De Vrolijke Noot muzikaal in actie voor giro 555 voor Sulawesi

Wij roepen iedereen zingend op in actie te komen voor de mensen, en in het bijzonder de kinderen in het door zware aardbevingen getroffen gebied in Sulawesi! Het is hard nodig. En dat vinden deze kinderen van kinderkoor De Vrolijke Noot zeker. Kijk maar op hun Facebookpagina ‘Kinderkoor De Vrolijke Noot’ met wat voor overtuiging zij dit actielied zingen!
Het actielied is donderdagmiddag 4 oktober bij de repetitie in de kerk ingestudeerd, de solo’s werden verdeeld en het is direct opgenomen. Zodat u het nu op hun Facebookpagina kunt bekijken en vooral ook beluisteren.
U kunt het koorlid geld geven nadat u het lied hebt gezien of u kunt uw waardering voor dit lied overmaken op:

NL97 INGB 0687593735 t.n.v. A. Bol met vermelding ‘Actielied ’.

Over drie weken, vrijdag 25 oktober, zal het totaalbedrag door Agnes Bol, de dirigente van De Vrolijke Noot worden overgemaakt op giro 555. Op hun Facebookpagina ‘Kinderkoor De Vrolijke Noot’ zal telkens worden aangegeven hoeveel geld dit actielied tot dan toe heeft opgebracht! Luister en kijk dus op deze Facebookpagina naar het actielied en laat u raken. En natuurlijk mag u het bericht ok delen om nog veel meer volgers te kunnen bereiken. Help die anderen die het zo hard… en zo snel nodig hebben.

ACTIELIED  ‘HELP SULAWESI’ OKTOBER 2018

Kom vooruit, ga ervoor, ja wij zingen nu in koor.
Want wij moeten mensen helpen
Na die beving overstelpen
met veel geld voor heel veel hulp, ga ervoor!

Een tsunami na een beving,
bracht veel doden met zich mee.
En dan ook nog die verwoesting
daarom actie ja okee!

Kijk naar televisiebeelden
En de schrik slaat om je hart.
Al die mensen in ellende
kom in actie, maak een start!

Geef hen allen een nieuw leven
in een wereld zonder pijn.
En deel uit met gulle handen
laten wij er voor hun zijn!

Droog de tranen van die mensen
alle kind’ren, man en vrouw.
Onze plicht is hen te helpen,
kom laat hen niet in de kou!

Agnes Bol,

Dirigente kinderkoor De Vrolijke Noot