‘Gouden Duimen’ en oorkondes in r.-k kerk

Diverse malen klaterend applaus vanuit een goed gevulde parochiekernkerk van de H. Joannes de Doper in Katwijk op deze zondagochtend van 24 juni voor de jubilarissen van kinderkoor De Vrolijke Noot en Piet Hagenaars als uitverkozen vrijwilliger van het jaar. Hij verdiende deze onderscheiding met zijn jarenlange inzet bij de vormselwerkgroep, zijn kosterschap, de bezigheden als lokale redacteur voor het centrale parochieblad De Augustinus zo ook het dagelijks beheer van ‘de kleine JOANNES’. En daar is na afloop van deze viering in het parochiehuis zeker het glas op geheven door alle aanwezigen.

Het is alweer een jarenlange traditie om op de viering van Sint Jansdag deze vrijwilliger van het jaar bekend te maken. Uit de handen van diaken Peter Winnubst mocht Hagenaars de oorkonde, speciale parochiekaars en een schitterende ‘struik’ ontvangen. Zoals altijd bescheiden liet hij de woorden van dank over zich heenkomen welke weer werden afgesloten met een zee van dankbaar applaus vanuit de kerkbanken.

Gouden Duimen en meer voor De Vrolijke Noot

In deze viering, waar de 82-jarige mgr. Van Luyn voorging, verzorgden kinderkoor De Vrolijke Noot, Vocalis en Cantemus de muzikale ondersteuning. Bij De Vrolijke Noot, o.l.v. dirigente en oprichter van het koor Agnes Bol, wordt aan het einde van de Sint Jansviering altijd de ‘Gouden Duim’ uitgereikt aan die koorleden die t/m het einde van groep 8 koorlid zijn gebleven. En dat waren er deze keer vier, waar het er vorig jaar zelfs tien waren zo gaaf vinden de kinderen dit koor, te weten Janique, Anna, Eva en Grainne. De laatste drie koorleden kregen zelfs een oorkonde en een gouden speld van de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging, een nieuwe landelijk ingestelde erkenning voor kinderkoorleden, omdat zij ook vijf jaar lid waren van De Vrolijke Noot. ,,Man, ik ben zo trots op mijn kleindochter als ik haar daar zie staan met die beloning”, sprak een grootvader met vochtige ogen bij deze huldiging. Ook voor deze vier koorleden volgde er natuurlijk een zeer waarderend applaus.

Voor meer informatie over het kinderkoor verwijzen we naar www.devrolijkenoot.be. De foto’s en het verslag van deze Sint Jansviering kunt u binnenkort bekijken op de website van genoemde parochiekern, www.joannesdedoper.nl.