Bedevaarten naar Banneux gaan niet door

Jaarlijks sturen wij informatie over de Banneux bedevaarten naar u ter plaatsing in uw parochienieuws, waarvoor onze hartelijke dank. Helaas moeten wij nu meedelen dat we genoodzaakt zijn de bedevaarten die in het voorjaar gepland zijn in verband met het Corona-virus te annuleren.
Op grond van de richtlijnen van het RIVM en van de Nederlandse Bisschoppenconferentie is het niet verantwoord om de volgende bedevaarten doorgang te laten vinden.

Tweedaagse bedevaart van 2 en 3 mei 2020
Vijfdaagse bedevaart van 15 t/m 19 mei 2020
Eéndaagse bedevaart van 6 juni 2020

 Als bestuur van het Banneux Comité van het bisdom Rotterdam betreuren wij deze gang van zaken maar denken dat dit het beste besluit is gelet op de huidige zorg over het corona virus voor onze pelgrims. Hopelijk zijn de omstandigheden in het najaar verbeterd zodat we de bedevaarten in het najaar wel weer kunnen organiseren.

Als u naar aanleiding van deze brief nog vragen heeft verzoeken wij u contact op te nemen met mevr. Paula Opstal, tel.nr: 015 – 3693148.

Wij danken u voor uw medewerking en wensen u veel gezondheid en zegen toe op voorspraak van Maria, de Maagd der Armen van Banneux N.D.

Met vriendelijke groet,

Banneux Comité bisdom Rotterdam