Samen op weg naar Pasen, ja gezellig!

In de r.-k kerk aan de Kerkstraat 70 in Katwijk aan den Rijn kunt u de vieringen tot en met eerste paasdag meebeleven en –vieren. In deze Goede Week en met Pasen heeft elke viering een eigen kleur, een eigen verhaal wat door teksten, liederen van de meewerkende koren en rituelen inhoud krijgt. De deuren van deze kerk staan bij genoemde vieringen wijd voor u open.

Zondag 25 maart bij de viering van Palmpasen droegen vele kinderen onder muzikale klanken van kinderkoor De Vrolijke Noot veertig palmpaasstokken in processie de kerk binnen. Zo werd stilgestaan bij de intocht van Jezus op een ezeltje in Jeruzalem. De palmpaasstokken werden na de gezinsviering naar parochianen gebracht die een steuntje in de rug konden gebruiken. Foto’s kunt u binnenkort bekijken op deze website onder het kopje ‘Fotogalerij’.

Om mee te vieren in de Goede Week…Het koor Cantemus zingt bij de viering van Witte Donderdag op 29 maart om 19.00 uur waar wordt stilgestaan bij het laatste avondmaal. Pastoor Hagen gaat dan voor.

Op Goede Vrijdag 30 maart wordt om 15.00 uur bij de kinderkruisweg het lijdensverhaal van Jezus verteld bij het langs gaan van de kruiswegstaties in de kerk. Deze zijn geschilderd door pastoor Hendriks (1908 – 1921) die ook zichzelf en enige parochianen heeft ingeschilderd. Kinderkoor De Vrolijke Noot zingt hier passende liederen bij. Leuk voor de kinderen om aan deze speciale kinderkruisweg deel te nemen. U kunt hier ook bloemen meenemen waarmee later het kruis zal worden ‘aangebloemd’. Diaken Winnubst en gebedsleider Noordermeer leiden dit.

Om 19.00 uur wordt in de viering het ruwhouten kruis binnengedragen. Het koor Vocalis verleent haar muzikale medewerking en zal zeker enige liederen van de passiecantate ‘Who is this King?’ zingen. Ook bij deze viering van Goede Vrijdag kunt u een bloemetje meenemen. Hiermee zal het kruis zaterdag worden ‘aangebloemd’. Pastor Hagen en gebedsleider Noordermeer zijn de voorgangers in deze viering.

In de paaswake van Stille Zaterdag 31 maart om 21.00 uur zal het kruis met alle bloemenpracht in het licht centraal staan. Ook zal de nieuwe paaskaars worden ontstoken. Het koor Cantemus zal dan zingen en pater Magnin en diaken Winnubst zijn de voorgangers.

Op paaszondag 1 april, eerste paasdag, is de gezinsviering om 9.30 uur waar de koren De Vrolijke Noot en Vocalis zullen zingen en pastoor Hagen zal voorgaan.

Op tweede paasdag, maandag 2 april, is er geen viering in de r.-k kerk aan de Kerkstraat 70 in Katwijk.

De foto’s van de viering van Palmzondag 25 maart jl. komen in de rubriek ‘Fotogalerij’ op deze website te staan. De foto’s van het bezorgen van de palmpasstokken na deze viering bij parochianen komen of in deze rubriek of worden in één bericht op deze website geplaatst. Dus hou de website goed in de gaten.