Sobere maaltijd inhoudelijk verre van sober

Op zaterdag 16 maart is de sobere maaltijd weer gevierd. Samen met de broeders en zusters van de hervormde gemeente ‘De Rank’. Helaas, door de harde wind moesten enkele mensen verstek laten gaan, maar toch werden wij verblijd met een opkomst van zo’n dertig personen waaronder twee hele jonge.

(Achter deze vrouw aan tafel, kinderarts in Togo geweest, staat de jonge collectant Tibbe en achter de zittende man staat de jonge Mirre die ook druk doende is met het ophalen van het geld voor Lumen Valley.)

Extra blij waren wij met de aanwezigheid van diaken Peter Winnubst, ds. Iman Padmos en echtgenote, en de vrouw van Jouke Schat die veel informatie toe kon voegen aan het verhaal van haar man.

Met elkaar hadden wij een fijne bijeenkomst. Het was een goed verzorgde sobere maaltijd, (diverse soepen en Turks brood) die men zich dan ook goed liet smaken. Maar nog belangrijker was het om in liefde bij elkaar te zijn en te zingen en te bidden en te luisteren. Ook dit jaar was Jouke Schat bereid gevonden over het project van de Lumen Valley te vertellen. Uitgebreid werd verslag gedaan over de vorige projecten en de resultaten werden getoond en toegelicht.

Lumen Valley

Vol goede moed wordt er weer een nieuw doel gestart. De twee jonge collectanten van vier en zes jaar gingen enthousiast rond met de collectezak. Het ontlokte aan hen de opmerking: ,,Er zitten heel veel briefjes in voor de arme mensen.” Het resultaat was dan ook € 135,25. Dit bedrag wordt gevoegd bij de opbrengst van de vastenactie.

Wilt u hier meer over weten?:

  • Lumen Valley is een project in Togo van de Broeders van St. Jan waar 75% van de jongeren geen werk heeft.
  • Deze monniken zitten al twintig jaar in Togo en een lopend project met jongeren levert een € 200.000,- per jaar op en geeft werk aan ongeveer zestig jongeren.
  • Al het geld van het vastenactieproject gaat naar het project.
  • Zie de website lumenvalley.org/nederlands.
  • Bel Jouke Schat (06-55747045 of e-mail naar jouke.schat@gmail.com.
  • Dit is het derde vastenactieproject voor deze vallei.

Meer dan van harte aanbevolen en wij bedanken alle aanwezigen voor hun komst en belangstelling.

Namens de M.O.V.,

Margriet Heijkoop.