Hoe begroeten kinderen van De Vrolijke Noot de kerkgangers met Palmpasen?

De leden van de werkgroepen ‘Gezinsvieringen’ en ‘Eerste communie’ hadden er weer een machtig mooie viering van Palmpasen van gemaakt die zondag 14 april. Een driehonderd paar ogen volgden gespannen wat er vanaf 9.30 uur gebeurde en dat begon al bij de binnenkomst in de kerk. Twee kinderen van kinderkoor De Vrolijke Noot begroeten de kerkgangers met de overhandiging van een buxustakje dat later in de viering door pastoor Hagen bij zijn rondgang door de kerk werd gezegend. Kinderkoor De Vrolijke Noot zong weer heerlijke liederen, met briljante teksten van o.a. Elly en Rikkert om naar te luisteren, maar ook om mee te zingen zoals het openingslied. De lector Marit Noordermeer las geweldig en begeleidde de jongere lezertjes alsof zij dat al jaren doet, zo goed. En ongeveer dertig palmpaasstokken werden in processie door de trots kijkende makers en makertjes de kerk ingedragen om na afloop van deze viering bij parochianen langs te brengen.

Daarvan kunt u z.s.m. de foto’s op deze website zien, o.a. ook in de rubriek ‘Fotogalerij’. Maar daar vindt u nu ook de ongeveer honderd foto’s van deze viering van Palmpasen met de nadruk op de binnenkomst en het uitreiken van de palmtakjes door de twee kinderkoorleden. In de rubriek ‘Filmpagina’ komt u ook binnenkort een klein filmpje tegen van het slot van deze viering waar de kinderen na de zegen door pastoor Hagen hun palmpaasstok gaan pakken om in processie en onder het gezang van het lied ‘De Goede Week’ door De Vrolijke Noot de kerk met een trotse blik te verlaten… op weg naar ‘hun parochiaan’.

Al met al een was het een prachtige viering om met elkaar in onze parochiekern te mogen beleven. Dank aan al die vrijwilligers die dat ook dit jaar weer mogelijk hebben gemaakt. Veel kijkplezier bij de foto’s in de ‘Fotogalerij’.

Gerard Bol.