Bestuursleden parochiebestuur gezocht… kan Katwijk hier nog wat in doen?

Op deze website onder de kop van ‘Parochie H. Augustinus’ bovenin de taakbalk is op de parochiële website te lezen dat er zes leden voor het parochiebestuur worden gezocht en daar is ook te lezen welke vacatures dit betreft. Mogelijk zijn er in onze parochiekern van de H. Joannes de Doper mensen die hier iets in kunnen betekenen of juist ook iemand weten die hier iets in kan betekenen.
Want met elkaar zoeken we (te) vaak in de vijver van parochiële vrijwilligers die al het nodige betekenen / doen voor onze eigen parochiekern. Maar zit er in Katwijk ook niet iemand die u kent die u mogelijk uitermate geschikt lijkt om zo’n vacature te gaan invullen? Daarom aan u allen de vraag om even hardop kamerbreed mee te denken als u deze vacatures op het websitebericht van de parochie ziet. Informatie over het parochiebestuur en de vacatures, met ook voor elke vacature een profielschets, kunt u daar lezen.

Waarom deze expliciete oproep aan Katwijk?

Ik plaats dit bericht omdat op 1 juni Astrid van der Valk haar tweede termijn als vicevoorzitter van het parochiebestuur beëindigd ziet na zeer intensieve jaren waarin ze ook o.a. diverse bestuurlijke gaten moest dichten. Het zou zonde zijn als na haar vertrek en met de blijvende openstaande vijf andere vacatures het parochiebestuur, met een overkoepelende verantwoordelijkheid voor alle parochiekernen maar zo ook voor het pastoraal team, niet daadkrachtig verder kan gaan.

En als parochiekern Katwijk kunnen we extra trots zijn met ook de aanwezigheid van Chris Warmenhoven in het parochiebestuur van de parochie van de H. Augustinus met ‘Gebouwen’ in zijn portefeuille.

Als parochiekern van de H. Joannes de Doper pakken we tot op heden al op en royale wijze onze bestuurlijke verantwoordelijkheden, maar ik wil toch u bij deze op deze zes vacatures in het parochiebestuur wijzen.

Weet u iemand of heeft u zelf ook vragen… u weet de weg!

 

Gerard Bol.