Katwijkse feestklokken bij diocesaan inluidmoment

Middels het indrukken van twee knoppen lieten vicaris-generaal Tjeerd Visser van het bisdom Rotterdam en Lucas van kinderkoor De Vrolijke Noot in de kerk van de H. Joannes de Doper in Katwijk de feestklokken luiden. Zaterdag 19 januari om 13.00 uur was het diocesane inluidmoment. Luidende feestklokken waren het teken dat de Actie Kerkbalans 2019 officieel van start ging. Aan deze start werd zo een feestelijk tintje gegeven waarna ook het glas werd geheven op een goede financiële afloop voor alle 48 parochies van het bisdom. Deze actie loopt t/m met 2 februari.

 

Anneke van der Valk, coördinator Actie Kerkbalans: ,,Wat een mooi samenzijn was het met parochianen, kerkbalanslopers, vertegenwoordigers van het bisdom en de andere parochiekernen van onze parochie van de H. Augustinus. Saamhorigheid kreeg zichtbaar vorm in de vele contacten bij dit inluidmoment. Reken maar dat we als parochiekern trots zijn op het feit dat we dit mochten organiseren. Mooi ook dat de vicaris-generaal Visser er als ambassadeur was en zo inspirerend heeft gesproken.”

 

‘Samen ben je nooit alleen’

Dit motto werd middels foto’s bij een beamerprojectie zichtbaar gemaakt. Parochianen ontmoeten elkaar op vele momenten, op vele plekken in hun parochiekern. De kerkbalanslopers Dorette van Arkel, Gerard van der Klugt en Anneke van der Valk vertelden in een gefilmd portret hun drive om als loper aan deze actie mee te doen. En ieder noemde ook prachtige persoonlijke redenen waarom men moet geven aan hun kerk. Van der Valk: ,,Weet dan ook dat de hele parochie van de H. Augustinus ongeveer 18.689 parochianen telt waarvan 3720 in onze parochiekern. Twee jaar geleden gaven we 750 doelgroepbrieven voor onze parochianen uit, nu voor 2019 zijn het er 620. Maar wat denk je? De opbrengst blijft positief rond de € 80.000,- schommelen. Is dat geen betrokkenheid?”

 

‘Succesverhalen in de Katholieke Kerk’

Een parochiaan: ,,Dat is bij ons kinderkoor De Vrolijke Noot. Wat zongen ze dat ‘Klokkenlied’ bij weer mooi. Daar kom ik graag voor langs.” Het boekje van Leo Fijen met deze titel werd door Visser ter inspiratie overhandigd aan vele aanwezigen. De kinderen van De Vrolijke Noot ontvingen een schitterende medaille van de H. Christoffel als blijk van waardering namens het bisdom.

In de gehele parochie wordt voor 2019 € 434.000,- verwacht bij deze actie. Jaarlijks daalt de opbrengst 2% waar Katwijk een positieve uitzondering blijft. Voor foto’s (‘Fotogalerij’), gefilmde portretten (‘Filmpagina’) en meer nieuws van deze actie kunt u terecht bij www.joannesdedoper.nl . Van der Valk: ,,Wij gaan ervoor!”