoogfeest Onbevlekte Ontvangenis van de Heilige Maagd Maria zaterdag avond om 18.45 uur voor de Eucharistie Viering.

(Bij de foto: deze rozenkrans was van kardinaal dr. J. de Jong. Hij was aartsbisschop van Utrecht tijdens de Tweede Wereldoorlog. Met zijn medebisschoppen en vele gelovigen heeft hij intens gebeden voor de vrede.).