‘Achter de schermen’ in deze barre Corona-tijden… hoe laat is het?

Hier de tweede aflevering van deze nieuwe rubriek welke in de digitale nieuwsbrief van vrijdag 3 april gemeld is. Na een eerste aflevering van de alom bekende technische commissie van onze eigen parochiekern met wat voorbeelden ‘Achter de schermen’ met dank aan hun leden Peter Mens en Martien van Stijn is het deze keer de laatste die een verhaal met ons deelt wat bijna niemand kent. Dus lees het, bekijk zeker de foto’s en reageer maar met uw opmerkingen, vragen en zeker ook met mogelijk waarderende woorden. Want zeker in deze barre tijden van de meest uiteenlopende Corona-maatregelen is het goed positieve geluiden te mogen ontvangen en te delen met elkaar.

En de (kerk)klok slaat…

Wie kent niet deze zin van een klassiek kinderspelletje uit vroegere jaren? Heeft u het ook wel eens gespeeld? Zou het nu wel gespeeld kunnen worden met de alom bekende anderhalve meter?

Hoe vaak bent u in uw leven niet langs onze kerktoren gelopen? Heeft u zich ooit de vraag gesteld hoe het komt dat deze klok altijd de juiste tijd aangeeft? Natuurlijk was er, voor het nodige onderhoud aan de kerktoren (bij de bouw in 1911 kleiner en lager uitgevoerd dan gepland door de architect) in de jaren tachtig het vermaarde ‘Raadschelders Torenfonds’. Maar er is ook nu nog anno 2020 veel wekelijks klein onderhoud aan en zorg voor het uurwerk in onze klokkentoren wat door Martien van Stijn van de technische commissie hieronder wordt verwoord.

Martien van Stijn weet ook waar de klepel hangt

Van Stijn: ,,Wij hebben in onze kerk nog een schitterend mechanisch uurwerk dat al sinds de bouw van onze kerk uit 1911 stamt. Er is in de loop der jaren wel het een en ander aan vervangen, maar het loopt nog als de alom bekende kievit. Het uurwerk werkt nog steeds met grote precisie omdat in extreme gevallen van zomerse hitte en winterse extreme koude de afwijking nooit meer dan één à twee minuten in de maand is geweest.”

Maar toch moet er ook naar dit fraaie uurwerk worden gekeken. Van Stijn neemt ons mee in zijn bevlogen verhaal: ,,Ik heb laatst op zaterdagavond onze koster Piet Hagenaars geassisteerd met het torenuurwerk op de zomertijd te zetten. Ook dat moet immers gebeuren. Het was wel niet op zondagnacht om 2.00 uur, maar dit zij ons vergeven.”

Hoe zit het uurwerk in de toren nu in elkaar?

Van Stijn geeft een heldere uitleg en gelukkig zijn er de foto’s om het waar nodig ook nog verder te verduidelijken: ,, Het uurwerk bevindt zich in de toren in de ruimte direct boven ons oude Pels-orgel. Dit is te bereiken via de wenteltrap waarvan de ingang achter in de kerk is.

Er zijn twee gewichten, één voor het uurwerk en één voor het slagmechanisme. Beide gewichten kunnen zo’n acht meter opgehaald worden. En dat gaat zeker niet op de wijze waar ooit André van Duin over zong in zijn videoclip. Het is een zevendaags uurwerk, dat houdt in dat de gewichten elke zeven dagen opgehaald dienen te worden. Tot begin jaren tachtig diende elk gewicht apart nog met een zwengel naar boven gehesen te worden. Dat was een zware klus, maar gelukkig heeft de voorgaande uurwerk beheerder, dhr. Rijnsburger, een elektromotor geplaatst die nu de gewichten kan ophijsen.”

Piet Hagenaars, wie kent hem niet?

Van Stijn: ,,Piet is de enige binnen onze parochiekern die alles van ons uurwerk afweet en ik ben nu in de leer bij hem om hem waar mogelijk te kunnen assisteren. Piet haalt wekelijks de gewichten op, zorgt dat het uurwerk op tijd loopt en ook dat het slagwerk correspondeert met de kloktijden. Hij controleert de mechanische staat en hanteert regelmatig de oliespuit om alles soepel te laten lopen. Buiten zijn kosterschap, het beheren van ‘de kleine JOANNES’, het regelmatig koffieschenken na de vieringen, mederedacteur van het parochieblad ‘De Augustinus’, doet hij bovenstaand werk al sinds 1995 dus ook al meer dan 25 jaar. Een vrijwilliger om trots op te mogen zijn met elkaar.”

 Dank aan Martien van Stijn voor dit kijkje ‘Achter de schermen’ wat betreft onze klokkentoren. Heeft u ook iets voor deze nieuwe rubriek, al is het maar heel klein, stuur de tekst en / of foto’s maar naar het parochiekernsecretariaat of naar gerardbol@live.nl. Samen is het goed om klein en positief nieuws hier te blijven delen. Wie neemt aflevering drie van deze tijdelijke nieuwe rubriek voor zijn / haar rekening?

Gerard Bol (Met dank aan Martien van Stijn van de technische commissie).