Stille Omgang 17 en 18 maart 2018, het Mirakel van Amsterdam

Traditiegetrouw vertrekt er op zaterdagavond 17 maart 2018 een bus naar de O.L.V.-kerk, Keizersgracht 220 in Amsterdam waar wij deelnemen aan de heilige mis als voorbereiding op de Stille Omgang. Hierna starten  we vanaf het Spui de eeuwenoude route die de pastoor van de Oude Kerk in 1345 liep nadat hij getuige was geweest van een eucharistisch wonder dat aan een zieke geschiedde: het Mirakel van Amsterdam.

De Stille Omgang duurt ongeveer zestig minuten. De bus terug vertrekt rond 1.00 uur weer uit Amsterdam. Deze reis kost € 15,- retour p.p.

Betaling op rekeningnummer NL89 ABNA 0507099729 ten name van Parochie H. Augustinus onder vermelding van ‘Stille Omgang 2018’.

Kinderen van 18 jaar of jonger: Gratis!

Op de terugreis worden sap en broodjes geserveerd.

De bus vertrekt ditmaal vanuit alle vier de dorpen: om 19.30 uur vanaf de Laurentiuskerk in Voorschoten, om 19.45 uur vanaf de St. Willibrorduskerk in Wassenaar, om 20.00 uur vanaf de H. Willibrordkerk in Oegstgeest en om 20.15 uur vanaf de Joannes de Doperkerk in Katwijk.

Geestelijke begeleiding is aanwezig.

Het Gezelschap van de Stille Omgang neemt elk jaar een thema ter overweging. Ter verdieping heeft de Stille Omgang 2018 als intentie: ‘Eucharistie = Liefde’.

Deze intentie is ontleend uit het boek ‘Ons dagelijks brood’ van Henri Nouwen.

Er is ook een jongerenprogramma.

Inschrijving kan via de inschrijflijsten achterin de parochiekerken of via erikvanblerk@hetnet.nl

Oorsprong

De Stille omgang is bij uitstek een bedevaart rond het allerheiligste sacrament, zoals deze vroeg in de veertiende eeuw  is ontstaan. Op 15 maart 1345, zo vertelt de overlevering, lag een man in een huis aan de Kalverstraat ziek op bed en vreesde te sterven. Een priester bediende hem en gaf hem het Heilig Sacrament (de hostie). Kort daarna moest de zieke overgeven. Dit werd in het brandende haardvuur geworpen. Met grote verbazing zag men echter dat de hostie onbeschadigd boven het vuur bleef zweven. De vrouw nam het weg zonder zich te branden.

De pastoor van de Oude of St. Nicolaaskerk werd gewaarschuwd, hij haalde de hostie de volgende dag op en plaatste deze terug in het tabernakel in de kerk. Op wonderbaarlijke wijze keerde de hostie echter in het huis van de man terug. Toen zich dit tot drie maal toe had herhaald begreep de priester dat dit de noodzakelijke bevestiging was om in de gebeurtenissen de hand van God te kunnen herkennen. Het duidde tevens Gods klaarblijkelijke wens om op de plaats waar het Mirakel had plaatsgevonden, ‘dese gracie ende ghenade’ openbaar te maken en gestalte te geven.

De betrokkenen besloten daartoe de woning tot een devotie- of bedevaartkapel om te bouwen. Elk jaar werd het Heilig Sacrament in processie vanaf deze plaats naar de Oude Kerk gebracht, totdat dit na de reformatie niet langer mogelijk was.

In 1880 ontdekte een zekere Joseph Lousbergh een geschrift waarop de route van de middeleeuwse Mirakelprocessies stond beschreven. Samen met zijn vriend Carel Elsenburg besloot hij in 1881 die route weer devotioneel na te lopen. Dit resulteerde in een snel groeiende beweging van belangstellenden, die zich organiseerde onder de naam Gezelschap van de Stille Omgang die tot op heden de pelgrimstocht organiseert, en nu is het uitgegroeid tot een evenement dat jaarlijks ongeveer tienduizend mensen vanuit heel Nederland naar de hoofdstad trekt, onder hen een steeds toenemend aantal jongeren.

Stil

Het is echter belangrijk de traditie te eerbiedigen dat de omgang inderdaad stil is. Dit betekent dat er dus niet hardop gebeden, gepraat of gezongen wordt, tenzij een omstander beleefd interesse toont in de reden van al die lopende mensen in de stad. Ook wordt geen bijzondere kledij of zichtbaar attributen gedragen zoals de rozenkrans. Deze traditie stamt uit de tijd dat publiek vertoon van katholieke devotie in Amsterdam niet werd getolereerd.

Kinderen

Een andere traditie was dat ouders hun kinderen pas meenamen op deze late tocht wanneer deze ‘gróót’ genoeg waren. Een hele eer voor het kind om eindelijk mee te mogen! Ouders, zet deze traditie voort en neem ze mee (gratis voor kinderen van achttien jaar of jonger)!

aanmelding@stille-omgang.nl

Bezoek ook de website van de Stille Omgang: www.stille-omgang.nl voor verdere informatie en fotoreportages.

Last minute aanmeldingen of afzeggingen s.v.p. bij Erik van Blerk via 0651255861 / erikvanblerk@hetnet.nl

1967-03-05 00:00:00 In de nacht van zaterdag op zondag hebben 14.000 katholieken deelgenomen aan de jaarlijkse Stille Omgang, georganiseerd door het Gezelschap van de Stille Omgang. Ongeveer 10.000 deelnemers aan de tocht door het stadscentrum en langs de lamp in de Kalverstraat (foto) waren van buiten de hoofdstad gekomen.