Kloosterweekend

Afgelopen weekend mocht ik met de gebedsleiders van het bisdom Rotterdam naar het klooster van de broeders van St. Jan in Den Haag, een bijzondere en inspirerende ervaring.

Ieder jaar organiseert het bisdom zo’n weekend voor de gebedsleiders om hen te inspireren voor hun werk. Dat weekend wordt dan geleid door pastoraal werker Marlene Falke-de Hoogh en diaken Paulus Falke. Het evangelie van de zondag ( Mc 4, 26-33) werd gebruikt als leidraad door het weekend heen: ‘Eenmaal gezaaid schiet het op’.

Door de verschillende werkvormen bestuderen, herkauwen, we het evangelie en komen zo dicht mogelijk bij de kern van het evangelie, van Gods Woord, maar ook van onszelf. Wat zegt het ons, wat doet het ons, waar inspireert het ons. Het helpt onze geloofsrelatie met God te verstevigen.Met veertien gebedsleiders in gesprek, maar ook samen de stilte zoekend, kwamen we op verhaal.

In de Jacobuskerk in de Parkstraat mochten we iedere dag naar de eucharistieviering en bij de broeders zelf volgden we het getijdengebed. Ook een uur stille aanbidding zat er dit jaar in.

Een werkvorm was dit jaar een gedicht schrijven naar aanleiding van het evangelie en de gesprekken die daaruit voortvloeiden. Dat wil ik graag tot slot met u delen:

Van begin tot eind

Het koninkrijk van God is het toekomstbeeld van de mens:
man en vrouw
– de houvast op deze aarde

Het koninkrijk van God is geschapen voor de mens:
man en vrouw
– geen idee waar mee te vergelijken

Het koninkrijk van God is er nu, was er en zal er zijn voor de mens:
man en vrouw
– dat wonder mag je geloven

God is er aan het begin en aan het eind

Hij weet wanneer de tijd van oogsten is

 

Gebedsleider Anneke Noordermeer-Karremans