Voorbede voor Anja Schaap?

Zoals u weet houdt de vermissing van Anja Schaap velen in Katwijk op dit moment bezig. De familie vindt het heel fijn dat afgelopen zondag al spontaan in veel kerken in Katwijk gebeden werd voor Anja en haar familie. Momenteel is het laatste nieuws dat ze dinsdag- op woensdagnacht rond 3.45 uur gesignaleerd werd op de Kanaaldijk.

Namens de familie wil ik u vragen of u komende zondag Anja en haar familie in uw voorbede wilt gedenken? Anja was vorige week zondag nog in de kerk, we belijden daar toch kracht van het gebed te verwachten, iets dat kerkmuren overstijgt. We wensen u alvast een gezegende zondag toe. Hartelijke groet, mede namens Anja’s zussen,

Ds. John de Groot (predikant hervormde gemeente Katwijk aan den Rijn, Ontmoetingskerk)

p.s.:

Onderstaand bericht over een gebedsmoment van morgenavond werd via Facebook en e-mail deze donderdagmiddag 6 juni gedeeld.

Door de gemeente werd voortdurend tot God gebeden. (Handelingen 12:5)

 

Bidstond voor Anja

De vermissing van Anja Schaap houdt de gemoederen in heel Katwijk bezig. Vorige week dinsdag- op woensdagnacht is ze voor het laatst gezien. Gisteren kwam het bericht dat ze rond 3.45 uur nog op de Kanaaldijk is gezien, wat er daarna is gebeurd is nog onbekend.

Vorige week zondagavond zat Anja nog in de kerk. De plek waar we belijden dat gebed het sterkste wapen is bij twijfel en aanvechtingen.

Daarom is in overleg met de familie besloten om een gebedsmoment te beleggen, vrijdagavond 7 juni van 19.15 uur tot 20.00 uur in de Ontmoetingskerk aan de Nieuwe Duinweg te Katwijk aan den Rijn. De verbondenheid door het gebed overstijgt kerkmuren. Daarom wordt met nadruk gezegd dat iedereen vrij is om te komen bij dit gebedsmoment, van welke kerk of gezindte u ook deel uitmaakt.

Het zou fijn zijn als u / jij dit bericht met zoveel mogelijk mensen wilt delen. Met een hartelijke groet, mede namens Anja’s zussen.

p.s.:

We zijn zo vrij geweest om zoveel mogelijk e-mailadressen te gebruiken van inwoners van Katwijk die ons bekend zijn. Dit is een eenmalige mail, die verstuurd wordt in het vertrouwen dat u / jij ons dit met het oog op de recente gebeurtenissen niet kwalijk neemt.