‘Zingen is twee keer bidden’

Met deze beroemde uitspraak van de kerkvader de H. Augustinus was het ook niet meer dan logisch dat het koor Vocalis in de viering van Augustinuszondag 8 september aan het einde het alom bekende Augustinuslied zong. En na afloop werd onder luid gezang met de kerkgangers voor de kerk van de H. Joannes de Doper in Katwijk de traditionele Augustinusfoto gemaakt. Ook in de andere parochiekernen van de parochie H. Augustinus, in Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar werd er deze week vanaf 8 september aandacht besteed aan hun patroonheilige.

 Augustinus van Hippo, ook wel Sint-Augustinus genoemd leefde van 354 – 430 en was bisschop van Hippo, theoloog, filosoof en kerkvader. Hij was een uitermate productief schrijver. Op zijn naam staan onder meer preken (er zijn er zeshonderd bewaard gebleven van de zesduizend die hij heeft uitgesproken), traktaten, verhandelingen, brieven, bijbelcommentaren, dogmatische-, filosofische- en theologische teksten, een autobiografisch werk en zelfs een gedicht. Zijn werk ‘Confessiones’ wordt gezien als een vroege vorm van autobiografie. Daarom mooi om hem op verschillende manieren centraal te zetten in deze Augustinusweek.