‘Niet langer vreemdelingen’ van Javed Masih

Gedwongen om hun geboorteland Pakistan te verlaten, kwamen Masih en zijn gezin naar Nederland. Ze leefden er de eerste tijd in een kleine kamer, samen met negen andere mensen. Ze mochten niet werken en voelden zich beroofd van hun identiteit. Omringd door vreemden, moesten ze zich aanpassen aan een nieuwe cultuur, een onbekend klimaat en een vreemde taal.

Masih in Pakistan

In Pakistan was Masih actief als sociaal hulpverlener, maar nu was hij plotseling aangewezen op de hulp van anderen. Depressie was een constante bedreiging. Geïnspireerd door hun geloof besloten Masih en zijn gezin echter niet bij de pakken neer te zitten en zelf hun omgeving te veranderen. Ze stelden zich dienstbaar op tegenover lotgenoten en verbonden zich met de lokale gemeenschap. Zo zorgden ze voor vernieuwde hoop en zin, en kwamen ze in contact met Nederlanders.

Wat betekent het concreet om asiel aan te vragen in Europa? Hoe welkom zijn asielzoekers en welke moeilijkheden moet ze overwinnen? Dit boek vertelt de ervaringen van binnenuit.

Masihs verhaal toont welke innerlijke kracht nodig is om migratie en een asielprocedure te doorstaan en wat wij kunnen doen om asielzoekers te helpen.

Over de auteur

Masih is geboren in Pakistan. Hij werkte daar als docent en als pastoraal en sociaal werker. In 2014 werd hij met zijn gezin gedwongen om asiel aan te vragen in Nederland, waar hij nu woont en werkt. Javed heeft drie mastertitels en is auteur van meerdere boeken.

 

Details
Auteur                        : Javed Masih
Titel                            : Niet langer vreemdelingen?
Ondertitel                   : De ervaringen van ons gezin bij onze asielaanvraag in het westen
Oorspronkelijke titel  : No longer strangers
ISBN                          : 9789491991783
Formaat                      : 11,5 x 17,5 x 1 cm
Aantal pagina’s           : 147
Gewicht                      : 72 gram
Uitvoering                  : Paperback
Prijs                             : € 9,90

Noot van de webredactie van de digitale nieuwsbrief

Bovenstaande informatie is aangeleverd door de uitgever. Javed heeft tien exemplaren van zijn boek achtergelaten op het parochiekernsecretariaat waar u ze kunt kopen voor € 10,- (per boek natuurlijk).

Gerard Bol