Bijzondere reünie oud-zesdeklassers St. Jozefschool na vijftig jaar

‘Hoe zal ik u ontvangen, met koffie of met thee?’ deze dichtregels uit een lied van Wim de Bie op zijn elpee ‘De Bie zingt’ waren zeker van toepassing op die reünie zondagmiddag 2 september. Vijftig jaar nadat ze als kinderen van de zesde klas de schooldeuren van de voormalige St. Jozefschool, de huidige RKBS de Horizon, achter zich hadden zien dichtvallen, kwamen ze voor het eerst als schoolverlaters weer bij elkaar. En dan begin je natuurlijk met een ontmoeting en begroeting op je oude school, waar alles begonnen was. 

Het was een stralende zondag en van 36 beginnende zestigers klopte het hart die dag bij het opstaan vast en zeker opgewonden. Want ze konden na vijftig jaar weer hun oude schoolgebouw betreden en ook oud-klasgenoten begroeten. Er was natuurlijk al heel wat veranderd aan dit schoolgebouw sinds deze groep de school had verlaten in 1968.

 

Mag ik van jou van de oud-klasgenoten…?

Van de 49 schoolverlaters in 1968 van de St. Jozefschool waren er 36 aanwezig. Er waren helaas ook enkele klasgenoten inmiddels overleden. Maar deze opkomst was bijzonder groot, boven verwachting, en zeker niet alleen uit Katwijk. Dit was mede te danken aan de social media waardoor mensen sneller te traceren waren! Zo kwamen schoolverlaters uit het hele land én ook uit het buitenland naar deze bijzondere reünie van hun zesde klas van die bijzondere lagere school, de St. Jozefschool in Katwijk aan den Rijn. De initiatiefneemster Astrid van der Valk was er met haar medeorganisatoren Marja Verhart-van Paridon en Lilly Ittman-Beckers in geslaagd om zo een perfecte organisatie te verzorgen waar 90% van alle oud-klasgenoten kon worden opgespoord.

 

Van ‘aap, noot, Mies’ naar Apple!

Bij het betreden van hun school werd eenieder voorzien van een badge met de naam waaronder ze toen door het leven gingen. Dat voorkwam weer de o zo bekende seniorenmomentjes als: ,,Hoe heet jij toch ook alweer? Nee, niets zeggen! Ik kom er wel op!”

Vele schoolherinneringen kwamen natuurlijk boven bij het zien van de verschillende bekende plekken in en om het schoolgebouw tijdens de enthousiaste rondleiding door de huidige leerkracht Agnes Bol. Men was ook erg onder de indruk van alle veranderingen die waren aangebracht aan het schoolgebouw dat nu inmiddels alweer 24 jaar als RKBS de Horizon door het leven gaat. Natuurlijk werd er toch nog wel voorzichtig door een enkeling gevraagd of er nog wel schoolkrijtjes waren.

 

‘Alsof de klok had stilgestaan’

Na het bezoek aan hun school werd er op een andere locatie aan de Boulevard verder gepraat om zo elkaars levensverhalen te delen en geklonken op hun samenzijn. ‘Alsof de klok had stil gestaan’, dat was het gevoel bij vele aanwezigen bij het vertellen van zeker vele school- en levensanekdotes. Zo werd het een prachtige dag voor deze groep. Zong Wim de Bie daar ooit ook al niet over?: ‘Het is jammer, maar we moeten nu gaan. We hebben samen leuke dingen gedaan.’ Een middag dus om nooit te vergeten, vijftig jaar na dato.