Samen op weg naar Pasen, ja gezellig!

In de r.-k kerk aan de Kerkstraat 70 in Katwijk aan den Rijn kunt u de vieringen tot en met eerste paasdag meebeleven en –vieren. In deze Goede Week en met Pasen heeft elke viering een eigen kleur, een eigen verhaal wat door teksten, liederen van de meewerkende koren en rituelen verder inhoud krijgt. De deuren van deze kerk staan bij genoemde vieringen wijd voor u open.

 Zondag 14 april bij de viering van Palmpasen droegen vele kinderen onder muzikale klanken van kinderkoor De Vrolijke Noot veertig palmpaasstokken in processie de kerk binnen. Zo werd stilgestaan bij de intocht van Jezus op een ezeltje in Jeruzalem. De palmpaasstokken werden na deze gezinsviering naar parochianen gebracht die een steuntje in de rug konden gebruiken. Foto’s hiervan kunt u binnenkort bekijken op www.joannesdedoper.nl onder het kopje ‘Fotogalerij’.

 

 

 

Om mee te vieren in de Goede Week…

Het koor Cantemus zingt bij de eucharistieviering van Witte Donderdag op 18 april om 19.00 uur waar wordt stilgestaan bij het laatste avondmaal. Kapelaan Plavcic gaat dan voor.

Op Goede Vrijdag 19 april wordt om 15.00 uur bij de kinderkruisweg het lijdensverhaal van Jezus verteld bij het langsgaan van de kruiswegstaties in de kerk. Deze zijn geschilderd door pastoor Hendriks (1908 – 1921) die ook zichzelf en enige parochianen heeft ingeschilderd. Kinderkoor De Vrolijke Noot zingt hier passende liederen bij. Leuk voor de kinderen om aan deze speciale kinderkruisweg deel te nemen. U kunt hier ook bloemen meenemen waarmee later het kruis zal worden ‘aangebloemd’. Kapelaan Plavcic leidt deze kinderkruisweg.

Om 19.00 uur wordt op Goede Vrijdag in de woord- en communieviering het grote ruwhouten kruis binnengedragen. Het koor Vocalis verleent haar muzikale medewerking en zal zeker enige liederen van de passiecantate ‘Who is this King?’ zingen. Ook bij deze viering van Goede Vrijdag kunt u een bloemetje meenemen. Hiermee zal het kruis zaterdag worden ‘aangebloemd’. Pater Magnin en diaken Winnubst zijn de voorgangers in deze viering.

 

Paasvieringen

In de paaswake van Stille Zaterdag 20 april om 22.00 uur zal het kruis met alle bloemenpracht in het licht centraal staan. Ook zal de nieuwe paaskaars worden ontstoken. Het koor Vocalis zal dan zingen en kapelaan Plavcic is de voorganger.

Op paaszondag 21 april, eerste paasdag, is de gezinsviering om 9.30 uur waar de koren De Vrolijke Noot en Cantemus zullen zingen en kapelaan Plavcic zal weer voorgaan. Na afloop is er koffiedrinken in ‘de kleine JOANNES’.

Op tweede paasdag, maandag 22 april, is er geen viering in de r.-k kerk aan de Kerkstraat 70 in Katwijk.