Diocesaan inluidmoment in Katwijkse r.-k kerk

Vele jonge en oude(re) parochianen van parochiekern H. Joannes de Doper uit Katwijk, vertegenwoordigers van het bisdom Rotterdam en alle parochiekernen van de parochie H. Augustinus, waartoe Katwijk ook behoort, zullen zaterdag 19 januari om 13.00 uur Katwijkse kerkklokken horen luiden en wel weten waar de klepels hangen. Want met één druk op de knop zal vicaris-generaal Tjeerd Visser van het bisdom Rotterdam in deze kerk middels dit inluidmoment namens het gehele bisdom laten horen dat de jaarlijkse Actie Kerkbalans 2019 van start gaat. Dat wordt van 12.30– 13.30 uur één feestelijke gebeurtenis die parochiaan Anneke van der Valk, als coördinator Actie Kerkbalans, met alle aanwezigen wil delen.
Vanaf 12.30 uur wordt eenieder achterin de kerk aan de Kerkstraat 70 in Katwijk aan den Rijn ontvangen met koffie- of thee-plus. Het programmaatje met als thema ‘Saamhorigheid’ begint om 12.45 uur. Na een woord van welkom zal kinderkoor De Vrolijke Noot een door dirigente Agnes Bol speciaal geschreven klokkenlied gaan zingen. Vicaris-generaal Visser zal dan na vast en zeker inspirerende woorden met een koorlid de knop van de feestklokken indrukken. Om 13.00 uur worden deze geluid en wordt er aansluitend vast en zeker ook getoost op het succes van deze komende Actie Kerkbalans 2019.

‘Saamhorigheid’
Onder het genot van een hapje en een drankje achterin de kerk kan er dan met elkaar worden teruggeblikt op dit diocesane inluidmoment. Maar er wordt zeker ook vooruit gekeken, want de parochianen hebben zoals ze daar zijn allemaal iets met deze r.-k kerk. Coördinator Actie Kerkbalans Van der Valk: ,,Het landelijke thema is ‘Geef voor je kerk’ en wij hebben het dit jaar vertaald naar ‘Saamhorigheid’. Daarom zijn we ook zo trots op het feit dat we van de 48 parochies in ons bisdom zijn uitgenodigd om dit diocesane inluidmoment handen en voeten te mogen geven. Die saamhorigheid is zicht- en hoorbaar door de aanwezigheid van parochianen, waaronder 54 kerkbalanslopers, en gasten uit de gehele parochie en het bisdom. Maar ook in een fotopresentatie van wat er jaarrond in onze parochiekern gebeurt. Investeren in de ‘levende stenen’, de vele vrijwilligers, is belangrijk. Want deze kerk verbindt mensen in roerige tijden, door liefde en in geloof, vroeger, en zeker ook nu anno 2019.”
Deze extra aandacht voor de Actie Kerkbalans wordt in de Katwijkse parochiekern goed opgepakt. Van der Valk: ,,In 2018, bij ons tweede inluidmoment, werd er € 80.835,- opgehaald. Dat was zelfs € 2.000,- meer dan toegezegd, en het is wel een derde van de totale begroting. Daarom ook dit jaar weer het inluidmoment om ook nu weer de medeparochianen erbij te betrekken. De lopers van de Actie Kerkbalans ontvangen op deze zaterdag 19 januari in de kerk ook hun materiaal. En van het bisdom is er ook een blijk van waardering voor vele direct betrokkenen bij dit inluidmoment en de actie. Maar wat het is, ik verklap nog niks.”

Samen Kerk Zijn
Een oudere parochiaan: ,,De hele week vieren we in ons kerkgebouw. Er zijn voorgangers, kosters, koren, misdienaars, de deur is open, het gebouw is schoon. Maar er gebeurt echt veel meer in onze parochiekern en zeker al veel langer dan 1911 toen dit kerkgebouw werd gewijd door de bisschop van Haarlem. Met elkáár maken we onze Kerk mogelijk, maar dat kost toch ook geld? En dat moeten we ook met elkaar opbrengen, ja toch?”
De Actie Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk en de Oud-Katholieke Kerk van Nederland. Drie kerkgenootschappen die al sinds 1973 een beroep doen op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. Jaarlijks vragen zij hun leden in de tweede helft van januari gul te geven voor hun eigen plaatselijke kerk. Deze actieperiode is van 19 januari t/m 2 februari 2019. Van der Valk: ,,Wij gaan ervoor met z’n allen in ons bisdom Rotterdam en dat luiden we zaterdag 19 januari bij ons in Katwijk in middels onze historische kerkklokken.”