Allerzielen

Allerzielen

“Want Gij zijt bij mij”

Ieder jaar opnieuw gedenken we onze overledenen van het afgelopen jaar, maar ook de overledenen van de jaren die achter ons liggen.
Alle overledenen worden herdacht, niet alleen diegenen die bij onze kerk op het kerkhof liggen, maar ook diegenen waar ook ter wereld.
We staan die avond stil bij het verdriet om onze dierbaren.
Maar misschien mogen we ook wel in dankbaarheid achterom kijken, om de mooie herinneringen die we hebben aan onze liefsten.
Om wat zij voor ons betekent hebben, wat zij in ons achter gelaten hebben. Mogen we met elkaar deze avond delen en elkaar steunen.
We nodigen u van harte uit om vrijdag 2 november naar de gebedsviering te komen om 19.30 uur.
Het  koor Cantemus zal haar medewerking verlenen.

Mede namens de bezoekersgroep,
gebedsleider
Anneke Noordermeer-Karremans