Update 6 viering volgen via internet (live stream), kerk open en de Voedselbank

Op de zondagen 22 en 29 maart kunt u om 10.00 uur de viering (zonder kerkgangers)  met beeld en geluid vanuit ons kerkgebouw volgen op https://www.joannesdedoper.nl/live-tv-uitzending/. Deze vieringen zullen door de gehele parochie kunnen worden bekeken en beluisterd waar het pastorale team voorgaat. Komende zondag is Ron Noordermeer de cantor en Niek van der Meij de muzikaal begeleider waarbij er ook liederen van Vocalis te beluisteren zijn. Met dank aan de werkgroep ‘beamervieringen’ en Gijsbert Schrijvers voor alle voorbereidingen om dit alles mogelijk te maken zo ook voor het verzorgen van de presentatie. Denkt u ook nog aan de mogelijkheid van het digitaal collecteren (zie het volgende bericht)?

Vanaf zaterdag 21 maart tot nader order zijn alle kerken van onze parochie van de H. Augustinus open. Ons kerkgebouw is open van zaterdag t/m vrijdag van 11.00 – 12.00 uur en zondag 22 en 29 maart van 11.30 – 12.30 uur (vanwege de viering van 10.00 uur) voor gebed, om een moment tot bezinning te komen en / of om een kaarsje op te steken voor een dierbare of iets. Achterin de kerk ligt ook het intentieboek waar u iets kunt schrijven zoals bij reguliere vieringen. Bij de beamervieringen (zonder kerkgangers) kunnen deze intenties worden benut.

Komt u in de kerk op één van deze momenten, denkt u dan ook nog aan de manden voor de Voedselbank Katwijk? Ze staan bij binnenkomst achterin de kerk, klaar om gevuld te worden.  De voedselbanken krijgen in deze moeilijke tijden geen aanvoer van nieuwe spullen. Daarom is er deze oproep in alle kerken van het bisdom Rotterdam. Door gelovigen te vragen te delen, hopen de bisschoppen de solidariteit met kwetsbare groepen te verstevigen. Meer dan van harte aanbevolen!

Gerard Bol,

PR parochiekern H. Joannes de Doper.