Vieringen van de Hervormde Gemeente De Rank in de Stille Week voor Pasen

De vieringen op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag, aanvang om 19.30 uur, vormen samen één doorlopende viering. Zo ontbreekt de zegen aan het eind van de dienst op donderdag en vrijdag, de dienst is immers nog niet afgelopen.

Het centrale thema van deze vieringen is ‘Een nieuw begin’.

Op Witte Donderdag vieren wij deze avond samen de maaltijd van brood en wijn. Ieder is van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen. In deze tafelviering wordt het brood gebroken en gedeeld als herinnering aan ongedesemd brood, dat het volk Israël at in de nacht voor de uittocht. Ds. M. Driessen gaat voor en muzikale begeleiding is er van de Cantorij. De collecteopbrengsten zijn voor Unicef.

 

Op Goede Vrijdag gedenken wij het lijden en sterven van onze Heer. Wij beginnen in stilte. Wij lezen en overdenken het lijdensverhaal Dit deel van de viering heeft vooral een meditatief karakter. De lezingen worden afgewisseld met liederen en stiltes.. De kleur is paars, kleur van boete en inkeer. Aan het einde van deze bijeenkomst dooft het licht en speelt het orgel ingetogen. We dragen de paaskaars de zaal uit en we zijn in verwachting van het komende licht.                                                                                                      De dienst wordt verzorgd door gemeenteleden.
Voor Unicef staat er een collecteschaal bij de
uitgang.

 

Op Stille Zaterdag vervolgen we de viering in deze verwachting. We wachten en waken in het donker en zien uit naar het licht. Gaandeweg deze avond wordt het lichter en vieren wij de opstanding van Jezus uit de dood. Traditiegetrouw werden in deze nacht gelovigen gedoopt. De doop symboliseert de opstanding en de aanvang van een nieuw leven met Christus. De dienst wordt verzorgd door gemeenteleden. Voor Unicef staat er een collecteschaal bij de uitgang.

Op Paaszondag gaat ds. H.Berkheij voor, deze dienst begint om 10.00 uur. Dan is er muzikale medewerking van de cantorij met piano en orgel en na afloop is er gelegenheid wat na te praten en op Paaszondag om wat te drinken.

Belangstellenden zijn welkom aan de Helmbergweg 10, Andreas college, locatie Pieter Groen.

De Rank