R.-k kerk Katwijk bedankt twee vrijwilligers

Aan het einde van de eucharistieviering 23 september in de Katwijkse r.-k kerk werden Richard Hulmer en Gerard Winkel Groenendyk van de Technische Commissie door diaken Peter Winnubst naar voren geroepen. Voor de vele, vele jaren dat ze zich als vrijwilligers hadden ingezet voor het onderhoud van de kerk, de pastorie, het parochiehuis ‘de kleine JOANNES’ zo ook de directe omgeving ontvingen ze uit handen van Winnubst een speciaal vervaardigde vrijwilligerspenning. Als dank voor alle tijd die ze aan de parochiekern van de H. Joannes de Doper hadden gewijd. Natuurlijk viel een klaterend en waarderend applaus van alle kerkgangers hen ten deel toen ze hun plaats in de kerkbanken weer opzochten.

Er was ook de schitterende ‘struik’ voor beiden die namens de Beheercommissie, het bestuur van deze parochiekern, door voorzitter Leen de Best werd overhandigd. Na afloop van deze viering werden bij het koffiedrinken in ‘de kleine JOANNES’ nog vele handen geschud en schouders waarderend bebeukt zo ook menig anekdote over bouw en /of onderhoud in deze parochiekern met elkaar gedeeld.

Technische commissie en meer…
Hulmer heeft naast zeer veel jaren Technische Commissie ook de nodige andere vrijwilligersklussen gedurende vele jaren opgepakt. Zo is hij, als groot kenner van de geschiedenis van dit kerkgebouw, de coördinator van de jaarlijkse Open Monumentendag waar hij op die zaterdag in september van 10.00 – 17.00 uur vol trots en passie over zijn kerk verhaalt. Zo gaf hij ook wel eens rondleidingen in het kerkgebouw aan groepen op verzoek. Maar hij maakt ook deel uit van de evenementencommissie die jaarlijks het feest van de patroonheilige, het zogenaamde Sint Jansfeest, voorziet van ‘verbindende activiteiten voor jong en oud(er)’. Deze commissie was opgericht bij de viering van het jubileum ‘Honderd jaar kerkgebouw’ waar in 2010 – 2011 jaarrond activiteiten voor de gehele parochiekern werden georganiseerd. Hulmer maakte daar ook deel vanuit waar hij zelfs nog als oud-pastoor Hendriks in traditionele pastoreskleding op de kansel was verschenen om ‘zijn schaapjes’ toe te spreken in geest van begin twintigste eeuw. En natuurlijk zullen Hulmer en Winkel Groenendyk vast veel meer vrijwilligersklusjes hebben aangepakt, daarom was deze penning meer dan verdiend.

 

 

 

 

Gelukkig hebben we de website nog!
Wilt u meer lezen en zien over de geschiedenis van het kerkgebouw uit 1911? Dan kunt u terecht op de zeer informatieve website www.joannesdedoper.nl. In de rubriek ‘Fotogalerij’ op deze website kunt u ook de foto’s bekijken van de overhandiging van deze vrijwilligerspenning zo ook van de nazit in het parochiehuis.