Met de fiets naar de preek… ja gezellig!

‘In het begin was er niets, en toen was er een fiets’, het zou de eerste zin kunnen zijn uit een vrolijke variatie van de A.N.W.B. op het eerste hoofdstuk van Genesis uit het Oude Testament. Dat is het zeker niet, alhoewel we hier wel misschien dé reclameslogan van het jaar cadeau doen om meer mensen op de fiets te krijgen om zo meer en gezonder te laten bewegen. Maar deze fiets brengen we u / jou van onze parochiekern van de H. Joannes de Doper wel onder ogen omdat dit vervoersmiddel de komende periode het beste gebruikt kan worden om het gemakkelijkst de kerk en omliggende gebouwen te kunnen bereiken.

Werkzaamheden Rijnstraat en kruispunt Kerkstraat

Deze maand wordt de Rijnstraat namelijk afgesloten voor onderhoud en herinrichting tot 30 km-zone. Peter Mens voorzitter van de technische commissie, alsof een verbouwing, opruimactie en renovatie van de pastorie bij de komst van de nieuwe pastoor Rochus Franken nog niet voldoende is, en  Leen de Best, de voorzitter van de beheercommissie, hebben onlangs over deze werkzaamheden een gesprek gehad met Frank Morel, omgevingsmanager van aannemer K.W.S. en Johan Haasnoot, de projectleider van de gemeente.

Aanleiding voor dat gesprek was de tijdelijke afsluiting van de Kerkstraat bij de aansluiting Rijnstraat. Deze eerste fase van het werk aan de Rijnstraat gaat duren van maandag 13 januari tot en met vrijdag 14 februari. Onze kerk en pastorie, ‘de kleine JOANNES’ en ‘Het Afscheidshuis’ zijn daardoor minder gemakkelijk te bereiken.

Verkeersoverlast na 14 februari?

Na deze eerste fase blijft de Rijnstraat vanaf 15 februari tot juni ook nog afgesloten. Door die afsluiting zal er zeker meer verkeer door de krappe Kerkstraat gaan rijden. Ook zal het vinden van een parkeerplek in deze omgeving lastiger gaan worden waar het nu al moeilijk is om een vrije parkeerplek te kunnen vinden, zeker bij vieringen en koorrepetities.

Om bij onze gebouwen te komen zal men dan via de Commandeurslaan – Mgr. Bekkersstraat moeten rijden. Juist in dit gebied komen zeker ook twee keer daags vele ouders van RKBS de Horizon hun jongste kinderen brengen en halen (zeker ook bij slecht weer omdat ze uit de gehele gemeente komen). Van het laatste stukje Kerkstraat (richting de Rijnstraat) wordt het éénrichtingsverkeer dan ook tijdelijk opgeheven om de doorstroom te kunnen garanderen.

Geld voor een parkeerbon of iets leuks kopen?

Vandaar deze oproep om vanaf 13 januari zoveel als mogelijk met de fiets te komen. En dat wordt ook bij de ouders van school bekendgemaakt. Want een grote zorg is de bereikbaarheid voor hulpdiensten in deze smalle straten. Daarom zal er door de toezichthouders zeker streng worden gehandhaafd op fout parkeren. En het parkeren op de stoep naast ons kerkhof, al is het maar voor een paar minuten, komt u zeker op een vette prent te staan. En is fietsen of wandelen, want dag mag ook, naar de preek niet gewoon gezonder ook? En dan ook beseffende dat het vast en zeker mooie voorjaar eraan zit te komen, want menig narcis heeft zijn / haar kopje al boven de grond uitgestoken in Katwijkse openbare groenvoorzieningen.

Dank voor uw medewerking alvast. En heeft u vragen, laat het Peter Mens of Leen de Best maar even weten.

Gerard Bol (met dank aan Peter Mens voor de beschikbaar gestelde informatie).