H. mis op het Katwijkse strand

Afgelopen zondag was de derde jaarlijkse eucharistieviering op het strand; deze keer weer terug op het strand van Katwijk tussen zeilvereniging Skuytevaert en strandpaviljoen Willy Zuid. Er waren meer dan honderd mensen van binnen en buiten parochie H. Augustinus, het merendeel jongeren.

De organisatie was ook in handen van de jongeren samen met kapelaan Boris Plavčić. Net als de andere jaren was de voorganger een neomist. Dit is een priester die pas is gewijd. Deze keer was het Remco Hoogma van het bisdom Groningen. In zijn preek vroeg hij: ,,Waar ben je trots op?”. Ook ging hij dieper in op wat vrede is.

Nieuw was de aanbidding na afloop van de H. Mis. Hierbij wordt het allerheiligst sacrament (de hostie) uitgesteld in een houder, een monstrans. De aanbidding werd begeleid door de zusters van Maria Stella Matutina uit Dordrecht met gezang en teksten.

Het was adembenemend, God aanwezig in het allerheiligste met daarachter de schoonheid van zijn schepping in de ondergaande zon.

Voorafgaand aan de mis was er een maaltijd en een inhoudelijk voorprogramma voor zo’n zeventig jongeren in de pastorie van Katwijk. Zij zijn de eigenlijke doelgroep van dit jaarlijkse gebeuren, wat niet wegneemt dat bij de mis iedereen van harte welkom is. De ‘deuren’ staan open…ook volgend jaar op 5 juli 2020 om 20.00 uur.