Geslaagde kerstmarkt ‘Werkgroep Zuiderkruis’ zondag 16 december

Zondag 16 december was het weer zover, de traditionele jaarlijkse kerstmarkt van Werkgroep Zuiderkruis. Om 9.00 uur waren de leden van de werkgroep al aanwezig om de laatste dingen klaar te zetten, hierbij geholpen door de ‘uitbaters’ van ‘de kleine JOANNES’.

Om half elf kwamen de eerste mensen al binnen. Deze hadden blijkbaar al over de kerstmarkt gelezen in de plaatselijke weekkranten.Grote opkomst

Om kwart voor elf was de kerkdienst afgelopen en stormden de parochianen naar binnen om zich te goed te doen aan de koffie met gebak. En dat het zeer goed gebak was, bleek wel uit het feit dat er honderd punten taart zijn verkocht

Ook werd er direct een aanval gedaan op de ruim tachtig kerststukken die de vrijdag en zaterdag voorafgaand door enthousiaste, veelal professionele stekers (m / v) waren gemaakt.

Ook de verloting was een groot succes. Op de ruim achthonderd verkochte lootjes zijn wel honderd prijzen gevallen.

Prachtige opbrengst

Het was al met al een heel gezellige kerstmarkt en om één uur moesten we toch echt ‘nee’ verkopen omdat alle stukken waren verkocht.

In totaal heeft deze kerstmarkt het fantastische bedrag opgebracht van € 1.698,–

Zoals in de vorige digitale nieuwsbrief al stond, voor gezelligheid en mooie kerststukken hoef je beslist niet naar Duitsland af te reizen. Ook in Katwijk is er bij ons heel veel te vinden.

Wij willen alle sponsors, medewerkers en kopers hierbij hartelijk bedanken voor het behaalde resultaat.

We zijn weer een stukje dichterbij de inrichting van het ‘Safe House’ in Malawi gekomen.

Kees Heijkoop