KORENFESTIVAL KATWIJK 26 MEI 2018


Hier vind je nog wat beknopte, praktische informatie m.b.t. het korenfestival dat middenkoor Vocalis van de parochiekern H. Joannes de Doper organiseert vanwege hun 25-jarig jubileum. En zijn er vragen morgen op deze heerlijke muzikale zonnige zaterdag, klamp maar één van de organisatoren aan. Zij zijn makkelijk herkenbaar. Vocalis heeft er heel veel zin in en hoopt naast de koren ook vele supporters en muzikale liefhebbers te mogen begroeten in de r.-k kerk aan de Kerkstraat 70 te Katwijk aan den Rijn. Laat het festivalthema ‘Feest’ hier ook handen en voeten krijgen met veel koorplezier voor deelnemers en luisteraars.

De organisatie.

 

PROGRAMMA

11.30                              Opening korenfestival

11.35 – 11.55          1.       Cantate Deo

11.55 – 12.15          2.       Maria ter Zeekoor

12.15 – 12.35         3.       Vocaalensemble Caprice

12.35 – 12.55         4.       Cantemus

13.00 – 13.30                  Pauze

13.30 – 13.50         5.       De Vrolijke Noot (kinderkoor)

13.50 – 14.10         6.       Mare Canto

14.10 – 14.30         7.       ZEP (kinderkoor)

14.30 – 14.50         8.       Vocalis

14.50 – 15.10         9.       Voice of Joy

15.15 – 15.45                  Juryberaad en zingen van gezamenlijk lied

15.45 – 16.15                   Prijsuitreiking, de winnaar zingt een lied en de

uitreiking van alle juryrapporten

BELANGRIJK OM TE WETEN VOOR DEELNEMERS EN SUPPORTERS!

 • Van 11.00 – 11.20 uur is er inzinggelegenheid voor de koren nr. 1 t/m 4.
 • Van 13.00 – 13.20 uur is er inzinggelegenheid voor de koren 5 t/m 7.
 • Vanaf 14.00 uur is er inzinggelegenheid voor de koren 8 en 9.
 • Valt een koor uit dan kan er wat worden geschoven met de tijden van optreden.
 • Bezoekers betalen € 2,50 entree, dit om de kosten te dekken, waarvoor men ook een consumptiebon ontvangt. Daar kan iets te drinken voor worden gehaald in het naastgelegen parochiehuis ‘de kleine JOANNES’.
 • Daar kunt u diverse vloeistoffen kopen zo ook soep, broodjes enz.
 • Bij de hal van dit parochiehuis bevinden zich ook de toiletten.
 • Het persbericht over dit korenfestival vindt u ook op deze website.
 • Het korenfestival is thuis ook te beluisteren, en de beamerteksten zijn ook te lezen, als u op de website www.joannesdedoper.nl de knop ‘Live Beamer Uitzending’ aanklikt.
 • Er worden van dit korenfestival ook foto’s gemaakt welke op deze website op enig moment te bewonderen zijn in de rubriek ‘Fotogalerij’.
 • Voor de volwassenkoren zijn er drie bekers en geldprijzen van respectievelijk € 200,-, € 150,- en € 75,- te winnen. Voor de kinderkoren is er één beker en een geldprijs van € 100,- te winnen.
 • De publieksjury, bestaande uit een vertegenwoordiger van elk koor, kent een publieksprijs toe.
 • De vakjury zorgt ervoor dat elk deelnemend koor direct na afloop een juryrapport ontvangt. Naast een woordbeoordeling geeft de jury ook tips mee voor het koor, de dirigent en / of de muzikale begeleider.

 

WIE MAAKT ER DEEL UIT VAN DE VAKJURY?

Mijke de Ru is sinds 1987 dirigent van het gemengd koor St. Willibrord van de parochiekern H. Willibrord in Oegstgeest. Dit koor is in 1977 opgericht. Martin Gordijn is vanaf 1990 de vaste organist en pianist. Het koor telt ongeveer dertig leden. Iedere tweede zondag van de maand zingt het koor tijdens de viering. Verder verleent het koor zijn medewerking aan de vieringen op de hoogfeesten van het kerkelijk jaar en op Willibrordzondag. Ook buiten de parochiegrenzen geniet het koor bekendheid. Met enige regelmaat zingen de koorleden in andere kerken in Oegstgeest, maar ook bij vieringen in o.a. het LUMC, Den Bosch, Hulst maar ook op diverse locaties in het buitenland waren ze te bewonderen en vooral te beluisteren.

Na het behalen van de diploma’s Docerend Musicus en Uitvoerend Musicus klassieke zang aan het Koninklijk Conservatorium van Den Haag, is Serena Jansen zich, naast haar zangcarrière en lespraktijk, gaan toeleggen op het dirigeren.
Hiertoe volgde zij lessen slagtechniek bij Jos Vermunt en volgde zij de cursus koor- en instrumentaal ensemble directie van Unisono.
Jansen is een aantal jaren dirigente geweest van het koor en orkest van het EPO (European Patent Office). Vanaf 1999 is ze dirigente geweest van kamerkoor Mikrofoon, dat zich voornamelijk toelegde op a-capella werken, van renaissance tot close harmony. In februari 2013 richtte zij het koor La Siepe Sonora op, een Haags koor bestaande uit Italianen en Nederlanders met kennis van het Italiaans en de Italiaanse cultuur, dat uitsluitend Italiaans repertoire ten gehore brengt. Sinds september 2015 is Jansen de nieuwe dirigent van het kamerkoor voor Oude Muziek Tourdion, te Delft.

 Jo Koonen is aan het conservatorium in Maastricht afgestudeerd in de vakken accordeon (tevens solospel) en elektronisch orgel. In 1993 heeft hij aan het  conservatorium in Tilburg tevens zijn onderwijsbevoegdheid voor keyboard behaald. Sinds 1977 gaf Koonen tot voor kort op de Gemeentelijke Muziekschool Katwijk les in de instrumenten accordeon en keyboard. Tevens leidde hij de accordeonensembles, gaf hij korte cursussen theorie en coördineerde hij de bovenbouwexamens.

Koonen speelt als hobby al vele jaren tuba en trombone in de Harmonie Katwijk. Daarbij is hij geregeld actief als jurylid bij het beoordelen van optredende ‘dweilorkesten’ in de jaarlijkse Kattuk Binse feestweek.

 

Deze deskundige vakjury is er klaar voor… en jullie?

Middenkoor Vocalis,

Parochiekern H. Joannes de Doper,

Katwijk.