Wim Kok, dertig jaar collectant… onbetaalbaar!

Ze komen langs halverwege de viering met hun schaal om de collectemandjes te legen, brengen de voedselmanden met meegebrachte waren voor de Voedselbank naar voren, collecteren bij een speciale deurcollecte na afloop en houden rond de viering in de parochiekerk van de H. Joannes de Doper in Katwijk alles in de gaten. Dat zijn de heren en dames van de garde van deze r.-k kerk en Wim Kok is al dertig jaar één van hen. In hun jaarvergadering op 23 november gaf hij als coördinator na negen jaar de laatste klap met de voorzittershamer. Trots en met een ‘struik’ nam hij plaats voor de groepsfoto met zijn medeleden van de garde.

,,Wat zal het totale bedrag zijn geweest dat Wim aan collectegelden heeft geteld na afloop van de vieringen waar hij als gardelid werd ingezet”, vroeg een ander lid van de garde zich na afloop van deze fotosessie af. ,,Dat antwoord kunnen we zeker nog niet geven want hij blijft gelukkig wel doorgaan als collectant”, reageerde zijn collega ad rem. In 2002 heeft Kok het voorzitterschap overgenomen van Niek van Schie en vervolgens is hij vanaf november 2009 coördinator van de garde geweest. In die hoedanigheid wordt Kok opgevolgd door Astrid van der Valk en Margreet van Nobelen blijft behouden als plaatsvervangend coördinator. Het zijn, zoals bij zovele kerken, de stille maar o zo nuttige werkers achter de schermen. Meer foto’s zijn er te bekijken op de website www.joannesdedoper.nl in de rubriek ‘Fotogalerij’.