Parochie H. Augustinus start gezinscatechese

Januari 2019 start de parochie van de H. Augustinus, met parochiekernen in Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar, met een nieuw catecheseproject voor katholieke gezinnen uit deze kernen. Hiermee hoopt men een aanbod te doen aan ouders van nu. Ouders die het geloof aan hun kinderen willen doorgeven en ook zelf verlangen naar verdieping en bezinning. De voorbereiding op de eerste communie en het vormsel is in dit project opgenomen, maar het project is bedoeld voor alle gezinnen van de parochie H. Augustinus met kinderen in alle leeftijden tot zestien jaar. Ook de ouders doen mee in het catecheseproject.

Dit laatste is extra belangrijk. De tijden veranderen en ouders hebben vaak niet meer dezelfde kerkelijke bagage als de voorgaande generaties. Bovendien stelt de huidige tijd nieuwe vragen aan het geloof. Ook leert de ervaring dat als ouders zich verdiepen in hun eigen geloof, dit ondersteunend werkt voor het geloof van hun kinderen. De gezinscatechese kunt u zien als een ‘éducation permanente’, een doorlopend traject voor het hele gezin.

Waar, wanneer en hoe?

In dit schooljaar gaat het om vier zondagochtenden in de periode van januari t/m juni 2019 in het parochiehuis naast de Laurentiuskerk in Voorschoten. Dat is het Bondsgebouw aan de  Leidseweg 102 in Voorschoten. Er wordt elke bijeenkomst gestart van 9.30 – 10.40 uur met een catecheseprogramma voor de kinderen. Parallel loopt het programma voor de ouders. Dit zal laagdrempelig en tegelijk verdiepend zijn. Ook voor gemengde koppels is het aantrekkelijk om dit samen te volgen. Aansluitend om 11.00 uur is er de gezamenlijke eucharistieviering in de Laurentiuskerk die maximaal één uur zal duren, een viering voor het hele gezin, voor ouders en kinderen.

Vormsel en communie

Vormelingen en communicanten bereiden zich op deze zondagochtenden ook voor op het vormsel en op de eerste communie. Daarnaast hebben zij ook nog aanvullende lokale bijeenkomsten. Maakt dit bericht u nieuwsgierig? Kijk dan in de folder ‘Gezinscatechese H. Augustinus’, daar vindt u alle praktische informatie. Aanmelden kan via de website: bit.ly/gezinscatechese. Communicanten en vormelingen dienen in beginsel uiterlijk op donderdag 6 december a.s. te worden aangemeld. Ook voor andere deelnemers wordt aanmelding voor die datum op prijs gesteld. U bent van harte welkom.