‘Kerkbalans: Ben trots op je actie, laat zien wat je doet en wat geloof betekent’

Uitdagingen en kansen voor verdere verbetering van de actie Kerkbalans

Op maandag 2 september vond de diocesane bijeenkomst geldwerving plaats. “Geldwerving is voor onze parochies van groot belang en er zijn volop kansen en ontwikkelingen waar we ons voordeel mee kunnen doen”, schreef de algemeen econoom vooraf in de uitnodiging. De bijeenkomst vond plaats in de ruimtes van de Adelbertkerk in Delft.
Bij deze avond waren vanuit onze parochiekern aanwezig Anneke van der Valk, werkgroep Actie Kerkbalans, Astrid van der Valk en Gerard Bol.

Boodschap van de bisschop

Coördinator pastorale dienstverlening Monique Meeussen leidt de avond en geeft het woord aan de bisschop als eerste spreker. Mgr. Van den Hende opent met gebed: “Niet om de opbrengst meteen tot grote hoogte op te stuwen, maar om onze motivatie, die een gave van Gods Geest is, met zijn kracht aan te vullen.”

Op basis van de meest recente landelijke cijfers signaleert de bisschop dat gemiddeld 31 procent van de katholieken bijdraagt aan de actie Kerkbalans. In het bisdom Rotterdam is dit 28 procent. “Je hoeft natuurlijk niet overal de beste in te zijn, maar ik zou het u als aandachtspunt mee willen geven. Als we als Kerk een netwerk van liefde zijn, is er aandacht nodig voor het draagvlak voor Kerkbalans”, aldus de bisschop. “Als we leven van het geloof, willen we dat geloof doorgeven en dan hebben we ook de middelen nodig om daarin te voorzien. Voor onze gebouwen, het personeel en de kosten voor activiteiten.”

“Het zou een mooie uitdaging zijn als we het draagvlak voor de actie in onze parochies kunnen verbreden en kunnen groeien naar 31 procent van de mensen die deelneemt”, zegt de bisschop in zijn inleiding. “Kunnen we op een hele natuurlijke manier aansluiten bij wat mensen meemaken? Denk aan volwassenen die toetreden tot de Kerk. Brengen we in de voorbereiding op het katholiek worden ook het belangrijke aspect in van onze materiële kant en de economische vraag? En ik kan me voorstellen dat er ook op andere momenten, waarop contact ontstaat met de parochie, kansen zijn.” De bisschop is dankbaar voor alle inzet en de bijeenkomst deze avond en wenst de deelnemers een goede avond met nieuwe inzichten en aanzetten en een goed begin van de nieuwe campagne Kerkbalans.

Boodschap van Jan Schinkelshoek.

“Kerkbalans is echt een succesvolle actie”, vertelt daarna Jan Schinkelshoek. Hij is betrokken bij de geldwerving door gemeentes van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en lid van de Interkerkelijke Commissie Geldwerving (ICG) die landelijk de lijnen uitzet voor de actie Kerkbalans. “Het is de grootste geldinzamelingsactie van Nederland, waarbij jaar in jaar uit zo’n 250 miljoen euro wordt opgehaald, tegen de trend van secularisering en krimp in. Wees er trots op! Jaarlijks leveren we een gigantische prestatie.”

“Maar het is misschien te veel een belasting geworden een routinematige zakelijke transactie”, signaleert hij. Met de bijbeltekst “Werp het net uit aan andere zijde” (Johannes 21, 6) roept hij de deelnemers op om het over een andere boeg te gooien. “De kern van een nieuwe aanpak is Kerkbalans van een ‘zakelijke transactie’ te transformeren naar fondsenwerving, waarbij we datgene vooropstellen waar we letterlijk in geloven. Het evangelie, het geloof en de kerk voegen zoveel toe dat we ermee voor de dag kunnen komen. Zeker anno nu. We moeten laten zien dat de kerk toegevoegde waarde levert.”

“Vanuit het geloof dat ons bezielt en vanuit die zelfverzekerdheid zouden we moeten zoeken naar concrete, herkenbare, aansprekende doelen. Ik heb het letterlijk een keer horen zeggen: ‘De collecte vandaag is voor het gat in de begroting.’ Daar moeten we echt vanaf. Weet wat mensen bezielt en wat voor hen belangrijk is.” Daarvoor is het nodig om vanuit de ledenadministratie te kunnen segmenteren. Jan Schinkelshoek: “Het is bewerkelijk, maar ik beloof u dat het loont. Ben zuinig op je kern van vaste gevers, maar vraag je ook af hoe je anderen kunt motiveren om te geven. En maak jezelf zichtbaar. We zijn een minderheid geworden en dat dwingt ons om te laten zien wat we doen en wat het geloof betekent. Dat moeten we actief communiceren. Schakel daarom ook communicatiemensen in om je te helpen.”

Na dat advies zet de spreker uiteen hoe binnen de PKN gemeentes worden ondersteund bij de actie. Daar geldt, zoals ook uit de ervaringen in het bisdom Rotterdam blijkt, dat een positieve inspanning loont. Schinkelshoek eindigt zijn inleiding met geloof, hoop en liefde: “We moeten in onze fondsenwerving het geloof centraal stellen, de hoop dat een goede aanpak loont en de liefde, waarmee we mensen in het hart kunnen raken.”

Boodschap van Gerard Bol namens onze parochiekern.

Kerkbalansconsulent Ad Sosef vertelt na de pauze over de ondersteuning in het bisdom waar het gaat om Kerkbalans. Maar eerst geeft hij het woord aan Gerard Bol van de parochiekern H. Joannes de Doper in Katwijk, waar het diocesane startmoment van de actie Kerkbalans 2019 was. De parochiekern voerde de laatste jaren een aantal verbeteringen door in de aanpak van Kerkbalans. Gerard Bol geeft aan dat de gemiddelde bijdrage voor Kerkbalans per huishouden de laatste jaren groeide van
€ 87 in 2016 naar € 122 in 2018. De vernieuwde aanpak van de parochiekern wordt beschreven in het dossier ‘Vernieuwde aanpak leidt tot resultaat voor de actie Kerkbalans’ dat gepubliceerd is op de bisdomwebsite.

Ad Sosef benadrukt dat de website van het bisdom en de landelijke website van Kerkbalans veel informatie bevatten en dat beide websites een digitale nieuwsbrief hebben. Ook wijst hij op nieuwe diocesane initiatieven, zoals materiaal dat is gemaakt voor nalatenschappen en een project van de jongeren van de BAR (Bestuurs Academie Rotterdam) over digitaal collecteren. Met de nieuwe ‘Actie Kerkbalans Service’ wordt de Kerkbalans ondersteuning aan parochies uitgebreid naar de inzet van de nieuwe ledenadministratie. Inmiddels is daarom ook het volgende e-mailadres aangemaakt: kerkbalans@bisdomrotterdam.nl

Algemeen econoom John Bakker dankt aan het eind van de avond de inleiders en alle deelnemers. “Deze avond is eigenlijk te kort”, zegt hij, “als je hoort wat er allemaal te vertellen is.” Daarom nodigt hij nogmaals van harte uit voor de meet & greet die de Kerkbalansconsulenten organiseren op woensdag 9 oktober.

 

(Bron: Nieuwsbrief van het bisdom Rotterdam en foto’s van Peter van Mulken)

Klik hier voor nog twee interessante promo video’s.