Het jaar 2019 is het Jaar van de Roepingen

Bisschop Hans van den Hende van het bisdom Rotterdam heeft deze brief opgesteld waarin hij na het Jaar van het Gebed van 2018 nu voor het verse jaar 2019 het Jaar van de Roepingen aankondigt. Dat zal als een rode draad geregeld in alle parochies aan de orde komen, de nodige aandacht krijgen.

Deze brief was als bijlage al meegestuurd met een eerdere uitgave van de digitale nieuwsbrief. Maar omdat lang niet alle parochianen in onze parochiekern zich hebben aangemeld voor deze wekelijkse uitgave vol actualiteiten in woord en beeld, plaatsen we de brief hier ook om nog eens rustig te kunnen teruglezen.

En wilt u de digitale nieuwsbrief voortaan ook ontvangen? Een e-mail of belletje naar het parochiekernsecretariaat is voldoende en u wordt op uw wenken bediend.

Gerard Bol.

Klik hier voor de PDF verse van de brief.