‘Digitaal collecteren doe ik voorlopig lekker vanuit mijn luie stoel thuis’

De pilot van het digitaal collecteren in onze parochiekern, enige tijd geleden stapje voor stapje opgezet en tot op heden begeleid door Astrid van der Valk en Margreet van Nobelen als coördinatoren van de collectanten, komt nu heel goed van pas nu zeker t/m tweede paasdag in de r.-k kerken geen publieke weekendvieringen worden gehouden. Dat betekent ook, wetende dat ook de kachel van onze Katwijkse parochiekern moet roken, dat bij het wegvallen van de gewone collecte in de vieringen en een mogelijke deurcollecte er nu vaste inkomsten dreigen weg te vallen. En voor hoelang dat zal zijn, dat kan echt nog niemand voorspellen.

Vele geloofsgemeenschappen in Nederland zijn onze parochiekern al voorgegaan, en ook in ons bisdom Rotterdam zijn er al diverse pilots gaande m.b.t. het digitaal collecteren, dus diverse ‘kinderziektes’ zijn er al uit. En het wordt ook steeds bekender, nu ook in onze eigen parochiekern door het werk van Van der Valk en Van Nobelen. ,,Het grootste misverstand is wel dat je niet meer met munten en papiergeld aan de collectes zou kunnen bijdragen, maar dat blijft altijd mogelijk. Maar met dit digitale collecteren heb je wel altijd je ‘digitale geld’ bij je. Dat is ook voor onze parochiekern nooit verkeerd”, aldus de eerste. ,,En je kan, nu onze kerken voorlopig nog dicht blijven, ook thuis luisterend en kijkend naar de beamervieringen vanuit je stoel kijkende naar het computerscherm en luisterend je moment pakken om digitaal bij te dragen aan de collecte. Want de collecte blijft een deel van de viering om thuis mee te kunnen doen”, aldus een enthousiaste Van Nobelen.

Wilt u een compleet overzicht van de stappen hoe u zich voor het digitaal collecteren kunt aanmelden en wat daarvoor te doen? Dan is deze handleiding uitermate geschikt. Het kost niet veel tijd en u steunt wel een prachtig doel. Zo kunt u vanuit huis ook een financiële invulling geven aan het samen – kerk – zijn van onze eigen parochiekern. Van der Valk: ,,Bent u meer van de bewegende beelden als instructie om uzelf aan te melden voor het digitaal collecteren, dan is dit filmpje van veertig seconden zeker prima te benutten.”

In alle beamervieringen zal er door de lector en de voorganger ook extra aandacht worden besteed aan deze vorm van digitaal collecteren. En reken maar dat het snel went. Het enige waarvoor u hoeft te zorgen vanaf komende zondag 22 maart bij de beamerviering om 10.00 uur vanuit Katwijk, dat is een heerlijke luie stoel om de viering te volgen en hou de smartphone maar in de aanslag. Natuurlijk was de uitsmijter voor Van der Valk: ,,Hoeveel parochianen er aan zullen gaan meedoen met het digitaal collecteren, voor ieder van ons een vraag. Maar wat ik wel zeker weet, is dat we op zeker er natuurlijk mee doorgaan als we de weekendvieringen weer mogen gaan bijwonen.”

Gerard Bol,

PR parochiekern H. Joannes de Doper te Katwijk.