Uitnodiging sobere maaltijd zaterdagmiddag 16 maart

Om het vasten kracht bij te zetten houden we ook dit jaar weer een sobere maaltijd samen met onze zusters en broeders van De Rank. Iedereen is natuurlijk van harte welkom!

Deze maaltijd bestaat uit soep zonder vlees en brood. Zo geven wij met deze sobere maaltijd vorm aan onze solidariteit met mensen, die onze broeders en zusters zijn in onze wereld. De hoogte van uw bijdrage hiervoor staat u vrij en u bent natuurlijk meer dan welkom.

Vastenproject in Togo

Dit jaar vervolgen we met het vastenproject, dat we in 2017 begonnen zijn. In het Afrikaanse land Togo zijn de broeders van St. Jan een project gestart om werkeloze jongeren te scholen en aan duurzaam werk te helpen. Het is de bedoeling dat daar in het noorden van Togo een ‘vallei van licht’ tot stand komt, het zgn. Lumen-Valley-project.

U kunt er meer overlezen op de website www.kinderhulp-togo.nl. Tijdens de maaltijd is Jouke Schat aanwezig om de activiteiten in Togo te verduidelijken.

Waar en hoe aanmelden?

We houden de sobere Maaltijd in ‘de kleine JOANNES’ aan de Kerkstraat 68 Katwijk a/d. Rijn op zaterdag 16 maart 2019 om 17.30 uur. Iedereen is van harte welkom en breng gerust uw kinderen mee. De intekenlijst om u aan te kunnen melden ligt achterin de kerk.

Graag zelf uw eigen soepkom en lepel meebrengen, en weer terug mee naar huis nemen!

Margriet Heijkoop en Mieke Gianotten (tel. 071-4074624)