Een 25 jaar koorlid, waar blijft de tijd?

Geheel verbaasd waren de dames Ria de Fretes en Nel Aanhane van parochieel koor Cantemus van parochiekern H. Joannes de Doper in Katwijk toen ze in de viering van zondag 25 november naar voren werden geroepen. Een trotse voorzitter Koos van Laarhoven mocht ze als dank voor zoveel jaren meer dan trouwe inzet voor dit koor en ook haar voorganger de onderscheiding van de Gregoriusvereniging laten opspelden door pastoor Michel Hagen. En ‘gestruikt’ zochten De Fretes en Aanhane na de uitgesproken warme woorden van dank onder een klaterend applaus van alle kerkgangers hun vaste koorplekje weer op.

 Van Laarhoven: ,,De traditie om op het feest van Christus Koning, een hoogfeest in onze Katholieke Kerk, onze jubilarissen te huldigen komt voort uit één van de voorgangers van het huidige koor. Naast het Laurentiuskoor was er vroeger het koor St. Cecilia. De feestdag van deze patroonheilige is op 22 november, dus vandaar. En natuurlijk gaan we na afloop van de viering er met alle koorleden en dirigent en muzikaal begeleider Niek van der Meij nog een feestelijke middag van maken in ‘de kleine JOANNES’.”

Bedanken

De Fretes en Aanhane ontvingen naast de bloemen en oorkonde een Gregoriuspenning. Die naam komt voort uit het feit dat alle leden van koren van de Katholieke Kerk krachtens een bisschoppelijk besluit automatisch lid zijn van de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging. Dat is een vereniging voor liturgische muziek in de Katholieke Kerk. ,,Beide dames zingen nog steeds met heel veel plezier. In die 25 jaar hebben ze heel wat Latijnse- en Gregoriaanse liederen gezongen zo ook diverse Nederlandstalige missen. Maar met de enthousiaste Van der Meij leren beiden, en wij allemaal natuurlijk, er regelmatig ook nieuwe liederen bij. Zo blijf je een beetje bij de tijd ook al ben je reeds 25 jaar aan het zingen”, aldus de bevlogen voorzitter die zelf ook in Cantemus meezingt.

Hoeveel koorrepetities op de woensdagavond en vieringen De Fretes en Aanhane hebben bijgewoond hebben de dames zelf niet bijgehouden. Van Laarhoven: ,,Het zingen is heel belangrijk voor hen, maar zeker ook het samenzijn met elkaar is wat hen en ons allen trekt. Wij zijn in Cantemus dan ook heel blij met deze trouwe leden en hopen nog lange tijd op hun aanwezigheid te kunnen rekenen.”