Allerzielen… opdat we ze nooit vergeten!

De overledenen van het afgelopen jaar van de parochiekern van de H. Joannes de Doper in Katwijk worden in de gebedsviering van Allerzielen herdacht. Hun namen zullen worden opgelezen terwijl hun foto wordt geprojecteerd, een kaarsje wordt bij elke naam aangestoken en de nabestaanden kunnen het gedachteniskruisje met de naam van de overledene in ontvangst nemen. Na afloop is er nog een kort samenzijn op het naastgelegen kerkhof waar eenieder ook de gelegenheid heeft om een speciaal lichtje voor Allerzielen bij het graf of de nis in de urnenmuur van hun overleden dierbare te ontsteken. Opdat we ze nooit zullen vergeten. Deze viering is vrijdag 2 november in de r.-k kerk aan de Kerkstraat 70 in Katwijk aan den Rijn en begint om 19.30 uur. U bent allen van harte welkom!

In deze viering is gebedsleider Anneke Noordermeer de voorganger. De muzikale medewerking wordt verleend door het koor Cantemus. Dit koor staat o.l.v. dirigent / pianist Niek van der Meij. Kinderen kunnen na de viering ook hun eerder die avond gemaakte en versierde graflichtje op het kerkhof plaatsen. Na afloop van dit samenzijn op het sfeervol verlichte kerkhof is er de gelegenheid om onder het genot van een kopje koffie / thee elkaar te ontmoeten in de grote zaal van ‘de kleine JOANNES’, gelegen naast de kerk.

‘Vergeten doen we ze nooit’

Een oudere parochiaan: ,,Het geeft zoveel steun en kracht om in deze viering van Allerzielen samen te komen. We horen de namen van onze overledenen uitgesproken worden, zien hun foto geprojecteerd en we zetten ze in het licht door het aansteken van een kaarsje.
Het is weer een mooi moment om te bouwen aan onze herinneringen. Liedjeszanger Bram Vermeulen beschreef in zijn lied ‘Testament’ namelijk precies waar het over gaat: ‘Dood ben ik pas jij me bent vergeten’. En vergeten doen we ze nooit. Daarom is deze viering van Allerzielen voor mij, voor ons als parochiekern, ook zo belangrijk.”

Voor alle aanwezigen is er ook een allerzielenprent met de namen en leeftijden van de overleden parochianen sinds Allerzielen 2017 beschikbaar. Bij deze viering wordt er natuurlijk ook stilgestaan bij de eerder overleden dierbaren in de parochiekern van de H. Joannes de Doper in Katwijk. Opdat we ze nooit vergeten.