In gesprek met u en met jou..

De beheercommissie (BC) en de pastoraatsgroep (PG) willen u graag uitnodigen.
Natuurlijk, we zien elkaar geregeld in de Kleine Joannes bij een kop koffie. Dat is ook de plek waar aan ons vragen worden gesteld betreffende onze vieringen in de kerk. Deze vragen geven wij door aan ons pastoraal team, maar de antwoorden moeten wij u vaak schuldig blijven. Door het drukke rooster op de zondag zijn onze pastoor en onze locatiereferent niet altijd bij machte om bij die koffiemomenten te zijn.

De pastoor hecht er aan om u wél de kans te geven deze vragen te bespreken. Op dinsdag 19 juni bent u van harte welkom in basisschool De Horizon, om samen met medeparochianen van de Joannes de Doper van gedachten te wisselen met pastoor Hagen en diaken Peter Winnubst. De avond begint om 20:00 uur en zal rondom 22:00 uur zeker afgelopen zijn. We willen in een ontspannen sfeer van gedachten wisselen over zaken die u bezig houden.

Paul van Houwelingen
(secretaris BC)

    PAROCHIE-AVOND

  dinsdag 19juni van 20:00 tot 22.00 uur
aula basisschool De Horizon