Onze vacaturebank… zit er iets voor u / jou bij?

De lijst met vacatures op 27 oktober jl. op onze website is vandaag uitgebreid met één nieuwe vacature te weten lid voor de Parochiële Charitas Instelling. Onze PCI wordt na de fusie binnen de parochie van de H. Augustinus de Caritas Werkgroep Katwijk. De vraag aan het nieuwe lid is om dan ook tevens zitting nemen in de gefuseerde PCI van onze parochie van de H. Augustinus. Beide organen vergaderen vier keer per jaar en financiële achtergrond is gewenst. Voor informatie, vragen en uw mogelijke positieve reactie kunt u terecht bij Hetty Mens. Zij is bereikbaar op hettymenskivits@gmail.com.

De eerder geplaatste vacatures van 27 oktober staan allen ook nog open. En ziet u / zie jij iets wat u / jou uitermate geschikt acht voor een medeparochiaan… u mag hem / haar / ons in deze gerust tippen.