Waarom lopen collectanten aan het begin van de viering langs de banken?

Zijn ze op zoek naar een medeparochiaan om iets te vragen? Kijken ze elke keer hoeveel mensen een inlegblad hebben meegenomen voor de viering? Is er een landelijk onderzoek gaande naar het aantal mannelijke- en vrouwelijke kerkgangers? Kijken ze welke kerkgangers gebruik maken van een knielkussen om op te zitten omdat de houten banken niet als echt plezant worden ervaren?

Niets van dit alles, de collectanten hebben naast hun collectetaak en het naar voren brengen van de maandelijkse voedselmanden ook de vaste taak om in elke viering alle kerkgangers te tellen. ,,En daar horen dan ook de koorleden, misdienaars en de voorgangers bij”, aldus Astrid van der Valk één van deze collectanten.

Één, twee, drie vier…

Wordt er dan louter geteld om het in het parochiële archief in de pastorie te laten belanden? Daar kom je wel van vele jaren de maart- en apriltellingen in paasperiode in de kerk voor het Kaski tegen. Maar er wordt nu vanaf 1 januari 2017 geteld bij alle vieringen en bijeenkomsten in de kerk. Er zijn immers vele verschillende soorten vieringen, met of zonder koor, thematisch of niet, voor bepaalde kleinere- of grotere doelgroepen, op zaterdagavond, zondag en ook vaak doordeweeks waarbij in alle gevallen ook de voorganger kan verschillen. En door alles te tellen kom je als parochiekern er ook achter hoe al die vieringen en bijeenkomsten in ons kerkgebouw de parochianen bereiken.

Van der Valk: ,, Ik heb als collectant mede de tel gegevens verzameld en maakte daar na afloop van zo’n teljaar voor mezelf een keurige analyse van. Die stelde ik ook telkenmale ter beschikking aan het pastoraal team. Doe er maar je voordeel mee, dacht ik er bij. En nu na 2019 heb ik deze afgelopen drie teljaren eens naast elkaar gezet in deze zeven pagina’s tellende opsomming en analyse. Die hebben we in het liturgisch overleg dinsdagavond 21 januari jl., waar ik ook de collectanten vertegenwoordig, met elkaar besproken en het is goed om ze als medeparochiaan ter beschikking te hebben.”

‘Meten is weten!’

Leen de Best, de voorzitter van de beheercommissie, kon bij zijn toespraak bij de nieuwjaarsreceptie in ‘de kleine JOANNES’ zondag 5 januari vertellen dat er in vergelijking met 2018 een stijging van 3% was wat betreft het kerkbezoek. Ook dat kleine, maar o zo belangrijke feit, komt uit deze analyse die u hieronder kunt aanklikken en zelfs geheel tot u kunt nemen. ,,Meten is weten, en als je wat weet kan je er ook naar handelen of het gewoon maar als feit aannemen. Maar hopelijk kan mijn analyse mensen helpen bij het evalueren van ingezet beleid, zo mogelijk ook bij het eventueel bijstellen ervan. Maar het kan ook een onderbouwing gaan vormen voor te maken keuzes in de (nabije) toekomst m.b.t. de vieringen in onze kerk”, aldus Van der Valk.

Wist u dat in 2019…

  • we in 2019 in totaal in de getelde 107 vieringen een 12.032 kerkbezoekers konden tellen?
  • buiten de ‘hoogtijdagen’ er vijf vieringen waren met 208 of meer kerkgangers en dat de viering van de eerste heilige communie met 437 aanwezigen de absolute koploper was en ook dat kinderkoor De Vrolijke Noot bij alle vijf de vieringen zong?
  • het laagste aantal kerkgangers op zaterdag 6 juli was en wel met 27 personen?
  • bij de Sint Jansviering er 228 bezoekers waren?
  • er totaal met de kerstvieringen dit jaar 724 kerkgangers waren?
  • we bij oudjaar bijna twintig tafeltjes voor klaverjassen konden vullen?
  • Cantemus en Vocalis ieder de zang en muziek verzorgde in 28 vieringen waar De Vrolijke Noot dit 13 keer deed (waarvan vier schoolvieringen) en er waren geen gastkoren uitgenodigd?
  • bij de vier schoolvieringen met kinderen, teamleden en ouders er gemiddeld 407 bezoekers waren (mooi om de verbinding van RKBS de Horizon met de parochie zo in getallen terug te zien)?
  • De Vrolijke Noot bij haar vieringen gemiddeld 250 kerkgangers telde, Cantemus gemiddeld 125 waar Vocalis er 143 kon aantikken?

Weet u dat u alles zelf verder kan lezen in deze analyse over 2019?

Ook in 2020 weer tellen?

Van der Valk: ,,Opmerkingen en suggesties zijn altijd welkom en u weet me vast en zeker te vinden want ben ik geen collectant, dan ben ik wel gewoon kerkbezoeker of schuif ik als lid van het beamerteam in de viering vanuit de eerste kerkbank. Tot slot wil ik in ieder geval vanaf deze plek mijn collega-collectanten bedanken die altijd zo trouw deze tellingen hebben verricht en genoteerd. En of we in 2020 weer gaan tellen bij alle vieringen en bijeenkomsten in ons kerkgebouw? Wat denkt u? Meten is weten!”

Gerard Bol.