Verslag van de Parochiekern avond over de liturgie op 19 juni 2018.

Soms stellen parochianen vragen aan de leden van de pastoraatgroep en van de beheercommissie over liturgie en andere zaken die meer het terrein zijn van het pastoraal team. Daarom is er een avond belegd met pastoor Michel Hagen, kapelaan Boris Plavčić en diaken Peter Winnubst met de bedoeling meer helderheid op die vragen te kunnen geven. Hieronder volgt een beknopt verslag van die avond. Helaas konden door gebrek aan tijd niet alle vragen, die in de doos achterin de kerk of via de mail waren binnen gekomen, beantwoord worden. In dit verslag zijn alleen de belangrijkste vragen opgenomen.

De bijeenkomst werd gestart met een humoristisch en tegelijk leerzaam Amerikaans filmpje over waarom we tijdens de mis zitten, staan en knielen. Aansluitend kwamen verschillende vragen aan bod.

-Waarom staan we nu langer in de Mis?

Wanneer we als gemeenschap in de liturgie samen bidden, veranderen we van houding, dat wil zeggen dat men bij het gebed staat of knielt. In de afgelopen veertig jaar is er de gewoonte in geslopen steeds meer en langer te gaan zitten. Het plan van het pastoraal team, drie jaar geleden, was om als het nieuwe Altaarmissaal uit zou komen, tegelijk met verschillende andere aanpassingen, ook die standaardregels met betrekking tot de houdingen in de liturgie in te voeren. Het nieuwe Altaarmissaal is echter nog steeds niet uitgekomen en de eerste veranderingen (zoals bijvoorbeeld het antwoord na de lezing en het Onzevader) druppelen wel al binnen. Het pastoraal team heeft daarom besloten niet langer te wachten en de houdingen met betrekking tot knielen, staan en zitten toe te passen zoals dit is aangegeven voor de liturgie. Daarmee houden we vast aan de lijn van de wereldkerk. Van tijd tot tijd zijn er in de Kerk aanpassingen. Zo zijn in het verleden de regels voor de vastentijd teruggebracht naar de menselijke maat. Bij een actieve deelname aan de liturgie horen houdingen. Staan en knielen zijn vooral de gebedshoudingen en het zitten is vooral de luister- en leer houding.

-Hoe zit dat met de vredeswens? Wie geef je allemaal een hand?

De vredeswens is een gebaar verzoening voordat we naderen tot het altaar en de Communie ontvangen. Enige beweging bij de vredeswens moet kunnen en daarbij mag best naar een andere rij worden bewogen, maar dit moet wel binnen redelijke grenzen blijven. Het heeft een liturgisch doel en is niet bedoeld om rond te lopen en
iedereen gedag te gaan zeggen. Een hoofdknik of een opgestoken hand naar iemand wat verder weg, kan vaak al genoeg zijn.

-Hebben parochianen invloed op de liturgie?

Er is heel veel invloed door de gelovigen mogelijk. Dit is echter gedelegeerd aan diverse groepen in de parochie zoals het pastoraal team, de pastoraatgroep, de stuurgroep  liturgie, de koren, de werkgroep gezinsvieringen etc. Een groot deel van de Mis ligt natuurlijk vast en is wereldwijd hetzelfde. Toch is er ook veel eigen inbreng mogelijk.

-Mag er gebruik gemaakt worden van CD’s/DVD’s tijdens vieringen?

In principe niet. Liturgie is levend en actief. Het is live muziek en vindt plaats in een gewijde kerk. In de liturgie klinkt live muziek, want samen staan we voor God, we bidden, zingen en maken muziek voor God, dat is liturgie. Je zegt niet tegen God, luister eens naar deze mooie CD.
Bij een uitvaart, een avondwake of een gedachtenisviering, is het ook de bedoeling om dit live te doen, want ook zo’n viering in de kerk is liturgie, we brengen de overledene voor Gods aangezicht. In een crematorium of andere commerciële ruimten waar een afscheidsdienst word gehouden is het gebruikelijk om CD/DVD muziek te kiezen.
Die gewoonte is echter van daaruit langzaam ook in de kerken binnengedrongen. Dat wil het pastoraal team inperken. In gesprek met een teamlid kan bij een uitvaart naar een compromis gezocht worden, mits daar goede redenen voor zijn. Zo wordt er wel eens een muziekstuk afgespeeld aan het begin van de viering, voordat de liturgie is begonnen en aan het eind, na de absoute. Het pastoraal team adviseert echter om zulke muziek niet in de kerk maar in de thuis omgeving te draaien, bijvoorbeeld bij het vertrek uit huis, of eventueel in de zaal van de condoleance.

Er is altijd bij uitvaarten veel inbreng van de familie mogelijk. Mooi is het als een kind of kleinkind zelf muziek maakt en/of een tekst leest. Het rouw- en trouwkoor voegt zich ook naar de wensen van de nabestaanden voor wat betreft de liederen maar heeft een beperkt repertoire. Er kan ook een solist worden ingehuurd.

Ook bij een uitvaart zijn we te gast in Gods huis, Gods huis is niet te huur. Niemand van ons bezit de kerk. Het huis is van de wereldwijde kerk. Onze bisschop is de uiteindelijke verantwoordelijke. De regels voor het gebruik van een gewijde kerk, staan beschreven en die gelden voor ons allemaal.

-Hoe lang duurt de viering?

Soms duurt een weekendmis 55 minuten en soms 1u en 10 minuten (een Mis door de week duurt 30-35 minuten). Alleen speciale vieringen kunnen 5 kwartier of langer duren, denk aan Pasen. De totale lengte wordt bewaakt door de koren, liturgie-werkgroepen en natuurlijk ook de voorgangers. Het gaat echter in liturgie om mensen met gevoel en betrokkenheid, de ene voorganger is de andere niet, het ene koor is het andere niet. Bovendien ervaart iedere kerkganger de lengte/duur van de viering anders. Met elkaar moeten we proberen hier aandacht voor te houden. De lengte van de preek is mede bepalend voor de lengte van de viering. Er wordt gestreefd naar een preek van 8 tot 10 minuten, omdat dit de gemiddelde lengte is waarin de meeste mensen de  aandacht erbij kunnen houden. Maar ook geldt dat de ene predikant met meer passie preekt dan de ander en we niet op ons horloge moeten kijken, want dan luisteren we niet meer.

-Waarom zoveel aandacht voor biechten?

De biecht komt ter sprake als daar aanleiding voor is in de tijd van het jaar (Advent/Veertigdagentijd) of in de lezingen, of vanuit de Kerk wereldwijd (bijvoorbeeld: Het Jaar Van Barmhartigheid). Het is één van de zeven Sacramenten van onze Kerk. Het is een grote genade om dit te kunnen ontvangen. De laatste veertig jaar werd dit weinig benadrukt en/of zo ervaren. Nog langer geleden was er vanuit de school de klassikale biecht. Dat was vaak een routine, een rijtje opzeggen en werd beleefd als een verplichting. Het pastorale team wil het oorspronkelijke Sacrament weer aan de parochianen teruggeven. Zoals de andere Sacramenten met vreugde en een opgewekt hart worden ontvangen, zo is het ook met de biecht. Dit Sacrament van verzoening en vergeving schenkt vreugde en is heel heilzaam voor de ziel. Het advies van de Wereldkerk is om minimaal 1 x per jaar te biechten. De nieuwe naam voor de biecht is Sacrament van Boete en Verzoening.

Kapelaan Boris zit dikwijls voor de viering in de biechtstoel klaar. Het is een aanbod van hem, maar biechten kan ook in de spreekkamer en hoeft ook niet vlak voor de Mis. Je kan hiervoor eenvoudig een afspraak maken met de pastoor of de kapelaan. Niet iedereen hoeft ook te zien dat je gaat biechten. De biecht kan heel goed een onderdeel zijn van een persoonlijk gesprek of geestelijke begeleiding. Als er innerlijk een drempel is om bij de eigen priesters van de parochie te biechten, dan is het advies om een priester uit te kiezen waar je je goed bij voelt. Dit kan een van de paters zijn in Voorschoten of van de Broeders van st Jan in den Haag of van een ander klooster of natuurlijk een priester uit een naburige parochie. Een boeteviering is geen Sacrament. De boeteviering is bedoeld als een uitgebreid gewetensonderzoek, ter voorbereiding op de biecht. Om die reden is er meestal ook een priester bij de boeteviering aanwezig om de viering af te ronden met de absolutie, de sacramentele vergeving.

Als pastoraatgroep en beheercommissie zijn wij blij dat het een goede bezochte en levendige avond is geworden en willen u allen hiervoor danken. We vonden deze avond zo zinvol, dat, mocht het nodig zijn, we zeker weer een parochiekern-avond organiseren als er nieuwe vragen klinken, waar dan ook over. Want met elkaar in gesprek gaan, schept duidelijkheid en we krijgen meer begrip voor elkaar en voor de situatie.

 

Pastoraal team
Pastoraatsgroep
Beheercommissie

Wilt U dit bericht afdrukken klik dan hier voor de PDF versie.