Dossier Actie Kerkbalans Katwijk 2019’ nu beschikbaar!

Een bijzondere aandacht vragen we van u / jou als lezer voor dit bericht met het aan te klikken Pdf-bestand van het ‘Dossier Actie Kerkbalans Katwijk’. Deze negentien bladzijden zijn nu klaar en het is opgesteld door het bisdom Rotterdam aan de hand van de voorbereidingen, de uitvoering en onze nazorg betreffende het diocesane inluidmoment van zaterdag 19 januari in onze parochiekern.

Het bisdom heeft het opgenomen in haar digitale nieuwsbrief, getwitterd en ook verstuurd naar de beheercommissies van alle parochies in het bisdom. Dit dossier, met foto’s en interviews m.b.t. het diocesane inluidmoment zaterdag 19 januari jl., moet namelijk als ideeënbank gaan functioneren voor de parochies voor de organisatie van hun Actie Kerkbalans 2020.

Trots op onze eigen parochiekern.

Ad Sosef, die namens het bisdom Rotterdam jaarlijks deze actie promoot bij parochies waar het wat stil dreigt te worden of er zelfs teruggang in de opgehaalde gelden is, was zeer verheugd met dit vrijgekomen lijvige en vlot leesbare dossier: ,,Het zit vol met tips en handvatten om als organisatie binnen je eigen parochie anders te kijken naar je jaarlijkse traditionele actie. Ik ben er dan ook zeer content over. En het is bovenal lekker leesbaar en zeer praktisch zonder dat het veel extra geld gaat kosten om het met elkaar te organiseren.”

Kijk er eens in dan weet u waarom we er zo trots op zijn als parochiekern. We plaatsen dit dossier met een bericht dan ook op deze website om het zo goed in beeld te kunnen krijgen en te houden voor wie het interesseert.

Gerard Bol,

PR parochiekern H. Joannes de Doper te Katwijk.