Terugblik en weer vooruitkijken!

 Het was een e-mailtje van 15 juni 2011, wat veel impact had op mijn leven daarna. Het is nl. deze maand precies 8 jaar geleden dat ik in dat mailtje werd gevraagd om mij beschikbaar te stellen voor het nieuw te vormen parochiebestuur voor de cluster Wassenaar e.o. Ik dacht destijds wel enig idee te hebben wat het zou behelzen. Familieleden van mij hadden ook al dergelijke functies vervuld in het lokale parochiebestuur, en dan krijg je daar wel wat van mee. Zodoende heb ik me positief opgesteld en ingestemd om me hiervoor in te zetten, een roeping!

Wat is er sindsdien veel gebeurd! Het geven van een terugblik na acht jaar vicevoorzitter te zijn geweest, is bijna onmogelijk. Ik heb aan de redactie aangeven dat ik daar wel een hele Augustinus zou kunnen vullen… maar goed, een samenvatting is het proberen waard.

 

Met de hulp van Gods genade, ja

In het najaar van 2011 werd de naam voor de nieuwe fusieparochie H. Augustinus ‘geboren’ en het decreet van de bisschop volgde in december. In de installatieviering op 11 februari 2012 vroeg de bisschop aan het nieuwe bestuur: “Wilt u in samenwerking met het pastoraal team de parochie met uw talenten, vaardigheden en inspiratie besturen tot opbouw van de gehele geloofsgemeenschap?”. Daarbij heb ik destijds geantwoord: ”Met de hulp van Gods genade, ja.”

 

Deze opdracht vervullen was zeker niet gemakkelijk altijd, op weg naar ‘Samen één’. Onder het motto ‘respect voor traditie, maar met oog voor vernieuwing’ zijn er mooie stappen gemaakt, en natuurlijk hebben we ook moeilijke besluiten moeten nemen.

Ongelooflijk boeiend wat een diversiteit aan onderwerpen in al die jaren op de bestuurstafel zijn beland. Het is als het runnen van een bedrijf, met als doel aan een vitale geloofsgemeenschap te bouwen van een kleine 20.000 parochianen in 6 parochiekernen, met 7 kerken, in vier dorpen, en wekelijks 1.000 kerkbezoekers, met ca. 1.000 vrijwilligers, en ook werkgever zijn voor ca. 17 personen op de loonlijst.

Een talent krijg je niet voor jezelf

Ik noem toch maar een aantal onderwerpen waar ik als bestuurslid mijn talenten voor heb ingezet (wat niet wil zeggen dat het een belangrijker is dan het andere, en het is zeker niet volledig): lancering nieuwe website (met erwtensoep in Katwijk), parochieblad De Augustinus (met de pastoor de 1e editie aangeboden aan de burgemeester van elk dorp), het reduceren van bankrekeningen (er waren er 68 in 2012), integratie beleggingsportefeuilles, begrotingen en jaarrekeningen, Aktie Kerkbalans, periodieke giften, Bondsgebouw in Voorschoten, afscheid De Moeder Godskerk, herplaatsen Reil-orgel in Katwijk, keuze Sint Willibrorduskerk centrale kerk Wassenaar, nieuw ossuarium De Goede Herder, restauratie urnenmuur Oegstgeest, groot onderhoud, subsidies, WOZ en verzekeringen, verhuurcontracten zendmasten en woningen, pachtovereenkomsten, legaten en schenkingen, functioneringsgesprekken, nieuwe arbeidsovereenkomsten, elke maand salarissen betalen, nieuwe privacy wetgeving, vertrek en nieuwe PT-leden, problematiek tussen kapelaan en parochianen, jubilea, ziekte verzuim, ontslag en overleg met de Arbodienst/UWV, overeenkomsten met nieuwe dirigenten/organisten, het repareren van dossiers van vóór de fusie, State of the Union Augustinusborrel, PCI fusie overleg, canonieke visitaties, overleg Centraal Secretariaat en natuurlijk vergaderen op de pastorie St. Jozef, vooral ook over hoe de vele vacatures te vervullen?

Vooruitkijken vanuit je hart!

Per 1 juni 2019 loopt dus mijn 2e termijn af. Het is nu tijd om ruimte te maken voor anderen, dat werkt verfrissend voor zowel de parochie als voor mijzelf. Zo krijg ik weer ruimte op een ander manier te werken in de wijngaard van God. Er is immers altijd ‘werk in de kerk’. Als kersvers lid van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem ga ik mij focussen op de belangen van onze medechristenen in het Heilig Land. Wanneer je gaat zien wat God met je voorheeft en dat je leven hier daarvoor bepalend is, dan zet dat een enorme vaart achter je geestelijk leven. Ik ben dankbaar dat dit gedurende de afgelopen acht jaar steeds de inspiratie voor mij is geweest en ben er trots op dat ik dit heb mogen doen. Hartelijk dank aan eenieder voor het vertrouwen, want wat je in je hart bewaart raak je nooit meer kwijt. Samen één.

God bless you!

Astrid van der Valk

Vicevoorzitter