Gevormd worden voor je leven!

Zondag 9 juni wordt het hoogfeest van Pinksteren gevierd. In de parochiekerk van de H. Joannes de Doper te Katwijk aan de Kerkstraat 70 zullen in de viering van 11.00 uur zes jongeren hun H. Vormsel ontvangen van de bisschop van Rotterdam, Hans van den Hende . Het betreft vormelingen uit alle parochiekernen van de parochie van de H. Augustinus die zich naast Katwijk ook uitstrekt over de gemeenten Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar.

 De muzikale ondersteuning in deze vormselviering komt van het koor Vocalis met Aldert Prast als dirigent en Niek van der Meij als muzikaal begeleider. Naast de bisschop gaan kapelaan Boris Plavcic en de diakens George Brink en Peter Winnust mede voor in deze feestelijke viering. Voor meer informatie over deze viering van eerste pinksterdag en meer informatie in woord en beeld van deze bruisende parochiekern van de H. Joannes de Doper uit Katwijk verwijzen we naar de website www.joannesdedoper.nl.