Vrolijke orgelklanken en blije gezichten

Na de viering van zondag 7 april om 9.30 uur in de katholieke

kerk van Katwijk van de H. Joannes de Doper gingen ze er eens goed voor staan: Niek van der Meij, muzikaal begeleider in deze parochiekern van de koren Cantemus, Vocalis en De Vrolijke Noot, pastoor Michel Hagen van de parochie H. Augustinus, Richard Bot van het bisdom Rotterdam en bespeler van het Reil-orgel in de Moeder Godskerk van Voorschoten en dhr. Reil van orgelmakerij Reil. Aan het einde van deze feestelijke viering werd na de inwijding van het orgel door Leen de Best, voorzitter van de beheercommissie in Katwijk, eenieder bedankt die deze plaatsing mogelijk had gemaakt. Op www.joannesdedoper.nl zijn binnenkort de foto’s te zien van dit proces in de rubriek ‘Fotogalerij’.