Digitaal collecteren, doet u ook mee vanaf zondag 5 april?

Wilt u ook horen bij de club van honderd komende dagen? Lees dan zeker verder.

We hebben in onze parochiekern van de H. Joannes de Doper ook ons kerkgebouw vanaf zaterdag 14 maart moeten sluiten voor kerkgangers in de weekendvieringen. Dit volgde later ook voor alle doordeweekse vieringen in de periode tot maandag 1 juni, tweede pinksterdag. Maar het gevoel van samen kerk zijn is gelukkig gebleven. Dat zien we ook in onze parochiekern terug met vele initiatieven om elkaar te helpen en bij te staan waar nodig. Daarbij kunnen we vandaag de dag gelukkig op vele manieren gebruik maken van de mogelijkheden die de digitale snelweg ons allemaal biedt. Om iedereen voortdurend zo optimaal mogelijk te kunnen informeren, benutten we bijvoorbeeld ook onze website zo ook onze wekelijkse digitale nieuwsbrief.

Digitaal collecteren… een kind kan de was doen!

Daarin hebben we kunnen melden (zie het bericht hieronder) dat Astrid van der Valk en Margreet van Nobelen als coördinatoren van de collectanten waren gestart met het introduceren van het digitaal collecteren in onze parochiekern. Daar leest u ook alles over wat u moet doen om deel te kunnen nemen. ,,Het is een kwestie van één keer aanmelden met uw smartphone. Dan kunt u elke keer bij de viering met één eenvoudige handeling uw gift overmaken. Dat is uw betrokkenheid met onze geloofsgemeenschap van de H. Joannes de Doper waar u zich ook bevindt”, aldus de enthousiaste Van der Valk en Van Nobelen.

Kunnen we zondag 5 april al de honderdste deelnemer begroeten?   

Als iets nieuws start, zoals de oproep om deel te nemen aan dit digitaal collecteren, dan is het ook goed om ieder te laten zien wat de (voorlopige) opbrengst was van deze oproep. Daarom alvast deze eerste gegevens bij de laatste drie zondagen:

  • Op 15 maart, zonder viering, was er 1 deelnemer met een opbrengst van € 2,-.
  • Op 22 maart, met de live streamviering vanuit ons kerkgebouw die helaas niet lukte, een 24 deelnemers met een opbrengst van € 68,-.
  • Op 29 maart, met de live streamviering vanuit ons kerkgebouw, een 54 deelnemers met een opbrengst van € 315,-.

Wat zou het gaaf zijn als we voor zondag 5 april het aantal deelnemers weer kunnen verdubbelen en de honderd kunnen aantikken? Als dat gebeurt, geven we met elkaar een meer dan positief signaal af dat we met elkaar om uiteenlopende redenen om onze kerk geven.

De club van honderd en meer…

Maar als we ergens om geven, moeten we ook geld hebben om het in stand te houden en zeker ook om er met elkaar, ook voor ‘de levende stenen’, goede plannen mee te kunnen blijven uitvoeren. Want het ontbreken van vieringen in ons kerkgebouw kost ons wekelijks een gemiddelde collecte van € 180,- tot € 250,-. En daar kunnen we met elkaar simpel iets aan doen… doe mee met onze digitale collecte! Als iedere deelnemer elke keer één medeparochiaan zover krijgt om te gaan deelnemen, dan kunnen we het gevoel van samen kerk zijn ook financieel mogelijk maken. Doet u en doe jij mee voor de viering van zondag 5 april? Elke euro telt!

Gerard Bol (met dank aan de info van Astrid van der Valk).