De Horizon steunt Leids Ronald Mc Donald Huis

,,Wat een schitterend bedrag, ongelofelijk dat jullie dat allemaal bij elkaar hebben gekregen. Ik ben er gewoon stil van, en dat komt echt niet vaak voor. We kunnen dat onwijs goed gebruiken bij de realisering van de daktuin van ons Ronald Mc Donald Huis in Leiden”, sprak de medewerkster van deze instelling toen ze de cheque kreeg aangeboden. In de paasviering van RKBS de Horizon in de naastgelegen parochiekerk van de H. Joannes de Doper kreeg ze van een leerling een symbolische cheque van € 704,95 aangereikt die ze onder een klaterend applaus zichtbaar geroerd in ontvangst nam. 

Tijdens de vastenperiode, de bekende veertig dagen na het gehele carnavalsgebeuren, heeft RKBS de Horizon uit Katwijk een eigen vastenactie gehouden ter ondersteuning van het Ronald Mac Donald Huis Leiden. Leerkracht Agnes Bol: ,,De parochie van de H. Augustinus, waar ook onze parochiekern bij hoort, kiest jaarlijks een eigen doel voor de vastenactie. Zo’n doel ligt niet altijd direct in de belevingswereld van deze kinderen. Op onze school vinden we het belangrijk om het goede doel wat dichter bij deze kinderen van vier t/m dertien jaar te houden. En zo kwamen we op het Ronald Mc Donalds Huis in Leiden uit wat gewoon ook heel goed werk verricht. Het is echt goed dat zoiets bestaat.”

Groeiende opbrengst

De kinderen van RKBS de Horizon hadden bijzonder hun best gedaan om geld in te zamelen. Elke ochtend was er het gerinkel van geld in alle groepen te horen en soms zelfs het geritsel van ‘een flap’. Er werden zelfs rekenlessen gehouden met het opgehaalde geld. Maar uiteindelijk wisten de kinderen wel waarom ze zo hun best deden om geld in te zamelen. Bol: ,,In de paasviering met als thema ‘Het geheim van Pasen’ werd ook ‘Het geheim van de mensen’ besproken. En dat geheim is dat wij mensen veel te geven hebben aan andere mensen. Dat kan in hele kleine dingen zitten, maar natuurlijk ook door middel van deze vastenactie die we op school hebben georganiseerd.”

Terwijl op de aangeboden cheque het bedrag van € 704,95 stond, bleek aan het einde van de dag dat het zelfs € 803,- was geworden door nagekomen giften. Bol: ,,Op deze manier hebben de kinderen geleerd een steentje te kunnen bijdragen aan een goed doel in hun directe omgeving!”